Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kalibrace robotického pracoviště
Uhlíř, Jan ; Veľas, Martin (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla nastudována problematika týkající se kalibrací již zmíněných prvků. Dále byla provedena analýza vhodných metod realizujících tyto kalibrace. Výsledkem práce je aplikace robotického systému ROS poskytující metody pro tři různé typy kalibračních programů, jejichž funkcionalita je v závěru této práce experimentálně ověřena.
Applications of Quaternions in Robot Kinematics
Doctor, Diana ; Vašík, Petr (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
This thesis deals with the usefulness of the application of quaternions in representing robot kinematics. It begins by showing the relationship of quaternions to the more commonly-known complex numbers and how it can represent rotations in three-dimensions. Then, the dual quaternions are introduced to represent both the three-dimensional rotation and translation. It will then be used to derive the forward and inverse kinematics, particularly, for the Universal Robot UR3 which is a 6-DOF robotic arm. Lastly, an actual application of dual quaternions in robot programming will be demonstrated
Teleoperační rozhraní pro řízení robotického vozidla s využitím virtuální reality
Revický, Peter ; Kapinus, Michal (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je navrhnúť užívateľské rozhranie vo virtuálnej realite pre teleoperáciu vozidlového robota, ktorý je vystrojený kamerami, laserovým diaľkomerom typu Velodyne a lokalizačným systémom. Užívateľské rozhranie je navrhnuté podľa aktuálne zaužívaných dizajnových princípov pre tvorbu užívateľských rozhraní vo virtuálnej realite. Práca miestami rieši aj spôsob ako obmedziť nevoľnosť. Navrhnuté rozhranie je implementované v platforme Unity3D. Pri implementácii a testovaní bola využívaná sada HTC Vive Pro.
Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce
Brezina, Lukáš ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními pravidly uvozujícími principiální fungování a vývoj digitálních technologií a robotiky. V práci jsou popsány a shrnuty základní informace o možnostech i rizicích použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Ve svém závěru také obsahuje názory několika odborných a politických autorit vyjadřujících se k danému tématu. Tato práce by chtěla přispět k prohloubení a zintenzivnění debaty nad riziky spojenými s dehumanizací oboru sociální práce v kontextu problematiky použití digitálních technologií a robotizace.
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Laboratorní manipulátor pro manipulaci se vzorky
STUDENÝ, Michal
Bakalářská práce pojednává o návrhu technického řešení a následném sestrojení laboratorního manipulátoru. Mezi hlavní aspekty a cíle patří řešení konstrukce, výběr vhodného pohonu (motorů), senzorů, řídící jednotky a jiných součástí mechanismu. Další částí projektu je napsat program, který bude po nahrání do mikrokontroléru celý manipulátor řídit. Manipulátor je schopný uchopit předmět a přemístit nebo ho přidržet v požadované pozici. Díky čidlům a přesnému řízení motorů je možné tyto úkony opakovat v naprogramovaných cyklech. Hlavní důraz je kladen na funkčnost a dosažené parametry manipulátoru.
Model Of Robotic Arm
Sobota, David
This work deals with the robotic arm model and role of robotic arms in Industry 4.0. The work deals also with possibilities of a construction and controlling of robotic arm, including programming of firmware and computer application with user interface.
Lifelong localization of robots
Krejčí, Tomáš ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Obdržálek, David (oponent)
Tato práce představuje novou techniku pro celoživotní lokalizaci robotů. Provádí pevné spojení GPS a Multi-State Constraint Kalman Filter, což je metoda vizuální-inerciální odometrie pro lokalizaci robotů. V experimentech je ukázáno, že navrhovaná technika dosahuje lepší přesnosti polohy než GPS nebo Multi-State Constraint Kalman Filter samostatně. Navíc experimenty ukazují, že algoritmus je schopen spolehlivě fungovat, když je signál GPS silně zašuměný nebo dokonce i v případě značných výpadků GPS. 1
Jsme připraveni na budoucnost? Vliv umělé inteligence na management šedé literatury
Savić, Dobrica
Umělá inteligence se stala běžnou součástí našeho denního života, neboť ovlivňuje náš způsob práce, učení, komunikace i zábavy. Umělá inteligence ovlivňuje také oblast informačního managementu. Tento příspěvek zkoumá potenciální dopad na management šedé literatury a je založen na analýze aspektů šedé literatury, jako je objem, různorodost, rychlost a důvěryhodnost. Ukáže také příklady systémů umělé inteligence z této oblasti a nabídne praktické rady informačním profesionálům pracujícím s šedou literaturou ohledně přicházejících výzev.
Plný text: Fulltext_Savic_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: presentation_Savic_EN - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Savic_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Savic_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Savic - Stáhnout plný textMP4
Vozítko pro mapování malých nebo špatně dostupných prostor
Koupý, Pavel ; Veľas, Martin (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Práce popisuje výrobu robotického vozítka pro vzdálené mapování malých prostor. Výroba zahrnuje návrh mechanické konstrukce, elektroniky a implementaci rozhraní poskytujícího sadu nástrojů jako je vzdálené ovládání, snímání kamery nebo autonomní prohledávání místností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.