Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
New technologies in art
Djordjevic, Ilija ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Smutný, Milan (vedoucí práce)
This thesis deals with an issue of new technologies in art. The thesis approaches the issue by dividing it in three parts: new technologies in art, new types of art and the effect of the internet on art. Each of these three parts are elaborated on by using at least one example from the real world. Virtual reality and its practical use for art will be the subject of the first part, the second part will feature video games and what could make them art, finally the third part will use reddit.com in order to examine the effect social media has on art, artists, and those who consume art.
Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací: Projekt Univerzity v Lille (Francie)
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène ; Malleret, Cécile
Příspěvek prezentuje výzkumný projekt D4Humanities vedený GERiiCO laboratoří na Univerzitě v Lille a zaměřený na management výzkumných dat (RDM). Popíše zejména vývoj zdejšího workfl ow pro odevzdávání výzkumných dat, které patří k doktorským dizertacím, napojení na národní infrastrukturu pro management výzkumných dat Huma-Num (ukládání, ochrana a zpřístupnění výzkumných dat prostřednictvím služby NAKALA) a také výukový program k managementu výzkumných dat pro studenty Ph.D. programu.
Plný text: Fulltext_Schopfel_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Schopfel_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Schopfel_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Schopfel - Stáhnout plný textMP4
Od zpřístupnění elektronických kvalifikačních prací k jejich dlouhodobé archivaci
Pavlásková, Eliška
Závěrečné kvalifikační práce jsou archiváliemi s nespornou historickou hodnotou a jako s takovými by s nimi mělo být zacházeno. V roce 2016 Archiv Univerzity Karlovy inicioval změnu stávajících podmínek pro odevzdávání závěrečných prací. Důraz byl kladen zejména na použití formátů vhodných pro dlouhodobou archivaci (zejména formát PDF/A). Prezentace je zaměřena na historický vývoj sběru prací (včetně analýzy formátů prací odevzdaných mezi lety 2006–2016), na popis podmínek odevzdávání a na jejich implementaci do praxe.
Plný text: Fulltext_Pavlaskova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Pavlaskova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Pavlaskova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Pavlaskova - Stáhnout plný textMP4
Panslavismus či rusofilství? Pět tezí k otázce reflexe slovanství a panslavismu českou společnosti 19. století
Vlček, Radomír
Proměny českého panslavismu a rusofilství ve fázi formování moderního národa.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.