National Repository of Grey Literature 1,065 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Report on the Environment of the Czech Republic 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a předkládá se ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva 2017 byla vládou projednána a schválena 20. 11. 2018 a poté předána k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Zpráva je současně zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a je rovněž distribuována na USB nosičích spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2017 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2017. Data využitá ve Zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
External links: Download fulltextPlný text; Download fulltextPlný text
Report on the Environment of the Czech Republic 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
The Report on the Environment of the Czech Republic (hereinafter the “Report”) is drawn up every year on the basis of Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended, and Government Resolution No. 446 of 17 August 1994 and Government Resolution No. 934 of 12 November 2014, and submitted for approval to the Government of the Czech Republic and subsequently submitted to the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic for discussion. It is a comprehensive document, which assesses the state of the environment in the Czech Republic, including the entire context, on the basis of the data available for the given year of assessment. CENIA, Czech Environmental Information Agency, has been responsible for drawing up the Report on the Environment of the Czech Republic since the 2005 Report. The 2018 Report was discussed and approved by the Government on December 9, 2019 and then submitted for consideration by both chambers of the Czech Parliament. The 2018 Report is published in electronic form (http://www.cenia.cz and http://www.mzp.cz) and it is also distributed along with the Statistical Yearbook of the Environment of the Czech Republic 2018 and Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic 2018.
External links: Download fulltextPlný text; Download fulltextPlný text
Strategic Culture of the Czech Republic
Beneš, Jan ; Karásek, Tomáš (advisor) ; Eichler, Jan (referee) ; Kučera, Tomáš (referee)
Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first analysed as a conceptual phenomenon both in relation to strategy itself and to the theories of international relations. The dissertation introduces the different streams of thought about strategic culture and then studies the approaches of the key involved authors with a special focus on the discussion between the first and the third generation of strategic culture scholars. Concerning the fact that the strategic culture has been originally created for the study of the behaviour and strategic thought of major powers, the author analyses the historical and geostrategic peculiarities of a small state in the Central Europe and then defines own conceptual and methodological framework. Using the method of grounded theory, the important symbols and narratives from the Czech history as well as the most important moments in the Czech political and strategic thought and decision-making are being examined. The historical narratives re-appear and influence the decision-making, thinking and argumentation of the key actors in the Czech security community. The research of the key decisions and historical moments after the 1989 is...
Implementing the "Effective Public Administration and Friendly Services (Smart Administration Strategy 2007-2015)
Hubáčková, Alena ; Ochrana, František (advisor) ; Lukavec, Tomáš (referee)
This diploma thesis entitled Implementing the "Effective Public Administration and Friendly Services (Smart Administration Strategy 2007-2015)" deals with the modernization of public administration, specifically the implementation of the Smart Administration strategy. Part of the work is an analysis of documents related to this strategy, which is supplemented by the opinions of experts on public administration. The main objectives of the work include mapping the prerequisites for the creation and implementation of the Smart Administration strategy. Other partial goals of the thesis include exploring the main theoretical resources of Smart Administration. Last but not least, the goal was to determine whether the Smart Administration strategy was successfully implemented and to draw conclusions and recommendations from the findings. Part of the thesis is a description of the implementation process both at the theoretical level and on the example of implementation of the Smart Administration strategy. To identify the benefits and shortcomings, qualitative expert interviews were conducted between representatives of public administration and other experts. In the final part of the thesis the author draws recommendations based on the obtained data and discusses possibilities for improving the...
