National Repository of Grey Literature 123 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Haptic Feedback System and its Reliability
Horpatzká, Michaela ; Hlinka, Jiří (referee) ; Janhuba, Luboš (advisor)
This master thesis covers conceptual design of haptic feedback system and safety and reliability assessment. System is developed for aircraft categories UL2, EASA CS-LSA, EASA CS-VLA and EASA-CS-23. Conceptual design is divided into three parts. First is aimed on haptic system test with simulator. Second is conceptual design of haptic system for in-flight test. Third part contains safety and reliability assessment and summarizes problems of haptic system installation in real aircraft.
Analysis of the impacts of DS element failures on reliability indicators
Vachutka, Ondřej ; Hanuš, Radek (referee) ; Ptáček, Michal (advisor)
Bachelor's thesis deals with the impacts of distribution network element failures on reliability indicators. Therefore it makes basic description of the reliability, the reliability indicators or the regulation of continuity in distribution of electric power. It also presents main results of the identification and evaluation of individual 22 kV elements failures in distribution network of PREdistribuce, a. s. between 2011 to 2016.
Secure, reliable and adaptive network based on Cisco devices
Lefler, Přemysl ; Komosný, Dan (referee) ; Kubánková, Anna (advisor)
This bachelor thesis deals with design of secure, reliable and adaptive network using Cisco network devices. Thesis includes design of a network with description of each individual technology, that were used in the design to meet requirements for safety, reliability and adaptivity. The last chapter describes frequently occuring network attacks along with a description of their execution followed by implementation of defense against them.
Design of Protection Relays for MV Distribution Grid
Sochor, Tomáš ; Bukvišová, Zuzana (referee) ; Toman, Petr (advisor)
The master´s thesis deals with the design of medium voltage power line protection and the calculation of reliability indicators. First, it deals with the possibilities of power system operation. Subsequently, it divides the networks according to the grounding of the transformer node and the switching elements and devices occurring in the MV distribution network are mentioned. It presents the basic classification of power line protection and its use, especially it focuses on overhead and cable MV power lines. It also discusses the reliability of the power supply and lists the basic reliability indicators and their possible calculation. The practical part describes the changes in the considered area of the distribution network, where the reconstruction of the power line VN872 and a new way of powering the village Drnholec will take place. The impact of this change on the reliability of the supplied energy is also calculated. Furthermore, the protection of the power line is designed and the correctness of its setting is then verified on the model in the PSS Sincal software.
The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment
Janhuba, Luboš ; Vališ, David (referee) ; Třetina, Karel (referee) ; Hlinka, Jiří (advisor)
Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti, nicméně je primárně navržená pro použití v oblasti General Aviation a civilních bezpilotních prostředků. Současná podoba hodnocení spolehlivosti je téměř výhradně závislá na úsudku analytika. Použití komerčních softwarových nástrojů pro hodnocení spolehlivosti je extrémně nákladné, přičemž možnost přístupu a úpravy použitých algoritmů je minimální. Současný prudký vývoj palubních letecký systému je spojen s jejich zvyšující se komplexností a sofistikovaností. Integrovaná metoda používá teorii grafů, jako nástroj modelování funkčních závislostí mez jednotily prvky systému. Použití teorie grafu současně umožňuje daný systém analyzovat, hodnotit hustotu vzájemné funkční vazebnosti, identifikovat důsledky případných poruchových stavů. Aplikace fuzzy logiky umožňuje manipulovat s expertní znalostí a stanovit kritičnost daného prvku a systému. Kritičnost prvku zohledňuje pravděpodobnost jeho selhání, možnost detekce dané poruchy, závažnost těchto selhání vzhledem k vlivu na alokované funkce.
The influence of the frequency converter on the life and damage of bearings
Mynář, Josef ; Hammer, Miloš (referee) ; Nahodil, Petr (advisor)
The diploma thesis deals with the technical diagnostics of machines with a closer focus on vibrational diagnostics. In the thesis is elaborated a design of a diagnostic system with measurement methodology, measurement procedure and evaluation of measured data on the machine produced by Siemens.
Modern avionics system architecture for EASA CS-23 airplane
Vaňousová, Jana ; Hlinka, Jiří (referee) ; Janhuba, Luboš (advisor)
This master thesis covers with the modern architecture of avionics system for EASA CS-23 AIRPL. The thesis contains EASA CS-23 and EU-OPS analysis and market analysis of avionics systems for this category of aircrafts. The thesis also includes the design of avionics system architecture and its safety and reliability assessment – used tool is Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). At the end of the thesis there is assesment of potential attack of the avionics system by third part.
Power supply for space application
Hrubý, Lukáš ; Bohrn, Marek (referee) ; Pavlík, Michal (advisor)
The following work deals with a design of switched mode power supply. In this essay, there is detailed description of non-isolated and isolated topologies of SMPS, used in industry. Next, there are calculations for design and analysis which are needed for space design. There will also be selected devices, which could be used in final device. Based on experience and ECSS requirements, there will be chosen parameters of SMPS, which could be then used as a module for future space design. Chosen topology of SMPS will be created as engineering model assembled with commercial components. One part of this work is dedicated to design and realization of planar transformer and coupled inductor.
Rework and Repair Procedures of Selected Components and LED on Various Types of PCBs.
Pospíšil, Tomáš ; Ondřej, Klemš (referee) ; Starý, Jiří (advisor)
This work deals with technology of rework and repairs of electronic soldering assemblies. The work is primarily focused on the rework and repairs of electronic soldering assemblies with the light emitting diode. The theoretical part describes the technological methods of soldering and reworking of electronic assemblies, their diagnostics, evaluation of their influence on reliability and functional properties. The practical part is focused on the real application of technological procedures of rework and repairs, their testing and evaluation. Furthermore there is described and tested the influence of thermal load during soldering on the properties of light emitting diodes.
Systems Reliability Analysis using Monte Carlo Approach
Kučírek, Vojtěch ; Havlíková, Marie (referee) ; Jirgl, Miroslav (advisor)
Master’s thesis is focused on the technical systems reliability analysis. The first part of the thesis contains the description of the most commonly used reliability parameters and random variable probability distributions. Reliability of a human operator is described in the separate chapter. In the next part of the thesis are mentioned different types of reliability diagrams and methods of reliability analysis. Reliability analysis using Monte Carlo approach is described in the extra chapter. In the thesis are described several software tools, which can be used for systems reliability analysis. Design of PLC system with a human operator is done in the thesis. Reliability analysis using Monte Carlo approach is done on the designed PLC system. Results of Monte Carlo approach are compared with analytically calculated values and with values from reliability software.

National Repository of Grey Literature : 123 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.