National Repository of Grey Literature 1,259 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of serving and reciveng formations in tennis doubles
Čábela, Matěj ; Carboch, Jan (advisor) ; Kočíb, Tomáš (referee)
Analýza účinnosti postavení podávajících a přijímajících hráčů v tenisové čtyřhře Cílem práce je zjistit četnost a účinnost užívaných formacích při čtyřhře jmenovitě: "I" formace, "australská formace" a "základní postavení" při podání dvojice. A při příjmu mezi "základním postavením" a "postavením u základní čáry". Metodami v této práci jsou nepřímé pozorování a notační analýza. Sledovali jsme soubor hráčů čtyřher v jednotlivých utkáních pomocí videozáznamů. V těchto utkání notační analýzou zaznamenávali četnost a účinnost jednotlivých taktických variant. Účinnost "I" formace pří prvním podání činí 80,92%, u druhého podání 56,25% a jeho celková četnost v rozehrách je 43,65%. Při formaci v základním postavení u sítě při prvním podání je účinnost 79,9%, při druhém podání 57% a četnost činí 56,35% všech rozeher. příjmu prvního podání v postavení byla účinnost 28%, u druhého 50,35% a četnost formace je 64,35%. Poslední měřenou formací je postavení u základní čáry při riternu a ta při příjmu prvního podání měla účinnost 31,28%, při druhém podání 45,16% a její celková četnost Klíčová slova: strategie, taktické varianty, "I" formace, notační analýza, dospělí
Cube Fighter
Guba, Peter ; Kofroň, Jan (advisor) ; Švancara, Jiří (referee)
Real-time strategy games and action games are two very different types of computer games. In my project, I attempted to see whether they could be combined to make a coherent whole, with mixed results. The backbone of my game is its real-time strategy mode, inspired by Warcraft III and The Battle for Middle-earth 1 and 2. In this mode, the player can create buildings and units and use them to fight the enemy. The game also has another mode of playing which imitates action games. In it, the player only controls a single unit. The second mode ended up being just a fun add-on instead of an essential part of the gameplay as I had originally intended. The reason behind that wasn't that it would be impossible to make it so, but rather that it would require my game to be far more complex.
Strategic approach to employeee training
Bilčíková, Martina ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Paulovčáková, Lucie (referee)
This diploma thesis deals with the strategic approach to employee training in an organization providing consultancy in the field of technical engineering and technical and economic consulting. Employee education and development is managed by a parent company based in the UK, and the company, aware of the achievement of the organization's strategy and vision, places a lot of emphasis on education. The aim of the diploma thesis is to evaluate the employee training strategy as one of the personnel activities leading to increasing the competitiveness of the organization and gaining a competitive advantage in the market. Understanding the importance of employees training is one of the basic aspects of an efficient organization and a well-defined strategy along with the HR strategy and, last but not least, the corporate education strategy leads to satisfaction both on the part of the organization and on the human resources side. The thesis is divided into theoretical part dealing with organization strategy, strategic approach to education and organization of employee training and subsequently practical part, including analysis of organization and analysis of the educational strategy together with the proposal for changes based on the research carried out. Data analysis uses quantitative research...
Culture and climate of selected universities
Topková, Petra ; Šafránková, Jana Marie (advisor) ; Paulovčáková, Lucie (referee)
This thesis was focused on culture and climate of selected public universities in the Czech Republic in the form stated in strategic materials. The goal was to analyse and compare key aspects of strategic materials of selected universities that influence their culture and climate. Selected strategic materials included vision, mission, values, long-term intent of the university and educational faculty, annual activity report and code of ethics. The sample consisted of eight universities whose part was an educational faculty. The method of quantitative content analysis was selected for the analysis of the documents. There were six priority areas identified through the analysis of the documents of the Ministry of Education and key words related to these priority areas. The analysis of university documents showed that organizational culture and climate are not much explicitly covered in their strategic documents, the most frequently emerging feature of organizational culture were values, therefore mainly aspects determining culture and climate were tracked. The main focus of university strategic documents were the following three areas: quality, international aspect and research. Although universities shared a common ground stated by the Ministry of Education there was considerable diversity among...
