National Repository of Grey Literature 37 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Recycling plants in the Czech Republic
Průžková, Kateřina ; Kropáč, Jiří (referee) ; Gregor, Jiří (advisor)
This bachelor thesis is focused on recycling the municipal waste components (glass, paper, plastic). First part of the thesis contains a research into the current state of the waste management and its collection technologies. The following chapter consists in description of the waste components, their recycling and utilization as secondary raw materials including resource efficiency during the plastic recycling. The next part of the work comprises the list of recycling plants, which is sorted by the type of the waste processed. A separate chapter is focused on the technology of the plastic processing recycling line and its energy intensity. Subsequently, the cost of this recycling line and its components is introduced.
The potential for collecting used cooking oil in the Czech republic
Dalecká, Kateřina ; Innemanová, Petra (advisor) ; Matějíček, Luboš (referee)
Used cooking oil is currently a very little solved topic in area of handling municipal waste. It has not been deal with this in legislative yet so it is really important to look for solution how to collect used cooking oil from household and how to use it again. Used kitchen oil is produced in households during frying. In these days some villages and cities have special places where can be used cooking oil collected, but there are not many of them. Ministry of the Environment establishes an obligation to sort the used cooking oil in cities of the Czech Republic. . First part of this thesis examinates how used kitchen oil can be utilized. It can be used in waste-to-energy facilities, in biogas plants, can be converted to biodiesel or can be used as culture medium for the production of bioplastics. Second part shows how used cooking oil is separated and cities which option of separation is the best from economical and practical point of view. There are collections points in public places like supermarket in Austria. People can simply exchange full jar for empty one. Next good solution is location of collections points in companies ans schools, because they are daily visited by people. Third part is focused on questionnaires survey. First questionnaire it is aimed on villages and cities. Second on...
Emerging systems of collection in waste management
Petrasová, Zuzana ; Kropáč, Jiří (referee) ; Gregor, Jiří (advisor)
The main aim of the thesis is a description of the methods used in the collection of waste with a focus on non-traditional ways. Its part is the outline of a basic technical specification of the methods. The analysis is further used to determine the technical-economic model for underground waste containers, which is able to calculate the construction costs based on given values. The model is designed for containers of three different volumes and is the main result of the thesis. The knowledge of input investments is being used to compare the economic demand and the potential return of investments with regards to the traditional collecting methods (bins, containers) and the pneumatic underground system, whose estimated costs are taken from foreign models.
Řešení systému sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů ve vybraném území
Mizerová, Jana
The aim of this thesis was characterization of the most important types of biodegradable waste generated in urban areas and carry out an investigation to determine production of biodegradable waste in the selected area. The real production of BDW was calculated in the area of interest thanks to survey . The potential production of BWD was created for comparison, which served as the basis for project of collecting BDW in the village Prusanky. Another part of the thesis was to put together the system of collection and transportation of BDW with adequate technical support. Draft of travel plan was created for collection of BDW. The thesis also includes a study of composting in building in a specifiec location. The study addresses the location of the composting building, calculation for the size of the area and construction of reservoirs.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Metodiky zjišťování skladby komunálních odpadů
Český ekologický ústav, Praha
Literární rešerše zpracovaná v prvním roce řešení projektu obsahuje anotované dokumentační záznamy odborných článků z časopisů a sborníků a plné texty článků vyhledaných na internetu. Průzkum byl proveden v databázích SVIS pro ŽP, v souborném katalogu NK, a v časopisech on-line přístupných na internetu.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
EKO-KOM, Praha ; ENZO, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Havránková, Věra ; Kotrčová, Jaroslava ; Matějíček, Luboš ; Černík, Bohumil ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Předběžné výsledky projektu: 1. Dílčí projekt Stanovení skladby TKO - ve 4 vybraných lokalitách jsou pravidelně měsíčně odebírány vzorky a prováděny analýzy podle schválených metodik. 2. Dílčí projekt Analýza systémů sběru a třídění odpadů - byl proveden návrh kritérií na hodnocení systémů a návrh metody na objektivní hodnocení systémů. Pro potřebu úkolu byl sestaven dotazník sloužící ke sběru dat o nakládání s TKO v obcích a městech. Pro vyhodnocení dotazníků byl zpracován software. Byl proveden průzkum veřejného mínění. 3. Dílčí projekt Ekologické hodnocení druhotných surovin - byly specifikovány jednotlivé druhy surovin z hlediska ekologického hodnocení (inventarizační analýza) a byla zahájena spolupráce se zpracovatelským průmyslem. 4. Dílčí projekt Matematický optimalizační model - byla zpřesněna infrastruktura modelu a bylo provedeno odladění základního programového modulu pro optimalizaci svozu odpadu pro oblast Benešov. 5. Dílčí projekt Komunikační strategie - publikace projektu a jeho prozatímních výsledků.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Ekologické hodnocení druhotných surovin
ENZO, Praha ; Horák, Miroslav ; Tichá, Marie ; Černík, Bohumil
Zpráva informuje o problematice druhotných surovin získaných z komunálního odpadu z hlediska možností zpracovatelského průmyslu v ČR a zahraničí. Zpráva obsahuje části: 1) Postup a výsledky multikriteriálního hodnocení druhů komunálního odpadu, 2) Metodický postup a přehled zdrojů dat pro ekologické hodnocení různých způsobů nakládání s vybranými druhy odpadů - druhotných surovin a 3. Analýza současného stavu oboru druhotných surovin v ČR a metodický postup řešení vybraných problémových oblastí.

National Repository of Grey Literature : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.