Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 681 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketing a PR českých florbalových klubů v letech 2013 až 2018
Patočka, Jiří ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Turková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem marketingového rozvoje českých florbalových klubů. Za tímto účelem jsou zkoumány základní marketingové a PR aktivity ve sportovní rovině, které jsou následně ukázány na příkladech z českého florbalového prostředí. Florbal, ač je mladým sportem zažívá velmi rozvojové období, je finančně dostupný a stává se velmi oblíbeným sportem. V jednotlivých klubech tak dochází k nárůstu hráčů a fanoušků, v České republice se ale teprve dostává na vrchol a aktuálně se blíží ke statusu profesionálního sportu, kterým si budou moci hráči vydělávat. Na tento rozvoj je navázán i rozvoj marketingu a PR v českých florbalových klubech. Práce se proto zaměřuje na české elitní kluby z nejvyšších florbalových soutěží, například na historicky nejúspěšnější český klub Tatran Střešovice, čistě ženský klub TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO, mladý, ale průbojný klub BLACK ANGELS, ale hledá porovnání i v klubech z regionálních soutěží, jako je například Lokomotiva Rakovník. Práce analyzuje různé možnosti marketingu včetně správy sociálních sítí, merchandisingu či zajímavých marketingových aktivit, které provozují kluby z florbalové Superligy. Závěrem pak práce obsahuje doporučení pro zlepšení marketingu a PR českých florbalových klubů.
Sport jako lokální štěpení: Případová studie Kraje Vysočina
Kacetlová, Kateřina ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Bubeníček, Václav (oponent)
Předkládaná diplomová práce Sport jako lokální štěpení: Případová studie Kraje Vysočina analyzuje, zda sport a témata se sportem spojená (financování sportu a jiná podpora, organizace sportovních událostí, provoz a budování sportovních zařízení, spolková činnost a další), dokáží štěpit společnost, respektive, zda dokáže být jedním ze štěpení na lokální úrovni v případě Kraje Vysočina a jakou intenzitu toto štěpení ve zkoumaných obcí má. Teoreticky je práce ukotvena v konceptu konfliktních linií S. Rokkana a S. M. Lipseta. Důraz je pak kladen na lokální úroveň politiky, české prostředí a štěpení spojená se sportem. Těmi se zabývají autoři jako S. Balík, V. Bubeníček, J. Čmejrek, J. Čopík, V. Hloušek a M. Kubálek. Analytická část práce je případovou studií, která zkoumá přítomnost štěpení, jeho intenzitu a postoje aktérů, a to prostřednictvím jednak polostrukturovaných rozhovorů s představiteli zkoumaných obcí, dále prostřednictvím zápisů ze zastupitelstev a rad obcí a v neposlední řadě také prostřednictvím novinových a internetových článků. Na základě šetření je zřejmé, že sport dokáže vyvolat konflikty a v některých případech opravdu dokáže významně rozštěpit společnost a může také vzniknout nový aktér lokální politiky.
Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku
Špaček, Martin ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku popisuje, jak o největším českém hokejovém úspěchu v dějinách psala tuzemská tištěná média. Pro tuto práci byly porovnávány články z deníku Právo, Mladé fronty Dnes a deníku Sport. Olympiádu chci představit z hlediska dobového tisku, jak o této velmi sledované sportovní akci referovala vybraná jednotlivá média. Na základě analýzy prezentace hokejového turnaje v rámci zimních olympijských her v Naganu má práce za cíl ukázat, jakým způsobem se postupem českého mužstva v turnaji vyvíjel prostor pro články o národním hokejovém týmu a jakým způsobem se o něm psalo. Práce je zaměřena na analýzu počtu publikovaných článků a fotografií ve vymezeném časovém období. To je určeno od začátku roku 1998 do 11. března 1998. V další části práce se ta samá analýza jednotlivých vydaných článků aplikuje v období desetiletého (2008) a dvacetiletého (2018) výročí. Annotation The bachelor thesis The media image of ice hockey success at the XVIII Olympic Winter Games in Nagano, 1998, in the Czech contemporary press describes how domestic press covered the greatest success of Czech ice hockey in history. For the purposes of the thesis, articles from daily press of Právo, Mladá Fronta Dnes and Sport were compared. I...
Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK
Ardon, Filip ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK" se zabývá vývojem sportovního zpravodajství Československé a později České tiskové kanceláře na příkladu zpravodajství o jedné významné sportovní osobnosti. Práce se skládá ze stručného životopisu Jaromíra Jágra, který přibližuje danou osobnost a vysvětluje její zvolení pro tuto práci, a dále ze dvou hlavních částí. V první je popsána úloha a role České tiskové kanceláře a speciální důraz je kladen na její sportovní zpravodajství. Uvedena jsou také metadata, která agentura používá ve své produkci a která jsou důležitá pro druhou část. Ta představuje dominantní část. Zaměřuje se na zprávy z Infobanky ČTK, které se vztahují k Jaromíru Jágrovi a zachycují vývoj sportovního agenturního zpravodajství v období posledních třiceti let (1988-2018). Díky bohatosti Jágrovy kariéry v sobě práce pojímá sportovní zpravodajství ze soutěží domácích, zahraničních i mezinárodních. Převážná pozornost je věnována agenturnímu textovému zpravodajství, zmíněny jsou ve stručnosti ale i další formáty jako fotografie, infografiky, audionahrávky a videonahrávky. Na základě práce s výročními zprávami agentury jsou zmíněné proměny zpravodajství vysvětleny a odůvodněny z pohledu samotné ČTK.
