National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
USE OF NORWAY SPRUCE AS ADMIXTURE IN SUBURBAN FORESTS AT LOWER ALTITUDES
Novosadová, K. ; Knott, R. ; Szatniewska, Justyna
In suburban forestry there is a need not only to manage a maximum financial result, but also to support recreational and aesthetic forest functions. Thus, these forests need professional treatments in the form of proper silvicultural methods to maintain stand stability. One of these methods is cultivation of mixed stands with Norway spruce. This study examines the mortality of spruce growing in stands in lower forest vegetation zones with time series of 50 years and the changes in biomass production in young variously mixed stands in three different vegetation zones. According to the results, it is beneficial to grow spruce in the range from 5 to 10% of admixture in stand establishment stage. Due to silvicultural treatments and inter species interactions, spruce representation in a stand may increase to 30% in the mature stands. Spruce trees tended this way in young age partly will be outcompeted by other species, but the remaining individuals will adapt to the existing environmental conditions and thus the whole stand will be more stable. Biomass production of spruce trees depends on its representation in the stand. The higher the spruce admixture, the lower will be average spruce tree biomass. The study indicated that in young stands up to 30% of spruce representation, its biomass was up to 100% greater than in spruce monocultures.
Establishment of hop-yards by hybrids varieties
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Fulltext: Download fulltextPDF
Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les
Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica, Brno ; Vrška, Tomáš ; Ponikelský, Jaroslav
Obsahem odborné studie je návrh exkurzní trasy pro demonstrační objekt Národní park Podyjí na téma Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les. Průvodce lesními porosty byl sestaven s využitím výstupů lesního hospodářského plánu pro LHC Národní park Podyjí. Přílohy tvoří Porostní mapa a Mapa managementových opatření.
Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace prostoru na vrchu Říp
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dostálek, Jiří ; Buriánek, Václav ; Weber, Martin ; Jech, David ; Hendrych, Jan ; Bujárek, Josef ; Borský, Jan
Tradičně volné a otevřené prostranství v okolí rotundy Sv. Jiří na Řípu je spolu s průhledy a výhledy do krajiny zanesené náletovými porosty. Ty zabraňují tradičním výhledům z Řípu do krajiny a naopak z krajiny na rotundu. Lokalita byla zahrnuta do evropského systému Natura 2000. Obnovy pohledových vazeb by bylo dosaženo obnovou stepní vegetace na místech k tomu vhodných a nízkou křovinnou a bylinnou vegetací tam, kde to současné synantropní podmínky neumožují.
Stonožky smrkových lesů Moravskoslezských Beskyd, Česká republika
Wytwer, J. ; Tajovský, Karel
Centipede communities (Chilopoda) were studied in five spruce forests (.i.Picea abies./i.) in the Moravskoslezské Beskydy Mts., Northern Moravia, Czech Republic. Investigations were carried out from 1988 to 1993 and afterwards repeatedly in the years 1996-1997 in 5 to 134 year-old forest stands situated at the localities Bílý Kříž and Kněhyně. The stands differed in altitude, in air pollution and degree of tree defoliation. A total of 15 species of centipedes was found in all stands studied. The most abundant species occurring in all studied stands were .i.Lithobius mutabilis, L. forficatus, L. burzenlandicus burzenlandicus, Geophilus insculptus./i.. The centipedes .i.L. burzenlandicus burzenlandicus, G. insculptus./i. predominated mainly in the soil samples, .i.L. forficatus./i. was abundant in pitfall traps only. The mean densities of the whole centipede communities ranged from 9.0 to 194.6 ind.m-2 in 1988-1993, the highest densities were characteristic for the youngest spruce stand.
New way of damage of the young trees stands by red deer (Cervus elaphus)
Heroldová, Marta ; Homolka, Miloslav ; Kamler, Jiří ; Zapletal, M.
Young rowans (Sorbus aucuparia) were intensively damaged by stem breaking in mountain spruce stands in Kněhyně NR, Beskydy Mts. (CZ). Breakage was done by red deer during the summer and is clearly intended to permit access to the leaves on the treetops.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.