Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 242 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kritické myšlení studentů středních škol - způsob ověřování informací ze zpravodajských webů
Mališová, Iva ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Diplomová práce "Kritické myšlení studentů středních škol - způsob ověřování informací ze zpravodajských webů" se zaměřuje na analýzu mediální gramotnosti českých středoškoláků. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem studenti ověřují informace a jestli tak vůbec činí. Dále zda jsou schopni kriticky přemýšlet nad zpravodajskými texty a zda rozpoznají dezinformace. Práci jsem rozdělila na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na mediální pojmy, problematiku éry digitálních médií a zařazení mediální výchovy do vzdělávacích osnov. Následný výzkum jsem rozdělila na dvě části - kvantitativní a kvalitativní. V první části výzkumu jsem studentům rozeslala dotazník, na který mi odpovědělo 339 respondentů z různých středních škol. Následně jsem 11 studentů podrobila individuálním polostrukturovaným rozhovorům, abych šla více do hloubky dané problematiky. Výsledky dotazníkového šetření odhalily, že studenti umí pracovat s různými zdroji informací, ve většině si ověřují zprávy, a téměř všichni dokáží rozpoznat dezinformace. Tento pozitivní výsledek jsem, vzhledem k proběhlým výzkumům mediální gramotnosti v ČR, nečekala. Při individuálních rozhovorech, ve kterých jsem zacházela s respondenty více do hloubky se však ukázaly slabiny jejich mediální vzdělanosti. Většina z nich...
Prostor jako paradigma výuky
Kolomazníková, Pavla ; Vojtíšek, Jan (oponent) ; Rozwalka, Szymon (vedoucí práce)
Cílem práce je přesun Fakulty architektury VUT, která svými prostorovými možnostmi nevyhovuje požadavkům pro budoucí studium. Návrh nové Fakulty architektury usiluje o vytvoření nového prostoru pro studenty architektury, který jim umožní různé možnosti komunikace, dostatečnou flexibilitu, diverzitu prostorů a nabídne jim stát se přímou součástí prostoru.
Prostor jako paradigma výuky
Cingeľ, Adam ; Müller, Rudolf (oponent) ; Rozwalka, Szymon (vedoucí práce)
Fakulta architektúry ako celok nie je len obyčajným priestorom pre výuku študentov, je sama sebou vzorom a ukazuje svoje možnosti. Mala by využívať svoj potenciál a umožniť užívateľom na vlastnej koži pocítiť rôzne typy priestorov. Oproti ostatným je fakulta architektúry výnimočná práve v tom že má možnosť využiť vlastné priestory ako samotný vzor k výuke.
Problém kyberšikany z pohledu studentů střední školy
Najmonová, Dominika ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato práce se věnuje problematice kyberšikany z pohledu studentů střední odborné školy. Cílem dotazníkového šetření je zaměřit se na problematiku kyberšikany hlavně z pohledu informovanosti žáků ohledně kyberšikany, jejich vztahů k učitelům a rodině. Práce dále zkoumá, zda mají studenti střední školy povědomí o možnostech a způsobech prevence, kam se případně obrátit o pomoc. Dále hledá souvislost mezi prospěchem žáků a zkušenostmi s kyberšikanou a znalostmi, jak jí předcházet či se účinně bránit.
Historická procházka po městě Slaný
Kašpárek, Miroslav ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato práce se zabývá projektovou výukou a jejími možnostmi využití ve výuce regionální historie v rámci základní školy, které povinná školní docházka umožňuje. Cílem této práce je ukázat možnost, jak si lze v poměrně krátkém čase poradit s širokou tematikou zasahující do několika předmětů. Účelem je seznámit žáky s regionální historií a památkami v místě jejich rodiště a zároveň v nich probudit zájem o věci, místa a vzpomínky, které běžně míjejí, ale nevěnují jim pozornost. Tento projekt je zaměřen na město, kde jsem se narodil, žil významnou část svého života a nabýval své první pedagogické zkušenosti. Pro sběr dat byla v úvodu a na konci projektu použita dotazníková metoda, která přinesla zpětnou vazbu ze strany žáků. Nosnou osou byla samostatná práce žáků skládající se z činnosti ve skupinách a použití moderní techniky. Výsledky ukázaly, že tato metoda má potenciál, který by neměl být zatracován, žáci ve zkoumané třídě jej ocenili jako zajímavou formu výuky. Dozvěděli se o běžně míjených místech ve městě věci, které kupodivu neznali a nebyli s nimi nikde a nikým seznámeni. Každý pedagog vyučující regionální historii by si měl tento způsob výuky vyzkoušet a zjistit, zda je použitelný s ohledem na jeho styl výuky a možnosti školy a lze jej pravidelně aplikovat ve výuce. KLÍČOVÁ SLOVA Město Slaný,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 242 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.