Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 433 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytový dům
Vrbka, Jiří ; Osička, Jan (oponent) ; Fuciman, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby samostatně stojícího bytového domu, který se nachází v katastrálním území obce Bukov na Moravě. Celý objekt je podsklepený a má 3 nadzemní podlaží, ve kterých se nachází jednotlivé byty. V objektu se nachází 10 bytových jednotek o celkové dispozici 4x 1+kk, 4x 2+1 a 2x 3+1. Parkování pro obyvatele bytového domu je navrženo před objektem na pozemku investora. Obvodové konstrukce suterénu jsou tvořeny z tvárnic ztraceného bednění BTB, které jsou doplněny o kontaktní zateplení. Nadzemní podlaží jsou zděna z keramických tvárnic HELUZ. Stropní konstrukce jsou navrženy z keramických vložek HELUZ MIAKO a nosníků POT. Objekt je zastřešen sedlovou střechou ze sbíjených dřevěných vazníků o sklonu 22°. Bakalářská práce je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.
Rodinný dům na Nových Dvorech
Truhlář, Jan ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby pro rodinný dům na Nových Dvorech. Rodinný dům je navržen částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru L. Zastřešen částečně plochou a částečně sedlovou střechou. Zdivo nad terénem je z tvárnic Porotherm, zdivo pod terénem je navrženo ze ztraceného bednění objekt je zateplen systémem ETICS . Založení domu je navrženo na betonových základových pasech. Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky. Schodiště bude železobetonové. Krov je navržen jako hambálková soustava. Střešní krytina bude skládaná betonová taška. Plochá střecha je navržena vegetační.
Bytový dům BC8
Potočná, Pavlína ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu ve Zdounkách u Kroměříže. Jedná se o podsklepený bytový dům, samostatně stojící objekt na svažitém terénu. Objekt bytového domu má 2 nadzemní podlaží, podkroví a jedno podzemní podlaží. Celkem se skládá z 5ti bytových jednotek s různou velikostí a dispozicí. Na prvním podlaží se nachází dvě bytové jednotky, ve druhém podlaží jsou dvě bytové jednotky a v podkroví jedna bytová jednotka. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvárnic. Stropy jsou z keramických vložek a nosníků, střecha je sedlová se střešní taškou pálenou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Rodinný dům s provozovnou
Popelka, Michal ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu s podnikatelským záměrem sloužícím jako finanční poradenství. Objekt se nachází v katastrálním území obce Strání a je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodová konstrukce suterénu je postavena ze ztraceného bednění. Obvodové konstrukce nadzemních podlaží jsou vystaveny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny stropním systémem MIAKO. Schodiště je navrženo jako dvakrát zalomená deska. Část objektu je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou, část šikmou střechou o skonu 35°.
Rodinný dům s květinářstvím
Pobucká, Slávka ; Bureš, Jan (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s květinářstvím. Stavba je umístěna v obci Hutisko – Solanec, okres Vsetín. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní a částečně podsklepený. Dům je určený pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny. Půdorys domu je nepravidelného tvaru, který vychází z tvaru pozemku. Zastřešení stavby je řešeno sedlovou střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Heluz a betonových tvárnic ztraceného bednění. Nosná konstrukce střechy je tvořena vaznicovým krovem a prefabrikovanými dřevěnými vazníky. Dům je rozdělen na obytnou část a květinářství.
Rodinný dům
Navrátil, Radek ; Struhala, Karel (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu novostavby rodinného domu s provozovnou cestovní kanceláře. Novostavba se nachází v katastrálním území Prostějov. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený dům, který je navržen k pobytu 4 osob s malou cestovní kanceláří, vybavenou nutným příslušenstvím. Obvodové zdivo je navrženo v systému Ytong a částečně také z betonových tvarovek. Zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická stropní deska. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Dřevostavba rodinného domu
Kráčalíková, Anna ; Šuhajdová, Eva (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům má částečně zapuštěný suterén s garážovým stáním pro dva osobní automobily, 1. nadzemní podlaží a obytné podkroví. Suterén tvoří ztracené bednění a betonové tvárnice BEST. Nadzemní částí je dřevostavba z panelů CLT od firmy NOVATOP. Stavba je zastřešena sedlovou střechou a zapadá do okolní zástavby. Objekt je opláštěn dřevěnými palubkami a cementovláknitými deskami, které tvoří provětrávanou fasádu.
Rodinný dům s provozovnou
Kaman, Tomáš ; Janda, Lukáš (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Lesonice u Moravského krumlova. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní objekt, která má jedno podzemní, jedno nadzemní a obytné podkroví. Rodinný dům je navržen pro čtyř člennou rodinu. Součástí objektu je navržena provozovna – masérna. Přístup k domu i provozovně je navržen ze severovýchodní strany. Obytná část je z větší části orientována na jih a západ. Provozovna se nachází jihovýchodně od obytné části a jsou k ní navrženy 2 parkovací místa pro zákazníky. Konstrukční systém budovy je navržen ze systému Porotherm. Svislé zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 50 T Profi. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z železobetonu. Střecha nad provozovnou je navržena jako plochá jednoplášťová nepochůzná a střecha nad obytnou částí je sedlová.
Rodinný dům s provozovnou
Formánek, Petr ; Janda, Lukáš (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou motoservisu. Projekt se nachází na pozemku v obci Radslavice v blízkosti města Vyškov. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům, ke kterému je ze severní strany připojen objekt provozovny. Oba objekty tvoří jeden stavební celek. Samostatně stojící rodinný dům navržen pro trvalé obývání 4- 5člennou rodinou, přičemž 1. nadzemní podlaží je řešeno jako komunikační zóna, 2. nadzemní podlaží jako zóna klidová. V prostorech 1. podzemního podlaží se nachází technická místnost a garáž. Obvodové stěny stavby jsou navrženy z pálených cihel pro přesné zdění Porotherm tloušťky 500 mm s vloženou minerální izolací. Stropní konstrukce z polomontovaných konstrukcí Porotherm nebo z monolitické železobetonové konstrukce. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., jako prováděcí projekt včetně vypracování požárně bezpečnostního řešení, tepelně technického posouzení a stavební fyziky.
Rodinný dům s provozovnou
Božek, Michal ; Kervitcer, Marek (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Přibyslavice u Velké Bíteše. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní objekt, která má jedno podzemní a dvě nadzemní patra. Rodinný dům je navržen pro čtyř člennou rodinu. V domě je navržena provozovna – servis a prodej jízdních kol. Přístup do domu i do provozovny je navržen ze západní strany. Příjezd pro majitele je z jižní strany, kde se v suterénu nachází garáž. Obytná část je orientována na jih a západ. Provozovna se nachází směrem na sever a jsou k ní navrženy 3 parkovací místa pro zákazníky. Konstrukční systém budovy je navržen ze systému Porotherm. Svislé zdivo je z keramických tvárnic Porotherm a ze ztraceného bednění BEST (1. PP). Vodorovné konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm Miako. Střecha nad provozovnou je navržena jako plochá jednoplášťová nepochůzná, střecha nad garáží je navržena jako jednoplášťová pochůzná a střecha nad 2. NP je sedlová.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 433 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.