An Analysis of the Dependency on Rally Length on the Type and the Direction of Tennis Serve
Skřivánek, Jan ; Kočíb, Tomáš (advisor) ; Carboch, Jan (referee)
Title: An Analysis of the Dependency of Rally Length on the Type and The Direction of Tennis Serve Objectives: The aim of this diploma thesis is to determine the length of tennis rallies in dependency on the type and the direction of tennis serve in men's tennis singles at the Australian Open 2019. Methods: The analysis of tennis matches at the Australian Open 2019 is based on indirect structured video observation. Information leading to the analysis were recorded by the notational analysis. Results: The diploma thesis serves to identify the tactical concept of professional players as well as a basic for the training process. Keywords: tennis, tactics, strategy, hard court, rally
Rally pace and match chatracteristics in tennis on international level
Sklenářik, Michal ; Carboch, Jan (advisor) ; Kočíb, Tomáš (referee)
Title: Rally pace and match chatracteristics in tennis on international level Objectives: The aim of our work is to find out, which rally pace is in tournament of ITF Men's World Tennis Tour called Milovice Indoor Open 2019 and compare our results with past results analyzed on Australian Open 2017. Methods: The method of this thesis is indirect observation and follow-up notational analysis. We were collecting data about number of strikes, time of rally, time between points and relationship load. The rally pace was calculated from time of rally and number of strikes. The relationship load was calculated from time between points and time of rally. Results: The rally pace was on tournament of ITF Men's World Tennis Tour in Milovice in 2019 1,27 seconds. Average number of strikes was 4,84, average time of rally was 6,18 seconds, average time between points was 22,34 seconds and average relationship load was 1:3,72. We compare our results with measured results at Australian Open 2017 and average rally pace was in our research slower by 0,05 seconds. Key words: rally pace, notational analysis, game performance, strategy, tennis, Australian Open 2017, Milovice 2019
Strategies and resources of help of assistant to student in learning
Žánová, Tereza ; Tomková, Anna (advisor) ; Krčmářová, Tereza (referee)
This thesis is about strategies applied by the teaching assistant and his tools of help in connection with the pupil in the learning process. The theoretical part includes the following themes: the inclusion, the position of teaching assistant and the pupils with special educational needs. The practical part of thesis solves the problems of two individual pupils with special educational needs visiting the first grade of elementary school. This part aims at searching and reflection of effective help from the teaching assistant to the pupil. The practical part is based on an action research that is divided into two parts. Each practical part is dedicated to one pupil. The first part of the action research dedicated to pupil J. solves a problem with pupil's seisures and his return to the learning proces. During the research, it has been observed that the pupil is returned to the learning proces through the quiet handling of teaching assistant connected with an eye contact. The second part of the action reasearch is dedicated to the pupil P. The problem of low self-confidence and often giving up of his work before its completion is solved in this part. In this case the tool prepared in cooperation with the teaching assistant and the class teacher seems to be effective. This tool helps the pupil to...
Analysis of serving and reciveng formations in tennis doubles
Čábela, Matěj ; Carboch, Jan (advisor) ; Kočíb, Tomáš (referee)
Analýza účinnosti postavení podávajících a přijímajících hráčů v tenisové čtyřhře Cílem práce je zjistit četnost a účinnost užívaných formacích při čtyřhře jmenovitě: "I" formace, "australská formace" a "základní postavení" při podání dvojice. A při příjmu mezi "základním postavením" a "postavením u základní čáry". Metodami v této práci jsou nepřímé pozorování a notační analýza. Sledovali jsme soubor hráčů čtyřher v jednotlivých utkáních pomocí videozáznamů. V těchto utkání notační analýzou zaznamenávali četnost a účinnost jednotlivých taktických variant. Účinnost "I" formace pří prvním podání činí 80,92%, u druhého podání 56,25% a jeho celková četnost v rozehrách je 43,65%. Při formaci v základním postavení u sítě při prvním podání je účinnost 79,9%, při druhém podání 57% a četnost činí 56,35% všech rozeher. příjmu prvního podání v postavení byla účinnost 28%, u druhého 50,35% a četnost formace je 64,35%. Poslední měřenou formací je postavení u základní čáry při riternu a ta při příjmu prvního podání měla účinnost 31,28%, při druhém podání 45,16% a její celková četnost Klíčová slova: strategie, taktické varianty, "I" formace, notační analýza, dospělí
Cube Fighter
Guba, Peter ; Kofroň, Jan (advisor) ; Švancara, Jiří (referee)
Real-time strategy games and action games are two very different types of computer games. In my project, I attempted to see whether they could be combined to make a coherent whole, with mixed results. The backbone of my game is its real-time strategy mode, inspired by Warcraft III and The Battle for Middle-earth 1 and 2. In this mode, the player can create buildings and units and use them to fight the enemy. The game also has another mode of playing which imitates action games. In it, the player only controls a single unit. The second mode ended up being just a fun add-on instead of an essential part of the gameplay as I had originally intended. The reason behind that wasn't that it would be impossible to make it so, but rather that it would require my game to be far more complex.

National Repository of Grey Literature : 1,065 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.