National Repository of Grey Literature 264 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Customer Satisfaction Analysis and Recommendations for its Improvement
Kochová, Adriána ; Mráček, Pavel (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This thesis concerns the analysis of cutosmer satisfaction. Specifically , the customer satisfaction at the car dealership and car service of a business company JR-Cars, s.r.o. At the same time based on the observed data from the analysis, it involves following proposals for improving customer satisfaction.
Marketing Communication
Zamazalová, Adéla ; Kalandra, Leoš (referee) ; Schüller, David (advisor)
This diploma theses deals with marketing communicatin of company EMOS spol. s r.o. The theses is divided into several parts. First part consists of theoretical background needed as basic for the following analytical part. Second part deals with presentation of the company and with marketing mix as a part of communication mix. Third part of the theses deals with elaboration of the marketing environment and with questionnaire survey. Based on the analytical parts the last part provides the company with some recommendations for future improvement of the company´s communication mix.
Android vs iOS: A Comparative Study
Pršeš, Faruk ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout detailní analýzu těchto dvou operačních systémů a diskutovat jejich výhody a nevýhody. Práce nejdříve vymezuje samotný koncept mobilních operačních systémů a seznámí čtenáře s historickým vývojem operačních systémů chytrých telefonů. Poté se zaměří na historii operačních systémů společností Apple a Google a srovná jejich původ, funkce, uživatelské rozhraní, hardwarové požadavky, vývoj aplikací a jejich obecnou cestu k tomu, aby se staly nejstabilnějšími a nejpopulárnějšími operační systémy chytrých telefonů na světě. Praktická část práce je převážně zaměřena na rozbor výsledků dotazníku. Hlavním cílem tohoto dotazníku bylo porovnat preference uživatelů Android a iOS.
Measurement of (anti)immigration Attitudes from the Methodological Perspective. Quality of Measurement with the Special Focus on Measurement Equivalence
Šarapatková, Anna ; Remr, Jiří (advisor) ; Soukup, Petr (referee)
Opportunities that we have in today's world are sharply evolving, and the world is changing all together with these changes. This development is noticeably observed within the topic of global movement of (not only) population, which has changed fundamentally, both economically, politically and socially. Today's so much diversified form of migration, which has lost its transparency it used to has, is a very up to date and debated topic currently almost all over the world. Because of high importance of the topic "migration" it is often subject of research and number of surveys. One of the most examined area within the topic migration is attitudes of people towards immigration and immigrant, oftentimes together with investigating cause leading to particular attitude. Due to the international reach of the topic, these attitudes are often subject of cross-national research or national research, which, however, use data from international surveys. There is a clear disparity across European states in these attitudes towards immigration and, above all, the immigrants themselves. Given this nature of cross-national surveys measuring attitudes towards immigrants, it is important to focus on the measurement quality, which is becoming increasingly complex in the perspective of international research. It is...
The attitude towards addictive substances by high school and university students from Ostrava and factors that can have impact on this attitude
Běnková, Hana ; Rössler, Jan (advisor) ; Záleská, Eva (referee)
Tato práce rozebírá problematiku návykových látek, konkrétně tedy postoj návykovým látkám studentů ostravských středních a vysokých škol. V práci jsou rozebírány pojmy, které jsou spojovány se samotným výzkumem. Dále obsahuje informace o opatření problému ve zkoumaném městě. Také se soustředí na již provedené výzkumy, a to jak zahraničí, tak v České republice a základě jejich výsledků pak byly položeny výzkumné otázky a formulovány hypotézy. Kromě zjištění postojů ostravských studentů středních a vysokých škol se práce snaží zjistit, jaké faktory by samotný postoj mohly ovlivnit. Tyto faktory byly rovněž stanoveny na základě již provedených výzkumů. Samotný výzkum bakalářské práce byl prováděn pomocí strukturovaných anonymních dotazníků a následné analýzy získaných dat v programu SPSS. Na základě výsledků analýzy byl vyvozen závěr, a to sice že ačkoliv mají vysokoškolští studenti větší zkušenost s návykovými látkami, jejich postoj k nim je negativnější než u středoškoláků. Postoje středoškoláků jsou také více ovlivňované vnějšími faktory. Oproti tomu postoj vysokoškolských studentů je zkoumanými faktory ovlivňován minimálně.
Management of training courses of technical staff in an out-of-school organization
Louč, Milan ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Kursch, Martin (referee)
This thesis focuses on creating a draft proposal for the qualification paths for two specific technical professions in accordance to the modern and increasingly popular trends in e-learning methods. The draft proposal deals specifically with the new structure of the qualification paths and compares the ways in which the qualification paths are managed within the scope of technical personnel training performed by the extra-curricular department of After Sales Training. This department provides training to importer delegates and the Czech dealer network. The comparison study focuses on the currently used structure of fixed learning/qualification paths performed mainly in the form of presence training (which joins profession-specific training with general and shared basic content), and on the newly prepared training concept consisting of an individual and personalised training plan based on personal preferences and knowledge levels, which is completed by a final knowledge test. Therefore, the objective of this thesis is to propose a new structure of personnel training for two professions which is to be delivered in an extra-curricular training organisation. The proposal assumes that training will be based not only on blended learning methods, but also on a certain level of voluntariness and the completion of...
International interlibrary loan in a changing environment: results from the 2019 RUSA STARS international ILL survey
Munson, Kurt ; Thompson, Hilary H.
In 2019 the American Library Association (ALA) Reference & User Services Association’s Sharing and Transforming Access to Resources Section (RUSA STARS) International Interlibrary Loan Committee conducted its fourth survey of international interlibrary loan policies and practices. This survey was widely distributed to libraries worldwide, in coordination with IFLA’s Document Delivery & Resource Sharing Section, including for the first time translations in six of the seven official IFLA languages. While reusing questions from prior survey instruments allowed for longitudinal analysis of quantitative data, the 2019 survey also included new open response questions that delve deeper into how the global library community can build upon its success in sharing resources across borders in order to improve this service for future users. On behalf of the committee, the authors will present select survey results, focusing on the evolving role of international ILL in an increasingly complex resource discovery and delivery ecosystem. Data-informed strategies to overcome challenges currently facing this service and to optimize global delivery solutions will be shared.
Fulltext: idr-1417_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-1417_2_presentation - Download fulltextPDF
Video: idr-1417_3_video - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 264 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.