Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie řízení zásob v obchodní společnosti
Gajdová, Miroslava ; Buril, Michal (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na řízení zásob v obchodní společnosti. Prostřednictvím, ABC analýzy, XYZ analýzy a propočtem optimálních dodávek podává možný způsob dosahování správné výše skladových zásob pro vybranou společnost a způsob jakým předcházet zásadním problémům v této oblasti, které představují nadbytek zásob nebo nedostatek a tím nemožnost uspokojit potřeby zákazníka.
Jak finanční trhy sledují hospodářství
Němeček, Josef ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Czesaný, Slavoj (oponent)
Práce přinesla obraz o tom, přes jaká publikovaná data a ukazatele v aktuální praxi finanční trhy přednostně vyhodnocují stav hlavních světových hospodářství a usuzují na jejich blízký vývoj. Uspořádala ukazatele, na které kladou důraz investiční profesionálové při posuzování ekonomik Spojených států, eurozóny s důrazem na Německo a směrem dopadů na mezinárodní finanční trhy a globální ekonomiku za Čínu a Japonsko a to s využitím platformy Bloomberg. Vyvrácena byla hypotéza o shodnosti či těsné blízkosti pohledu teoretického a praktického, tedy finančních trhů. Zjištěno bylo, že oproti východisku teorie z HDP a statistik za jednotlivé sektory ekonomiky, se v praxi finančních trhů sledovanost upíná k předstihovým ukazatelům spotřebitelského sentimentu, indexům nákupních manažerů, průzkumům ekonomického klimatu a důvěry podnikatelů či objednávkám průmyslu. Silnou pozornost trhy věnují měnové politice a na ni navázaným dalším ukazatelů (trh práce v USA), což práce rozebírá a objasňuje. Vedle sledovanosti práce diskutuje přecenění a nedocenění některých ukazatelů směrem ke schopnosti předpovědět vývoj ekonomiky. Dochází k závěru, že mezi přeceňované patří i vysoce sledované ukazatele tvorby nových pracovních míst, spotřebitelská důvěra či celkové průmyslové objednávky. Mezi nedoceněné indexy nákupních manažerů a pro USA specifické indexy regionální aktivity Fedu, zvláště Index národní aktivity chicagského Fedu. Zpracovaná anketa mezi domácími investory pak potvrdila důraz na měnovou politiku i předstihové ukazatele, teritoriálně na USA a ekonomiku Německa.
Ekonomická analýza podniku CARLA spol. s r.o.
Panićová, Maja ; Vávrová, Hana (vedoucí práce) ; Kuchár, Róbert (oponent)
Cílem diplomové práce je vypracovat ekonomickou analýzu společnosti CARLA spol. s r.o. za roky 2007 -- 2011 a výsledky podniku porovnat v rámci odvětví výroby potravinářských výrobků. Diplomová práce je rozdělena na tři základní části. První teoretická část představuje základní metodiky, postupy a modely důležité pro zpracování ekonomické analýzy. Druhá část obsahuje seznámení s vybraným podnikem - jeho historií, produkty a vlastnickou strukturou. Dále je provedena analýza makrookolí a mikrookolí podniku. Ve třetí části jsou prakticky aplikovány teoretické poznatky a pomocí horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů, ekonomické přidané hodnoty a dalších analýz je zhodnocen historický vývoj ekonomické výkonnosti a celkového finančního zdraví podniku ve sledovaných letech. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky, vyvozeny závěry a doporučení do budoucna.
Ekonomická analýza podniku ZEPRIS s.r.o.
Mrva, Matěj ; Vávrová, Hana (vedoucí práce) ; Brabec, Martin (oponent)
Práce se zabývá ekonomickou analýzou společnosti ZEPRIS s.r.o. v období 2007-2013. Použitý metodologický aparát zahrnuje absolutní a poměrové ukazatele, ekonomickou přidanou hodnotu, modely predikce finanční tísně, analýzu finanční a provozní páky a analýzu zásob. V praktické části jsou pak vybrané ukazatele aplikovány na podnik. Srovnání s odvětvím inženýrského stavitelství je provedeno dle dostupných dat v období 2007-2012.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.