Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh programovatelného útlumového členu
Pokorný, Rostislav ; Mašek, Pavel (oponent) ; Štůsek, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší návrh a realizaci programovatelného útlumového členu. Cílem bylo vytvoření elektronického zařízení, které umožňuje plynulé nastavení hodnoty útlumu v rozsahu 0–150 dB pomocí tlačítek a zobrazení nastavené hodnoty na displeji. Realizace probíhala na základě výběru vhodného digitálního atenuátoru s pracovní frekvencí v rozsahu 0 až 6 GHz, návrhem zapojení a výrobou čtyřvrstvé desky plošných spojů. Výsledkem je zařízení založené na 8bitovém mikrokontroléru ATmega328P–PU využívající pětici v sérii zapojených 6bitových digitálních atenuátorů s možností ručního a programového nastavení útlumu od 0–157,5 dB s krokem 0,5 a vizualizací dat na vestavěném displeji. Pomocí aplikace vytvořené v jazyku C#, je umožněno vzdálené nastavení a vyčtení hodnoty útlumu přes integrované USB (univerzální sériová sběrnice – Universal Serial Bus) komunikační rozhraní. V závěru je uvedeno zhodnocení výsledků měření útlumu zařízení.
Modelling of mmWave Propagation Channel for Off-body Communication Scenarios
Zeman, Kryštof ; Vozňák, Miroslav (oponent) ; Gaydamaka, Yulia (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
This thesis addresses the \uv{Modeling of mmWave Propagation Channel for Off-body Communication Scenarios}. Despite the advancements in the body area wireless networks, the 5G systems are still struggling with not enough bandwidth and large latency due to inefficient utilization of radio spectrum. This issue calls for immediate action and therefore the main aim of this Ph.D. thesis is to propose a novel mmWave off-body channel, which will enable its users to more effectively simulate the signal propagation. The proposed model is further optimized and verified against state-of-the-art measurements from the literature. Finally, the developed model is implemented into the NS-3 simulator and utilized for plethora of simulation scenarios. The main output of this thesis is the verified developed model as well as the implementation inside the NS-3 simulator, which enables a wide society to use it.
Total Electron Content Measurements by Single-Frequency GPS Receiver
Rejfek, Luboš ; Pitaš, K. ; Urbář, Jaroslav ; Chmelař, P.
In this paper is described the measurement of the Total Electron Content by the single-frequency GPS receiver. Disadvantage of this method is that it cannot be used for realtime processing. The advantages of the proposed method are that the device is cheaper than dual-frequency GPS receiver and it can reinterpret older valuable measurements by such singlefrequency receivers. The algorithm was tested with the dualfrequency receiver. Signal from selected frequency (f1, or f2) was processed by presented algorithm and results were compared with standard processing of the signals, which is used for the dual-frequency receivers. Results are promising.
Modelování propagace signálu bezdrátových sítí LTE a WiFi uvnitř budov
Olbert, Jaroslav ; Mašek, Pavel (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou modelování propagace signálu bezdrátových sítí uvnitř budov. Teoretická část práce se věnuje principům a metodám šíření elektromagnetických vln ve venkovním prostředí i uvnitř budov. Dále jsou popsány metody výpočtů propagace signálu ray-launching a ray-tracing. V závěru první části je popsán algoritmus a vzorce, použité pro simulaci šíření signálu 5GHz WiFi uvnitř prostor UTKO. Druhá polovina práce obsahuje popis modulu mmWave, který byl využit pro simulace standardu 802.11ad (WiGig) a následně výsledky získané simulacemi v simulátoru NS-3, jejich rozbor a porovnání s výsledky získanými měřením v reálném prostředí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.