Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 196 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti akcelerace symbolické regrese pomocí kartézského genetického programování
Hodaň, David ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na hledání postupů, které by akcelerovaly symbolickou regresi v rámci kartézského genetického programování. Práce přibližuje kartézské genetické programování a jeho využití v úloze symbolické regrese. Zabývá se architekturou SIMD a instrukční sadou SSE a AVX. Práce představuje řadu optimalizačních metod, které vedou k výraznému urychlení evoluce v kartézském genetickém programování. Metoda bitově paralelní simulace používající vektory AVX2 umožňuje paralelně pracovat s 256 vstupními kombinacemi logického obvodu. Obdobně lze využít bajtově paralelní simulaci a pracovat se 32 bajty při evoluci obrazového filtru. Metoda akcelerace pomocí generování nativního kódu výrazně urychluje evaluaci kandidátních řešení. Nová metoda dávkové mutace může zrychlit evoluci kombinačních logických obvodů i tisíckrát v závislosti na velikosti problému. Kombinací zmíněných i dalších metod trvala například evoluce násobiček 5 x 5b v průměru 5,8 vteřin na procesoru Intel Core i5-4590.
Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje
Lindovský, Michal ; Burget, Radim (oponent) ; Rajnoha, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou porovnávány výpočetní časy lokalizace a zakódování obličeje. Dále se porovnává přesnost rozpoznání v různých testech např. rozostřený obrázek, změna světlosti, věk osoby, použití slunečních brýlí. Vytvořená webová aplikace slouží k rozpoznání osoby v různých databázích osob. V aplikaci lze přidávat/odebírat databáze osob. Aplikace umožňuje do databáze zařadit osoby automaticky podle pohlaví nebo ručně. Pro zrychlení rozpoznání osoby lze využít více jáder procesoru.
Valivá ložiska pro elektromobilitu
Mbontar, Patrik ; Frýza, Josef (oponent) ; Šperka, Petr (vedoucí práce)
Snahou tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku týkajúcu sa použitia valivých ložísk v elektromobiloch. V úvode bude obsahovať históriu, rozdelenie a krátky opis ložísk. V dalsej časti bude nasledovať popis využitia, kladených požiadaviek a parametrov na valivé ložiská automobiloch so spaľovacím motorom. V hlavnej časti práce bude rozobratie parametrov a požiadavok ložisk využívaných v elektromobiloch a hybridných vozidlách. Následovať bude zoznámenie s dynamickými učinkami vplývajúcimi na ložiská a aj na ich kritické požiadavky. Na záver bude porovnanie medzi dvoma spomínanými druhmi áut a možný vývoj tohto druhu ložísk.
Kondiční příprava v hokejbalu
Štěpáník, Radim ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Kondiční příprava v hokejbalu Cíle:  Analýza a rešerše dostupné literatury zabývající se tématem kondiční přípravy v obecném i specifickém charakteru pro hokejbal a podobné sporty s hokejkou.  Návrh kondiční individuální přípravy pro hráče elitního hokejbalu v mužské kategorii v rámci RTC. Metody: Práce je realizována jako přehledová studie. Základ pro vytvoření návrhu kondiční přípravy tvořila rešerše literatury, analýza srdeční frekvence, stanovení klíčových energetických systémů a pohybových schopností a také periodizace ročního tréninkového cyklu. Výsledky: Konečným výsledkem je návrh kondiční přípravy, který je vypracováván na základě dostupné literatury a výsledků z předem stanovených úkolů. Klíčová slova: interveční program, analýza, roční tréninkový cyklus, explozivní síla, rychlost
Vliv explozivně silových schopností na výkon v testech agility (rychlosti změny směru)
Hönig, Karel ; Hojka, Vladimír (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Vliv explozivně silových schopností na výkon v testech agility (rychlost změny směru) Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit míru souvislosti mezi explozivně-silovými schopnostmi a výkony v jednotlivých testech Agility u fotbalistů ve věkové kategorii U16 a U17. Metody: Testování a měření bylo provedeno na vzorku 32 hráčů ve věku 15 - 16 let z fotbalového týmu Bohemians Praha. Ke zjištění explozivně-silových schopností hráčů byla využita Kistler deska v laboratoři BEZ. Testování Agility probíhalo podle testových baterií zaměřených na tuto schopnost (Arrowhead L i P, Illionois, 505 L i R, K-test a Hexagon). Výsledná data z uvedených měření byla zpracována v programu IBM SPSS statistics 22. Výsledky: Zjistil jsem, že vliv explozivně-silových schopností se nejvíce projevil u CODS testů Arrowhead a Illinois s hodnotami R = 0,4 - 0,7 a p<0,05. A naopak test Hexagon se ukázal jako nezávislý na explozivně-silových schopnostech. Také byla zjištěna nízká souvislost mezi testem 505 a ostatními CODS testy. Klíčová slova: kondiční schopnosti, agility, CODS, rychlost, síla, fotbal
