Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hra pro mobilní telefon s využitím rozpoznání rysů tváře
Skoták, Jiří ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Práce popisuje tvorbu hry pro mobilní telefon platformy iOS, která využívá rozpoznání rysů tváře a další informace, které je možné získat z kamery či dalších senzorů zařízení. V práci je uvedeno několik přístupů vhodných pro detekci lidské tváře a jejích rysů v reálném čase. Dále jsou popsány a porovnány možnosti takové detekce v prostředí iOS. Následně je uveden návrh výsledné hry a popis úrovní, které ji tvoří. Úrovně mimo detekci dílčích rysů využívají i detekci objektů v obraze, zpracování barevnosti vstupního obrazu a další. Na závěr je představena výsledná podoba hry, která je vydaná a dostupná na App Store.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market.
The latest trends and developments in the smartphone industry
Šteiniger, Jakub ; Haupt, Jaromír (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
The main aim of this bachelor’s thesis is to take reader to the world of smartphone industry, which has even positive and negative effects on people. In the beginning of this thesis, history of mobile technology and evolution of the mobile phone generations is described. Subsequently a description of the most significant present trends and a brief outline of future trends follows. The next chapter is focused on the characteristic of the most significant smartphone brands, their mutual competitiveness and market share. The last chapter deals with comparison of various parameters of Apple and Samsung company, then a final summary is provided.
The impact of mobile phone technology on Africa
Kendík, Martin ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the topic of the impact of mobile phone technology on Africa. The aim of the thesis is to determine the most influential mobile technologies and their impact on Africa. The first part of the thesis focuses on mobile phone technologies. In chapter delating with cell phones will also be described as applications for smartphones that contribute to the impact on Africa. In the second part, the social impact will be determined in two parts consisting of the impact on education and health, where will be described different aspects of each impact. In the third part, there will be described impact on economy and banking.
Krokoměr a detekce pádu
Vraňáková, Sofia ; Vítek, Martin (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Práca je zameraná na problematiku snímania ľudskej aktivity pomocou inerciálnych senzorov zabudovaných v inteligentných zariadeniach a následnej detekcii chôdze, krokov a pádu zo signálu nasnímaného akcelerometrom v smartfóne. Detekcia chôdze je prevedená s využitím obálky signálu, prvej diferencie signálu a smerodajnej odchýlky signálu. Detekcia krokov je implementovaná pomocou metódy vyhľadávania maxím a metódy prispôsobenej filtrácie. Detekcia pádu je realizovaná pomocou metódy vyhľadávania maxím a miním a použitia vhodných prahových hodnôt.
Klasifikace signálů denní aktivity
Rychtárik, Martin ; Vítek, Martin (oponent) ; Smíšek, Radovan (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných pomocí akcelerometrického senzoru chytrého mobilního telefonu. První část práce se zabývá seznámením s možnostmi záznamu denní aktivity pomocí akcelerometru a následné klasifikace neuronovou sítí. V další části byla na desíti osobách nasnímána data osmi různých denních aktivit. K datům byl v programovacím prostředí MATLAB vytvořen algoritmus obsahující neuronovou síť pro automatické rozpoznání daných aktivit. V poslední části práce byla klasifikace vytvořeným algoritmem porovnána s manuálně zaznamenanou referencí a výsledky byly statisticky vyhodnoceny.
Detekce pádu pomocí chytrého telefonu
Strejček, Jakub ; Smital, Lukáš (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Práce pojednává o základním zpracování dat z akcelerometru v mobilním telefonu k detekci jeho pádu, resp. detekci pádu osoby, která má mobilní telefon u sebe. Správnou detekcí pádu lze v budoucnu předejít mnoha vážným zdravotním komplikacím způsobených pozdě přivolanou pomocí po pádu osoby, která by si již pomoc zavolat nezvládla. Jsou zde zmíněné mechanismy pádů a jejich charakteristiky a hardware, který je použit při detekci pádu. Dále se práce zabývá vytvořenými aplikacemi pro Android stažené z Google Play a jejich funkčností. V rámci práce byla sbírána data o pádech osoby a byl vytvořen algoritmus na detekci pádu v Matlabu. Dále byla vytvořena a testována aplikace pro chytré telefony se systémem Android.
Bubenický metronom pro Smartphone a Smartwatch
Ondráček, Aleš ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit bubenický metronom pro smartwatch a smartphone, který bude umožňovat ukládání rytmických vzorů do playlistů. Výsledný produkt sestává ze dvou částí: z aplikace pro smartwatch a aplikace pro smartphone. Tyto dvě aplikace spolu pak komunikují prostřednictvím bluetooth. Metronom se tedy dá ovládat vzdáleně prostřednictvím hodinek, což je požadovaná cílová funkcionalita. Výsledkem je metronom implementovaný na míru bubeníkovi, hrajícímu s kapelou jak na zkouškách, tak i na menších či středně velkých koncertech.
Vliv smartphonů na partnerské vztahy v ,,tekuté modernitě"
Majorosová, Eva ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Supa, Markéta (oponent)
Předmětem diplomové práce je problematika vlivu smartphonů na partnerské vztahy. Práce si klade otázku, jak konkrétně smartphony ovlivňují partnerský život. První část diplomové práce je zaměřena na literární rešerši, v níž jsou představeny klíčové studie zabývající se obdobným tématem jako provedený výzkumný projekt. Následují kapitoly, které se zabývají vlastním výzkumem. Metodologická východiska práce tvoří hloubkové rozhovory doplněné o dotazníkové šetření. Jádro práce představuje popis výzkumných otázek, výzkumného vzorku, procesu analýzy a interpretace výsledků výzkumných rozhovorů a dotazníkového šetření. Zjištěné výsledky byly v textu interpretovány v kontextu vybraných teoretických konceptů. Zejména se jedná o koncepty Tekutá modernita / Tekutá láska vypracované Zygmuntem Baumanem a iDisorder od Larryho Rosena. Cílem práce bylo zjistit, jaký je vliv smartphonů na seznamování s potenciálním partnerem, následně na vztah samotný a v neposlední řadě na případný rozchod.
Comparison Of Data From Smartphones And Specialised Devices
Kačníková, Diana
The aim of this study is to introduce two algorithms for physical activity recognition and to compare various devices such as smartphones and specialized devices using these algorithms. Signals are recorded using smartphones and accelerometer Axivity AX3. In the first part of the report, classification algorithms are described. In the second part algorithms are tested using recorded signals and the last part provides comparison of above mentioned tested devices.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.