Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
K historii podnikání na Jindřichohradecku v průběhu 70. a 80. let 20. století (na příkladu n. p. Jitka)
KOS, Marek
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vývoji jindřichohradeckého národního podniku Jitka v období takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století. První kompilativně pojatá část práce přibližuje na základě dostupné literatury hospodářský a sociální vývoj Československa v daném období a zaměřuje se také na podnikání v textilním průmyslu. Druhá pak již pojednává o samotném národním podniku Jitka. Mezi základní pramenné zdroje patří výroční a provozní roční zprávy a rozbory, plány a materiály pojednávající o kultuře a sociálním životě zaměstnanců. Vývoj Jitky je následně porovnán a analyzován se situací v dalších jihočeských textilních podnicích třeboňském Otavanu a novobystřické pobočce Partexu, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů celé práce. Nedílnou součástí práce jsou pak i dotazníky předkládané bývalým zaměstnancům Jitky, které byly komparovány s dostupnými archivními materiály.
Vývoj textilního průmyslu na Šumpersku v prvních letech po druhé světové válce na příkladu podniku Moravskoslezské lnářské závody
Vintrlíková, Veronika ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Předmětem této práce je popsat vývoj textilnictví na Šumpersku, obzvláště v období po druhé světové válce, kdy nejenom tato část průmyslu procházela mnoha četnými změnami. Tato problematika je vysvětlována na vývoji místního podniku Moravsko-slezské lnářské závody, pomocí metody sonda. Práce se zabývá povalečným stavem hospodářství v tomto odvětví v oblasti Šumperka, ale také celorepublikovým vývojem. Charakterizuje změny, které nastaly v rámci budování centrálního plánování. Podrobněji se zaměřuje na celkový vývoj podniku, který byl nejprve poznamenán odsunem německého obyvatelstva a posléze administrativními změnami vyplývajícími z uplatňování centrálního hospodářství - zestátňování, reorganizace. Závěr pojednává o dopadech dvouletky a pětiletek s celkovým výsledkem, že plánování mělo spíše negativní dopad na chod podniku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.