Obstacle course racing: the effect of obstacles on the total race time during a Spartan Race
Kozmová, Monika ; Tufano, James Joseph (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název: Extrémní překážkové běhy: vliv překážek na finální čas v závodě Spartan Race Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má povinný trest po nezdařené překážce v podobě 30 angličáků na běžeckou rychlost a tepovou frekvenci a konečné pořadí během závodu OCR. Metody: V naší práci jsme použili metodu analýzy v oficiálním závodě Spartan Race v České republice. 11 mužských OCR závodníků mělo na sobě GPS a HR monitor, ze kterých byly měřeny parametry běžecká rychlost a tepová frekvence. Byly vybrány tři specifické překážky, kde téměř všichni závodníci dělali trest - angličáky (spear throw), polovina dělala trest - angličáky (traverse wall), a téměř žádný nedělal angličáky (monkey bars). Parametry HR a SPD byly měřeny po celou dobu během závodu, a to konkrétně v čase, kdy soutěžící přicházejí na překážku a odcházejí ze zóny překážky. Výsledky: Analýza výsledků ukázala, že průměrná hodnota tepové frekvence celého závodu byla 166,45 ± 3,34 úderů za minutu. Průměrný čas strávený na úspěšných překážkách bez trestu 30 angličáků byl 23 ± 17 sekund, přičemž průměrný čas strávený na neúspěšných překážkách s trestem 30 angličáků byl 124 ± 11 sekund. Změna tepové frekvence v průběhu úspěšných překážek byla 0,79 ± 3,69 úderů za minutu, zatímco změna tepové frekvence při neúspěšných překážkách s...
Kondiční příprava v hokejbalu
Štěpáník, Radim ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Kondiční příprava v hokejbalu Cíl: Návrh ročního kondičního individuálního tréninkového cyklu pro hráče elitního hokejbalu v mužské kategorii. Úkoly:  Prostudovat dostupnou literaturu na téma kondiční přípravy  Analýza srdeční frekvence během utkání v hokejbalu  Stanovení klíčových pohybových schopností během hokejbalového utkání  Vypracování návrhu ročního tréninkového cyklu Metody: Analýza a rešerže dostupné literatury zabývající se tématem kondiční přípravy v obecném i specifickém charakteru pro hokejbal a podobné sporty s hokejkou. Konzultace s trenéry a hráči z hokejbalového prostředí působící na elitní úrovni na téma kondiční přípravy. Výsledky: Navrhnutý roční kondiční individuální tréninkový cyklus pro hráče elitního hokejbalu v mužské kategorii. Klíčová slova: kondiční program, analýza, roční tréninkový cyklus, explozivní síla, rychlost, hokejbal
Kondiční předpoklady ve fotbale
Funk, Ladislav ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Kondiční předpoklady ve fotbale Cíle: Hlavním cílem práce je posouzení vlivu herního postu, chronologického věku a doby tréninku na základní kondiční předpoklady u kategorie žáků v klubu FC Tempo Praha. Metody: Pro vyhodnocení měření jsem využil tabulkového procesoru Microsoft Excel 2016. K určení hodnot korelace jsem použil Pearsonův korelační koeficient a k určení věcné významnosti Cohenovo D. K návrhu vhodných kondičních testů jsem využil domácí a zahraniční literaturu i internetové zdroje. Výsledky: Nejlepších výsledků při měření rychlostních kondičních předpokladů dosáhli útočníci při testech na 5 m = 1,17±0,11 s, 10 m = 1,98±0,15, 20 m = 3,45±0,21 s a 50 m = 7,66±0,51 s. Při 505 agility testu L dosáhli obránci = 2,74±0,17 s a 505 agility P = 2,73±0,21 s dosáhli brankáři. Záložníci zaznamenali nejlepšího výsledku v Yo-Yo testu s 1310±526,50 m průměrně. Ve skoku dalekém z místa snožmo dosáhli nejlepšího výsledku brankáři 198,71±16,14 cm. Byla zjištěna silná věcná významnost mezi útočníky a brankáři v lineárních bězích. Nejlepších výsledků dosáhla kategorie U15 v testech na 5 m = 1,14±0,07 s, 10 m = 1,92±0,1 s, 20 m = 3,29±0,13 s, 50 m = 7,22±0,35 s, 505 agility L = 2,64±0,18 a 505 agility P = 2,63±0,22 s. Kategorie U14 dosáhla nejlepších výsledků u YoYo testu = 1540±333,56 m a skoku...
