National Repository of Grey Literature 142 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Selected Social Security Data - 2017
Český statistický úřad
Základní informace o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Výdaje na dávky, počty příjemců a průměrné výše dávek v ČR a jednotlivých krajích. Základní přehled o sociálních službách v krajích a ČR podle jejich typů a mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu podle systému ESSPROS.
Fulltext: Download fulltextPDF
Taxation of natural persons
Šurečková, Marcela ; Malinka, Vlastimil (referee) ; Svirák, Pavel (advisor)
This bachelor thesis is focused on the optimalization of the taxation of a natural person. The theoretical part explains the basic concepts and contexts related to the income tax of individuals and social and health insurance of entrepreneurs, which are applied in other parts of the work to a particular taxpayer. In the analytical part, all necessary information for tax lability calculation is provided. Further are created several variants of the tax liability, including social and health insurance payment, using the tax optimalization methods. These variants are compared with each other, and the best option providing the highest net income is recommended.
Taxation of Incomes from Employment
Úlovcová, Veronika ; Prudík, Bohumil (referee) ; Brychta, Karel (advisor)
The bachelor thesis deals with the income taxation from employment activity focusing on contracts made outside the main employment and their tax optimization. Among others the issue of social and public health insurance for people with income from employment activity are also included. The thesis contains a methodology for the tax base assessment and the tax liability from the income of individuals including references to the relevant legislation. Sample examples with the calculation of optimal tax liability are included as well.
Personal income tax optimization
Ševčíková, Hana ; Zaoralová, Michaela (referee) ; Kopřiva, Jan (advisor)
Bachelor thesis is focused on personal income tax. In the thesis is described tax base and tax liabity, witch is subsequently used at the fictitious taxpayer. Tax liabity is set with the aim of tax optimalization.
Income Tax Comparison Between a Self-employer and a Shareholder of Limited Liability Company
Šebková, Lenka ; Podolanová, Alena (referee) ; Kopřiva, Jan (advisor)
This bachelor thesis focuses on the comparison between the engaging in business of a natural person and limited liability company in terms of income tax, social and health insurance. It analyses the situation using a fictious example. The purpose of this thesis is an optimal form of business for the given example.
Průběh zdanění osobních příjmů zaměstnanců v letech 2012-2016
NĚMCOVÁ, Petra
The main idea of this bachelor thesis is to compare gross personal incomes of employees in years 2012-2014. In other words, this work specifically focuses on taxes of personal income, social and health insurance and does not inlude deductible items. The main aim is to determine for whom these changes were better and for whom not and in which year.
Incapacity for work due to illness and injury in the Czech Republic - 1st half of 2017
Český statistický úřad
Administrativní data Informačního systému ČSSZ jsou vykazována za všechny zaměstnance právnických i fyzických osob, i za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Evidované případy dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ zpracovány v členění podle sídla (na úrovní krajů a okresů dle klasifikace CZ NUTS), velikosti (dle počtu zaměstnanců) a převažující ekonomické činnosti (na úrovni sekcí a oddílu odvětvové klasifikace CZ-NACE) zaměstnavatele osob nemocensky pojištěných. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.
Fulltext: Download fulltextPDF
Comparison of social policy in the Czech Republic and the Slovak Republic from the point of view of social security
Kellnerová, Lada ; Martinek, Michael (advisor) ; Poláčková, Iva (referee)
The thesis deals with the issue of social security system in Czech Republic and Slovak Republic, their description, comparison, analysis and evaluation of both systems. It defines basic terms, describes history of the social security system in former federal state and compares particular factors which affects this system. The thesis characterizes in detail the components of the social security system - social insurance, social support and social assistance, what do they contain, which benefits are paid within the systems, what are the claim conditions of particular social benefits and which institutions administrate the particular systems. This thesis contains only theoretical part which I wrote using professional literature, legal regulations and other documents of both states.
Comparison of social insurance of employees and the self-employed in Czech republic
Soukupová, Aneta ; Chvátalová, Iva (advisor) ; Kačírková, Eliška (referee)
The topic of the thesis is the comparison of social insurance of employees and self-employed in the Czech Republic. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is about social security in general. The second one analyses the various types of insurance from the perspective of employees and from the perspective of the self-employed in the third part. The fourth chapter presents a comparison of the insurance for both subjects, and the fifth chapter summarizes the social security and proposes suggestions de lege ferenda. The aim of the thesis is to make a systematic comparison and evaluation of insurance systems for both subjects and to highlight the diversity and identity of both systems. The second aim is to propose changes in insurance legislation for each one or for both subjects, to equalize the conditions for both subjects. Changes are based on a previous comparison and on the differences, which were highlighted.
Social security of foreigners from the prospective of Czech law
Zhigalova, Anastasia ; Chvátalová, Iva (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
The topic of this bachelor thesis is social security of foreigners from the prospective of Czech law. The thesis is largely aimed at foreigners from third countries and to a smaller extent focuses on foreigners from EU. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter describes social security systems in the Czech Republic. The second chapter provides detailed description of international cooperation in the field of social security. The third chapter gives disclosure of the term "Foreigner" and covers details on his legal status under Czech law. The forth chapter is the key chapter of this thesis as it is aimed at participation of foreigners in social security systems from the point of view of Czech law. Finally, the last chapter evaluates legal status of foreigners in social security systems in the Czech Republic.

National Repository of Grey Literature : 142 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.