Mediální prezentace FIBA mistrovství Evropy v basketbale žen 2017
Sitek, Daniel ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Tématem této diplomové práce je analýza mediální prezentace basketbalového mistrovství Evropy žen 2017, které se odehrálo v České republice, a to v českých sportovních online médiích. Z hlediska teorie jsou stručně definovány koncepty rámcování, nastolování agendy a zpravodajských hodnot. Práce rovněž nabízí náhled na současnou sportovní žurnalistiku. Užitím kvalitativní metody je zkoumáno pět sportovních webových portálů, jejichž agenda obsahuje basketbal. Cílem práce je zodpovězení otázky, jak bylo mistrovství Evropy prezentováno v médiích, pomocí analýzy rámcování. Analytická část popisuje jednotlivé rámce, které byly identifikovány v článcích během sledovaného období, a to včetně jejich dílčích modifikací. Závěr sumarizuje výsledky získané provedenou analýzou.
Publicistická činnost Oty Pavla v letech 1956 - 1964
Keimar, Jaroslav ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Ota Pavel je známý pro svou beletristickou tvorbu, zejména pro povídky s autobiografickými motivy. Účelem této bakalářské práce je poukázat na Pavlovu publicistickou činnost v časopisech, která jeho literární kariéře předcházela. Teoretická část si klade za cíl poskytnout kontextuální portrét Oty Pavla ve vztahu k jeho publicistické činnosti. Praktická část obsahuje kvalitativní rozbor vybraných Pavlových příspěvků v časopisech Stadión a Československý voják v období vymezeném roky 1956 až 1964. Součástí přílohy je Pavlova kompletní bibliografie ve zmíněných periodikách. Klíčová slova Ota Pavel, sport, povídky, časopisy, reportáž, literární reportáž, publicistika
Padlý sportovní hrdina: Mediální obraz Oscara Pistoria
Beranová, Eva ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Oscara Pistoria si mnoho lidí pamatuje jako handicapovaného sportovce, který dostal možnost závodit s nehandicapovanými závodníky. Díky jeho výsledkům, píli a vytrvalosti byl člověkem, který se dával ve společnosti za vzor. Jeho úspěšnou sportovní kariéru však přerušil případ, který budil emoce jak v zahraničí, tak v České republice. Pistorius zastřelil svou přítelkyni Reevu Steenkampovou ve svém domě v jihoafrické Pretorii. Z oslavovaného sportovce, jenž byl dáván za příklad ostatním, se ze dne na den stal člověk podezřelý z vraždy své partnerky. Pistorius může být nazýván padlým sportovním hrdinou, který zažil ve svém životě velké sportovní úspěchy a slávu, ale také vyšetřování policie, soudy a vězení. S tím vším byl na něho vyvíjen tlak ze strany médií, která se tématu věnovala. Tato diplomová práce má za cíl zmapovat mediální obraz Oscara Pistoria ve vybraných online zpravodajských serverech iSport.cz a iDnes.cz, a odpovědět na otázku, jak se jeho reprezentace v médiích postupně měnila průběhu jednotlivých obdobích. Práce by chtěla také provést reflexi Pistoriova obrazu poté, co byl odsouzen. Pomocí kvalitativní obsahové analýzy budou na konkrétních příkladech vybraných textů interpretovány mýty, rámce a prvky celebritizace typické pro reprezentaci slavných osobností.
Vliv olympijských her 1936 v Berlíně na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství
Pokorný, Jiří ; Emler, David (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
bakalářské práce je vliv letních olympijských her 1936 na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství. Práce si klade za cíl ověřit, zda se nacistům podařilo využít olympijské hry ke zlepšení obrazu nacistického Německa zahraničí a posléze k opuštění nepříznivé zahraničněpolitické pozice, ve které se nacházelo. Bakalářská práce je rozdělena do dvou přehledných částí, přičemž v první se autor věnuje výchozí pozici Německa v mezinárodním společenství a jeho zahraniční politice před této části věnuje samotným olympijským hrám. V druhé části autor na základě novinových článků a interní zprávy vytvořené Zahraničním úřadem zjišťuje vliv olympijských her na obraz Německa v zahraničí a posléze i jeho zahraniční poli Nacisté ostře vystupovali proti olympijským hrám v době, kdy byly přiděleny křehké Výmarské republice jako ocenění za snahy navrátit zemi do kulturní společnosti moderních států. Včas si však uvědomili, jaká příležitost se jim naskytla a po nástupu k úsilím uspořádali velkolepé a v mnoha směrech pokrokové hry, jež předurčil , jakým směrem se olympijské hnutí vydá. Pořádání her ohrožovalo mezinárodní bojkotní hnutí vyvolané agresivními kroky Třetí říše a pronásledováním Židů v německé společnosti. Centrem protestů zahraničí se staly Spojené státy americké. Bojkot...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 681 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.