Vliv krátkodobého intervenčního programu na rozvoj sprintů a agility u hráčů fotbalu
Chaloupka, Tomáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název: Vliv krátkodobého intervenčního programu na rozvoj sprintů a agility u hráčů fotbalu Autor: Bc. Tomáš Chaloupka Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cíl práce je ověřit účinnost dvou odlišných krátkodobých intervenčních programů při rozvoji rychlostně-silových schopností u kategorie mladších dorostenců (U16) ve fotbale. Metody: Výzkumný soubor zahrnoval hráče fotbalu (mladší dorost) v kategorii U16 (n=22; 15,2±0,3 roku) z nejvyšší dorostenecké soutěže. Pro ověření intervenčního účinku byly použity testy bez míče (sprint na 5, 10 a 30 metrů, Illinois Agility Test, Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2, šestiskok střídnonož) a s míčem (sprint na 5, 10 a 30 metrů, Illinois Agility Test). Data byla zpracována pomocí softwaru IBM SPSS Statistics 24. Výsledky: Obě skupiny hráčů se zlepšili v testu agility (r = 0,32; r = 0,40), avšak tato zlepšení nebyla statisticky významná (p = 0,16; p = 0,06). Skupina 2 (běhy) se zlepšila v testu agility s míčem (p = 0,02; r = 0,49). Obě skupiny se zlepšili v silovém testu 6ti skok (skupina 1 p = 0,02; r = 0,51; skupina 2 p = 0,08; r = 0,32), avšak u skupiny 2 nebylo zlepšení statisticky významné. U obou skupin došlo ke zlepšení v rychlostní vytrvalosti hodnocené testem Yo-Yo IRT2 (skupina 1 p = 0,09; r = 0,36; skupina 2 p = 0,01; r = 0,59), avšak...
Úroveň rychlostních schopností a agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let)
Urbanec, Matyáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Úroveň rychlostních schopností a agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let). Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění aktuální úrovně výkonu v lineární rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let), vzhledem k věku hráčů. A současné nalezení vzájemných vztahů mezi výkony v testech lineární rychlosti a agility. Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko-empirického charakteru byla metoda pozorování a testování. Výzkumný soubor tvořilo 30 hráčů FK Motorlet Praha a 32 hráčů Bohemians Praha 1905 z kategorií U16 a U17. K vyhodnocení naměřených dat byla použita základní deskriptivní statistika a korelační a regresní analýzy. Výsledky: Na základě výsledků v testech, byla zjištěna shoda mezi testem agility Illionois a lineárním sprintem na 10 m (r = 0,54), 20 m (r = 0,60) a 40 m (r = 0,52). Naopak slabá závislost s Illionois byla prokázána u testů na měření lineárního sprintu na 5 m (r = 0,43) a 20 m letmo, kdy r = 0,31. Při porovnávání týmů Bohemians Praha 1905 a FK Motorlet Praha v rámci jednotlivých kategoriích si v U17 vedl lépe tým Bohemians Praha 1905, kde bylo nejvyššího rozdílu naměřeno v Illionois agility testu (d = 0,54). V kategorii U16, v testech Illionois agility, se více dařilo hráčům Motorletu Praha, kde se d = 0,47. Zároveň byli zdatnější v lineárním sprintu na 5 m a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 196 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.