National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Research on inflence of SO2 and NOx on spruce growth
Hruška, Jakub ; Oulehle, Filip ; Kolář, Tomáš
Radial growth of Norway spruce (Picea abies) in Krušné and Jizerské Mts.responded qiuckly on the decline of SO2 and NOx emissions and S deposition. At the end of 1990´s it was equal to growh measured before the period of high emissions. The best correlation was founded with ambient SO2 concentrations, then with S atmosperic deposion and less important correlation was found with soil chemistry as it is correlated with deposition levels. At present there is no evidence of influence of SO2 and NOX on decline of radial growht. Observed decline in last decade is most probably attributed to climatic conditions.
The influence of extreme precipitation on washout of potassium and sodium ions from the Liz basin in the period of 2002-2009
Vondrka, A. ; Tesař, Miroslav ; Šír, M.
Extreme rains strongly influence the intensity of leaching of sodium and potassium from the soil cover. The question therefore arises whether it is possible to find some connection between extreme rains and sodium and potassium leaching. During the period of 2002-2009, measurement of rainfall, runoff, and chemical data on catchment Liz (Czech Republic, Bohemian Forest, 828–1074 m a. s. l., mature spruce forest, Podzolic Eutric Cambisol) gave the following conclusions about the washout of potassium and sodium ion from the basin: (1) In monthly periods, extreme loss of both potassium and sodium ions correlated with high precipitation amounts. (2) In annual periods, only extreme loss of sodium ions correlated with high precipitation amounts.
The balance of sodium and potassium ions to Liz catchment in the period of 1994-2009
Štěpánová, M. ; Tesař, Miroslav ; Vondrka, A. ; Šír, M.
The article describes the balance of potassium and sodium ions in relation to rainfall and runoff in a small mountain basin Liz (Czech Republic, Bohemian Forest, 828–1074 m a. s. l., mature spruce forest, Podzolic Eutric Cambisol) in the period from 1994 to 2009. It was found that the average annually leaching of sodium reached 11,90±3,24 kg ha-1 year-1 and that the average annually leaching of potassium reached 0,56±2,18 kg ha-1 year-1. The ionic composition of runoff showed that the runoff is mostly created by underground water.
Sledování biogeochemických cyklů ekologicky významných prvků v malých povodích NP Šumava
Česká geologická služba, Praha ; Oulehle, Filip ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Úkolem projektu byla kvantifikace toků daných prvků v lesních ekosystémech ve třech výrazně odlišných situacích. Projekt byl realizován ve třech povodích v oblasti centrální Šumavy (Kout, Doupě a Stolec).
Populační dynamika ruderálních druhů ve vztahu k limitujícím podmínkám prostředí
Modrý, Martin ; Tenčík, Aleš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
Hlavním cílem projektu je identifikace a ocenění významu hlavních podmínek pro rozvoj expanzních druhů rostlin náročných na živiny v lesní vegetaci. Téma je rozděleno do dílčích částí: a) analýza vegetace modelových ploch a její interpretace zaměřená na expanzní druhy, ustupující druhy, indikačně významné druhy, b) stanovení zásoby živých semen v půdě (analýza semenné banky), c) analýza intenzity deště semen, d) stanovení obsahu hlavních živin a organického uhlíku v půdě, event. pomocných půdních charakteristik, e) popis světelných poměrů stanoviště, především kvantifikace celkového světelného požitku a spektrálních poměrů významných pro klíčení semen, f) popis významných spolupůsobících faktorů (vlhkostní poměry, poměry řídící akumulaci opadu, mikro a mezomorfologie stanoviště, spouštěcí faktorys - mechanické disturbance apod.), g) formulace zásad hospodaření podporující zachování biodiverzity na vybraných lokalitách.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.