Political determinants and development of Israel's military strategy
Teissigová, Andrea ; Perottino, Michel (advisor) ; Bahenský, Vojtěch (referee)
Tato bakalářská práce sleduje vliv politické scény Izraele na vývoj izraelské strategie v průběhu historie a konfliktů, kterými si stát Izrael doposud prošel. Nejprve se práce zabývá strategií obecně, definicí války, strategií Izraele a charakteristikou politiky v Izraeli. Dále vznikem Izraele, konflikty a rozebírá vlády Izraele v průběhu konfliktů. Práce je psaná formou případové studie, kdy se na příkladech války o Nezávislost v roce 1948, spoluprací s Francií a Velkou Británií v průběhu Suezské krize, ohromující Šestidenní válce, nečekané Jom Kippurské válce, ale také na válce s Libanonem, která byla odlišná způsobem jednání izraelské vlády a následného postupu izraelských ozbrojených sil, ukáže, jak izraelské vlády vyvíjely svoji strategii vůči nepřátelům a jak byly války vedeny. Vzhledem ke skutečnostem, že vedení válek záleží částečně i na druhu vlády - v případě Izraele levice/pravice, práce rozebere posty premiérů Izraele v době válek a jejich politickou příslušnost a pokusí se dokázat rozdíly mezi levicí a pravicí ve způsobu vedení války. A také nekončící problémy s Hamásem a pásmem Gazy na jihu Izraele. Spojením poznatků z teoretické a analytické části práce zanalyzujeme strategii Izraele, a zda na její vývoj mají vliv vládnoucí strany, pravice nebo levice.
Strategic Culture of the Czech Republic
Beneš, Jan ; Karásek, Tomáš (advisor) ; Eichler, Jan (referee) ; Kučera, Tomáš (referee)
Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first analysed as a conceptual phenomenon both in relation to strategy itself and to the theories of international relations. The dissertation introduces the different streams of thought about strategic culture and then studies the approaches of the key involved authors with a special focus on the discussion between the first and the third generation of strategic culture scholars. Concerning the fact that the strategic culture has been originally created for the study of the behaviour and strategic thought of major powers, the author analyses the historical and geostrategic peculiarities of a small state in the Central Europe and then defines own conceptual and methodological framework. Using the method of grounded theory, the important symbols and narratives from the Czech history as well as the most important moments in the Czech political and strategic thought and decision-making are being examined. The historical narratives re-appear and influence the decision-making, thinking and argumentation of the key actors in the Czech security community. The research of the key decisions and historical moments after the 1989 is...
Standards of the concept of developing high school
Vogelová, Petra ; Kitzberger, Jindřich (advisor) ; Liška, Roman (referee)
The standards of high school development conceptions are examined in this Bachelor's thesis by analyzing a set of particular parameters and their role in drawing up "school development conceptions" in a geographically limited area. The objective of this work is to analyze and evaluate the various approaches taken by the individual directors of selected secondary schools in their endeavor to devise the ideal conception for the secondary schools under their auspices. The common denominators of the conceptions and determinant parameters like the seniority, the attitudes of the directors, the degree of their involvement in the implementation of the conceptions, the different utilization of information resources, and the number of conceptions already designed, and their age, are identified. Comparative analysis of the data acquired and collected by the means of field research is applied to arrive the conclusion that the particular approaches are very different from case to case, however, there appears to be just an insignificant correlation with the seniority of the creators. The devised methodology can be applied on other subjects of interest in other geographical locations or for other types of educational institutions.
Development of a Small Family Business
Baranyiová, Lucie ; Hrdinová, Lenka (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This bachelor's thesis with the topic "Development of a small family business" will deal with the development of the family restaurant Mazany anděl, located in the city of Brno in the South Moravian region. The intention will be innovations in terms of improvements in the distribution of hot food and bottled wines. The company will be subjected to SWOT analysis, SLEPT analysis, Porter analysis, etc. Conclusion of this work should be the application of improvements and changes in this company.
Project of Material Flows in Selected Production Plants
Ťopková, Dana ; Horák, Petr (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
This thesis deals with the issue of material flow of selected production area in the researched company. The master's thesis defines the weaknesses of the current state of inventory management and creates a proposal for the most effective management of material stock in the company, using lean production. The basic element of the thesis is the introduction of a pull system into a selected production area.
Development Strategy of Small Family Business
Papp, Marek ; Bumberová, Veronika (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The diploma thesis is focused on development stratégy for family owned company. The first part of the the thesis describes the theoretical knowledge og the topic. Based on theoretical knowledge is then performed analytical part, which assesses the current state and identifies the problems that have been identified. The final part deals with the design of development solutions, namely the introduction of a new storage system.

National Repository of Grey Literature : 1,259 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.