Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Rozdíly v právní úpravě manželství homosexuálů mezi vybranými státy USA: Kalifornie, Texas, Florida
Hodboď, Dominik ; Anděl, Petr (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Tato práce pojednává o otázce manželství homosexuálů v Kalifornii, Texasu a na Floridě. Tato problematika je v současnosti velmi diskutovanou v USA. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v červnu 2013, které zrušilo federální zákon definující manželství jako svazek výhradně mezi mužem a ženou, následovala vlna států, které manželství párů stejného pohlaví legalizovaly. Po dalším rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v říjnu 2014 již bylo ve většině státech celé federace možné pro homosexuální páry se sezdat. Texas a Florida se před tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu USA nepřidaly ke státům povolující manželství párů stejného pohlaví. V Kalifornii naopak legalizace manželství homosexuálů byla dosažena. Práce zjišťuje příčiny rozdílného právního uznání mezi těmito třemi státy před říjnem 2014. Zejména pohlíží na politické aspekty problematiky.V práci je popsána politická situace zkoumaných států a přístup k problematice homosexuálních manželství. Dále se práce věnuje důležitým soudním rozhodnutím, které jsou v této otázce významné a ze zjištěných závěrů nachází důvody, které stojí za rozdílnou právní úpravou manželství homosexuálů v Kalifornii, Texasu a na Floridě před rozhodnutím Nejvyššího soudu USA z října 2014.
Porovnání návrhu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2002-2007
Votrubová, Petra ; Puklová, Liběna (vedoucí práce) ; Bakos, Tomáš (oponent)
Porovnání návrhu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2002-2007 má za cíl zhodnotit, zda je nově připravovaný dokument schopen poskytnout lepší podporu rozvoje cestovního ruchu než tomu bylo doposud, jaká témata mají Koncepce společná, která problematika je pojednávána v návrhu Koncepce nově a jaký lze pozorovat vývoj z hlediska celkové kvality dokumentu i jeho myšlenkové náplně.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.