Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,025 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodinný dům s provozovnou
Vaňková, Radka ; Struhala, Karel (oponent) ; Košíčková, Ivana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dvoupodlažního, částečně podsklepeného rodinného domu s provozovnou kadeřnictví. Objekt je v mírně svažitém terénu. Kadeřnictví je situováno v přední části objektu se vstupem z východní strany. Je řešeno jako bezbariérová jednopodlažní provozovna. V přední části budovy je také garáž. Ta je napojena na obytnou část budovy přes zádveří. Vstup do obytné části domu je ze severu. Bytová část je složena ze dvou nadzemních podlaží s částečným podsklepením, kde je umístěno technické zázemí. V 1.NP je kuchyně spojená s obývacím pokojem, ostatní pobytové místnosti se nacházejí ve druhém nadzemním podlaží.
Rodinný dům na Nových Dvorech
Truhlář, Jan ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby pro rodinný dům na Nových Dvorech. Rodinný dům je navržen částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru L. Zastřešen částečně plochou a částečně sedlovou střechou. Zdivo nad terénem je z tvárnic Porotherm, zdivo pod terénem je navrženo ze ztraceného bednění objekt je zateplen systémem ETICS . Založení domu je navrženo na betonových základových pasech. Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky. Schodiště bude železobetonové. Krov je navržen jako hambálková soustava. Střešní krytina bude skládaná betonová taška. Plochá střecha je navržena vegetační.
Rodinný dům s provozovnou
Sobotka, Patrik ; Kvapilová, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Tento objekt je navržen v mírně svažitém terénu v okrajové části města Moravské Budějovice. Rodinný dům má částečné podsklepení a dvě nadzemní podlaží. Provozovna je řešena jako jednopodlažní objekt a bude využívána k projekčním účelům. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Suterénní obvodové zdivo bude vyzděno ze ztraceného bednění. Ostatní svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou tvořeny keramickými vložkami a keramobetonovými nosníky. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá střecha.
Rodinný dům
Slabý, Václav ; Jelínek, Petr (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu. Objekt je navržen jako třípodlažní ve svažitém terénu směřujícím na jižní stranu. Vstup do domu je orintovám ze severovýchodní strany. V této části je dále umístěno zádveří, garáž, chodba se schodišťovým prostorem, koupela s wc, pokoj pro hosty, dětský pokoj, pracovna, Obývací pokoj s jídelnou a kuchyně se vstupem na terasu. Ve 2.NP se nachází klidová zóna složená z dětského pokoje, ložnice se šatnou, WC, koupelna a sklad na potřeby. V 1.PP se nachází technická místnost, sklad potravin, chodba s regály, posezení s kuchyňským koutem, WC, relaxační místnost a sklad zahradnického nářadí. Z části 1.PP jsou 2 vchody na zahradu. Společenská i klidová zóna jsou převážně orientovány na jižní a východní stranu s výhledem. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických bloků. Stropy jsou skládané z panelových dílců spiroll. Objekt je zastřešen nad 1.NP plochou vegetační střechou se sklonem 2% a nad 2.NP valbovou střechou z příhradových sbíjených vazníků.
Rodinný dům s provozovnou
Popelka, Michal ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu s podnikatelským záměrem sloužícím jako finanční poradenství. Objekt se nachází v katastrálním území obce Strání a je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodová konstrukce suterénu je postavena ze ztraceného bednění. Obvodové konstrukce nadzemních podlaží jsou vystaveny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny stropním systémem MIAKO. Schodiště je navrženo jako dvakrát zalomená deska. Část objektu je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou, část šikmou střechou o skonu 35°.
Rodinný dům s květinářstvím
Pobucká, Slávka ; Bureš, Jan (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s květinářstvím. Stavba je umístěna v obci Hutisko – Solanec, okres Vsetín. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní a částečně podsklepený. Dům je určený pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny. Půdorys domu je nepravidelného tvaru, který vychází z tvaru pozemku. Zastřešení stavby je řešeno sedlovou střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Heluz a betonových tvárnic ztraceného bednění. Nosná konstrukce střechy je tvořena vaznicovým krovem a prefabrikovanými dřevěnými vazníky. Dům je rozdělen na obytnou část a květinářství.
Vila Barrandov
Petr, Lukáš ; Hlubocký, Lukáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu o dvou samostatných bytových jednotkách. Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku v katastrálním území Hlubočepy v Praze 5. Rodinný dům má tvar písmene L. Větší jednotka je navržena pro bydlení čtyřčlenné rodiny a menší jednotka může být využita například pro bydlení prarodičů nebo pro pronájem. Dům je plně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Heluz s dutinami vyplněnými EPS. Základové konstrukce tvoří železobetonová deska. Stropní konstrukce nad oběma podlažími tvoří železobetonová monolitická stropní deska. Střechu tvoří vaznicový krov se sklonem 40°. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Rodinný dům s provozovnou
Papst, Ondřej ; Mynaříková, Veronika (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou v Havlíčkově Brodě. Objekt je samostatně stojící, funkčně se člení na 2 části – rodinný dům, s částečným podsklepením a dvěma nadzemními podlažími, pro až 4člennou rodinu a na jednopodlažní provozovnu využívanou jako řeznictví s až 3členným personálem. Konstrukční systém budovy je zděný, suterénní zdivo tvořeno betonovými tvárnicemi ztraceného bednění, zbývající nadzemní podlaží keramickými tvárnicemi. Stropní konstrukce navržena z monolitických železobetonových desek jednosměrně a obousměrně pnutých, zastřešení budovy jednoplášťovou plochou střechou s povlakovou krytinou. Obvodové zdivo opatřeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Objekt osazen v mírně svažitém terénu.
Rodinný dům
Navrátil, Radek ; Struhala, Karel (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu novostavby rodinného domu s provozovnou cestovní kanceláře. Novostavba se nachází v katastrálním území Prostějov. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený dům, který je navržen k pobytu 4 osob s malou cestovní kanceláří, vybavenou nutným příslušenstvím. Obvodové zdivo je navrženo v systému Ytong a částečně také z betonových tvarovek. Zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická stropní deska. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Rodinný dům s advokátní kanceláří
Müller, David ; Mynaříková, Veronika (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s advokátní kanceláří v Oboře u Boskovic. Objekty jsou od sebe oddělené a každý tvoří samostatný celek. Stavba je umístěna na okraji obce Obora u Boskovic v mírně svažitém terénu. Rodinný dům ve tvaru písmene „T“ je funkčně navržen pro čtyřčlennou rodinu s komfortním dispozičním uspořádáním. Rodinný dům je přízemní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou s tradičním dřevěným krovem. Uspořádání a velikost oken v obou objektech je navrženo za účelem výhledu do krajiny. Advokátní kancelář je přízemní obdélníkový objekt zastřešený plochou střechou. Obsahuje 3 kanceláře, jednací místnost a hygienické zázemí. Konstrukční systém obou objektů je podélný, stěnový. Svislé nosné konstrukce jsou z broušených keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce v rodinném domě jsou monolitické železobetonové a v advokátní kanceláři polomontovaný keramobetonový. Projekt byl zpracován v programu AutoCad, 3D model v programu SketchUp.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,025 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.