National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Selected Social Security Data - 2017
Český statistický úřad
Základní informace o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Výdaje na dávky, počty příjemců a průměrné výše dávek v ČR a jednotlivých krajích. Základní přehled o sociálních službách v krajích a ČR podle jejich typů a mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu podle systému ESSPROS.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Impact of Economic and Political Development on People's Diet on the Example of the USA and the Czech Republic
Jedličková, Šárka ; Loužek, Marek (advisor) ; Bartůsková, Lucia (referee)
In these days, pop-economics has become popular. Economics of food has its place in this area. The aim is to confirm the hypothesis that the economic, political, and social development influence people's diet and changes the food culture. The research method is quantitative and qualitative analysis of the data and scientific articles about the Czech Republic and the USA. The thesis describes the current state of knowledge in economic development. Then it describes historical milestones in this area and the current situation. It focuses on events that have had the biggest impact on the quality and quantity of food consumed by individuals. It describes the development from the beginning of the 20th century to the present days with the main focus on the last 50 years. The hypothesis is confirmed and it is demonstrated that the described changes have an impact on the diet and food culture.
Strategie mikroregionu Rýmařovsko
Ekotoxa s.r.o., Opava ; Sdružení obcí Rýmařovska, Rýmařov
Cílem strategie je pak označení problémů, které se v mikroregionu Rýmařovsko vyskytují, nalezení jeho silných stránek a možností rozvoje. Jejím účelem je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, dosažení trvale udržitelného rozvoje, koordinace společných a individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Period reflections on the work of František Bartoš
Pavlicová, M. ; Uhlíková, Lucie
The paper is devoted to the evaluation of the work of František Bartoš by his coevals, contemplates cultural-social development and sequent positive or negative reflections, and the responses of František Bartoš himself to the contradicting evaluations of his publications.
Corporate social responsibility and its role in commercial communications
Pilná, Lucie ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Zábranský, Tomáš (referee)
This diploma thesis deals with the topic of Corporate Social Responsibility. It is illustrated on the concrete example of company Vodafone Czech Republic a.s. The thesis begins with the presents the concept, its forms and advantages. Following chapters include the situation in the Czech Republic and in other world countries, including the European Union. At the end there is a chapter about the future trends in the corporate responsibility.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.