Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Gjuričová, Adéla ; Zahradníček, Tomáš
Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci.
Obraz životního stylu 60.let na stránkách týdeníku Vlasta
Blinková, Karolína ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Sekera, Martin (oponent)
Tématem mé diplomové práce je zkoumání životního stylu v šedesátých letech 20. století, tak jak jej zobrazoval týdeník Vlasta na svých stránkách. Vlasta vychází již od roku 1947. Díky dlouhé kontinuitě a zakotvenosti v českém prostředí je považována za tradiční časopis. Po léta si získávala a udržovala svou rozsáhlou síť čtenářů a v éře komunismu byla předním periodikem určeným československým ženám. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na obsahovou analýzu časopisu v letech 1960 - 1968. Práce je zasazena do historického, společenského i mediálního kontextu. Akcentována jsou témata, která úzce souvisí s životním stylem. Mezi oblasti, které jej určovaly, a na které jsem se proto zaměřila především, spadají zejména otázky bydlení, pracovního vytížení, rodinných vztahů, vzdělání, módy, umění a volného času. Prostor však byl věnován rovněž problematice emancipace žen a jejich postavení ve společnosti. Zabývám se rovněž otázkou, zda obraz životního stylu, který týdeník Vlasta vytvářel, odpovídal skutečnému životnímu stylu v šedesátých letech. A zda týdeník skutečně plnil roli časopisu pro ženy. Je totiž známým faktem, že Vlasta byla pod politickým dohledem. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické části se věnuji celkovému zasazení tématu do kontextu doby. V analytické...