National Repository of Grey Literature 144 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Optimization of Tax Burden of an Individual
Andršová, Kateřina ; Bula, Nikola (referee) ; Svirák, Pavel (advisor)
The bachelor thesis is focused on the individual 's optimalization of taxation. In the theoretical part are explained basic concepts and principles needed for calculation of income tax of individual and the problematics of social and health insurance of entrepreneurs too. In the suggestion of solution the tax liability is calculated with instruments of optimalization of taxation. The most advantageous variant is recommended.
Factors Influencing Poverty Among Seniors
ŠAFRÁNKOVÁ, Petra
Although society as a whole experiences nowadays a period of unprecedented prosperity, social inequalities are seen to be more deep then any time before. This modest work aims to evaluate the quality of life of the seniors in the Czech Republic, as compared to the rest of the population. In the first place, it is necessary to choose effective ways to determine the standard of living and quality of life of the older citizens, then compare gathered data with the appropriately selected reference groups and evaluate the probable causes of the resulting differences in the quality of life and standard of living between the seniors and the rest of the population. Finally, I propose a solution capable of improving the lives of seniors.
Selected Social Security Data - 2017
Český statistický úřad
Základní informace o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Výdaje na dávky, počty příjemců a průměrné výše dávek v ČR a jednotlivých krajích. Základní přehled o sociálních službách v krajích a ČR podle jejich typů a mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu podle systému ESSPROS.
Fulltext: Download fulltextPDF
Taxation of natural persons
Šurečková, Marcela ; Malinka, Vlastimil (referee) ; Svirák, Pavel (advisor)
This bachelor thesis is focused on the optimalization of the taxation of a natural person. The theoretical part explains the basic concepts and contexts related to the income tax of individuals and social and health insurance of entrepreneurs, which are applied in other parts of the work to a particular taxpayer. In the analytical part, all necessary information for tax lability calculation is provided. Further are created several variants of the tax liability, including social and health insurance payment, using the tax optimalization methods. These variants are compared with each other, and the best option providing the highest net income is recommended.
Taxation of Incomes from Employment
Úlovcová, Veronika ; Prudík, Bohumil (referee) ; Brychta, Karel (advisor)
The bachelor thesis deals with the income taxation from employment activity focusing on contracts made outside the main employment and their tax optimization. Among others the issue of social and public health insurance for people with income from employment activity are also included. The thesis contains a methodology for the tax base assessment and the tax liability from the income of individuals including references to the relevant legislation. Sample examples with the calculation of optimal tax liability are included as well.
Personal income tax optimization
Ševčíková, Hana ; Zaoralová, Michaela (referee) ; Kopřiva, Jan (advisor)
Bachelor thesis is focused on personal income tax. In the thesis is described tax base and tax liabity, witch is subsequently used at the fictitious taxpayer. Tax liabity is set with the aim of tax optimalization.
Income Tax Comparison Between a Self-employer and a Shareholder of Limited Liability Company
Šebková, Lenka ; Podolanová, Alena (referee) ; Kopřiva, Jan (advisor)
This bachelor thesis focuses on the comparison between the engaging in business of a natural person and limited liability company in terms of income tax, social and health insurance. It analyses the situation using a fictious example. The purpose of this thesis is an optimal form of business for the given example.
Průběh zdanění osobních příjmů zaměstnanců v letech 2012-2016
NĚMCOVÁ, Petra
The main idea of this bachelor thesis is to compare gross personal incomes of employees in years 2012-2014. In other words, this work specifically focuses on taxes of personal income, social and health insurance and does not inlude deductible items. The main aim is to determine for whom these changes were better and for whom not and in which year.
Incapacity for work due to illness and injury in the Czech Republic - 1st half of 2017
Český statistický úřad
Administrativní data Informačního systému ČSSZ jsou vykazována za všechny zaměstnance právnických i fyzických osob, i za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Evidované případy dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ zpracovány v členění podle sídla (na úrovní krajů a okresů dle klasifikace CZ NUTS), velikosti (dle počtu zaměstnanců) a převažující ekonomické činnosti (na úrovni sekcí a oddílu odvětvové klasifikace CZ-NACE) zaměstnavatele osob nemocensky pojištěných. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.
Fulltext: Download fulltextPDF
Comparison of social policy in the Czech Republic and the Slovak Republic from the point of view of social security
Kellnerová, Lada ; Martinek, Michael (advisor) ; Poláčková, Iva (referee)
The thesis deals with the issue of social security system in Czech Republic and Slovak Republic, their description, comparison, analysis and evaluation of both systems. It defines basic terms, describes history of the social security system in former federal state and compares particular factors which affects this system. The thesis characterizes in detail the components of the social security system - social insurance, social support and social assistance, what do they contain, which benefits are paid within the systems, what are the claim conditions of particular social benefits and which institutions administrate the particular systems. This thesis contains only theoretical part which I wrote using professional literature, legal regulations and other documents of both states.

National Repository of Grey Literature : 144 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.