Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Laboratorní manipulátor pro manipulaci se vzorky
STUDENÝ, Michal
Bakalářská práce pojednává o návrhu technického řešení a následném sestrojení laboratorního manipulátoru. Mezi hlavní aspekty a cíle patří řešení konstrukce, výběr vhodného pohonu (motorů), senzorů, řídící jednotky a jiných součástí mechanismu. Další částí projektu je napsat program, který bude po nahrání do mikrokontroléru celý manipulátor řídit. Manipulátor je schopný uchopit předmět a přemístit nebo ho přidržet v požadované pozici. Díky čidlům a přesnému řízení motorů je možné tyto úkony opakovat v naprogramovaných cyklech. Hlavní důraz je kladen na funkčnost a dosažené parametry manipulátoru.
Model Of Robotic Arm
Sobota, David
This work deals with the robotic arm model and role of robotic arms in Industry 4.0. The work deals also with possibilities of a construction and controlling of robotic arm, including programming of firmware and computer application with user interface.
Lifelong localization of robots
Krejčí, Tomáš ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Obdržálek, David (oponent)
Tato práce představuje novou techniku pro celoživotní lokalizaci robotů. Provádí pevné spojení GPS a Multi-State Constraint Kalman Filter, což je metoda vizuální-inerciální odometrie pro lokalizaci robotů. V experimentech je ukázáno, že navrhovaná technika dosahuje lepší přesnosti polohy než GPS nebo Multi-State Constraint Kalman Filter samostatně. Navíc experimenty ukazují, že algoritmus je schopen spolehlivě fungovat, když je signál GPS silně zašuměný nebo dokonce i v případě značných výpadků GPS. 1
Are We Ready for the Future? Impact of Artificial Intelligence on Grey Literature Management
Savić, Dobrica
Umělá inteligence se stala běžnou součástí našeho denního života, neboť ovlivňuje náš způsob práce, učení, komunikace i zábavy. Umělá inteligence ovlivňuje také oblast informačního managementu. Tento příspěvek zkoumá potenciální dopad na management šedé literatury a je založen na analýze aspektů šedé literatury, jako je objem, různorodost, rychlost a důvěryhodnost. Ukáže také příklady systémů umělé inteligence z této oblasti a nabídne praktické rady informačním profesionálům pracujícím s šedou literaturou ohledně přicházejících výzev.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vozítko pro mapování malých nebo špatně dostupných prostor
Koupý, Pavel ; Veľas, Martin (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Práce popisuje výrobu robotického vozítka pro vzdálené mapování malých prostor. Výroba zahrnuje návrh mechanické konstrukce, elektroniky a implementaci rozhraní poskytujícího sadu nástrojů jako je vzdálené ovládání, snímání kamery nebo autonomní prohledávání místností.
Targeted killing: How and when intelligence agencies eliminate their targets and the impact of emerging technologies
Nguyen, Ba Nguyen ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
History has shown that assassination could be wielded as an effective weapon in the pursuit of interest, security and power. As the feudal age neared its end in Europe, nation states emerged. Despite its pragmatic usefulness, assassination was considered unfit for this new form of governance. States no longer sought to destroy one another as predicted by Thomas Hobbes, but adhered to John Locke's proposed values, which believed that states could mutually exist as rivals. In this system which favored negotiation and settlements, it was difficult for assassination to have a place. Yet at the start of the 21st century, assassination once again saw employment. As of today, it is preferably referred to as targeted killing by its employers and has become somewhat of a 'new normal.' Clearly, there must be certain permissive catalysts that allowed this to happen. This master's thesis firstly explores the ways the United States, Israel and Russia conduct their assassination/targeted killing operations to present the unique ways these states eliminate their enemies, and secondly pinpoints the permissive causes that allowed these three super and great powers of assassination to transform the international norm against assassination and turn a dishonest, immoral practice into something more acceptable and fit...
Spolupracující roboty
Čefelín, David ; Knoflíček, Radek (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti kolaborativní robotiky. Rešeršní část se zabývá bezpečností při práci se spolupracujícími roboty, programováním a využitím kolaborativních robotů v praxi. Dále jsou představeny nejznámější kolaborativní roboty a jejich nejdůležitější parametry. V praktické části je na jednoduchém příkladu ukázán způsob off-line programování s jednotlivými kroky při tvorbě programu.
Model průmyslového robotického ramene
Sobota, David ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou průmyslových robotických ramen, jejich konstrukcí, řízením i rolí v konceptu Průmysl 4.0. Popisuje proces vývoje a následné realizace modelu průmyslového ramene pomocí technologie 3D tisku. Kromě vlastního modelu je v práci řešen i firmware, software a inverzní kinematika potřebná k ovládání. Realizovaný model robotického ramene bude následně využíván jako učební pomůcka.
Soutěže v umělé inteligenci
Šafář, Pavel ; Hynčica, Tomáš (oponent) ; Honzík, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá oborem umělé inteligence a především soutěžemi, které v tomto oboru probíhají nebo probíhaly. Jedná se o soutěže související s obory robotiky, počítačového vidění, komunikace, predikce časových řad a herních programů. Dále je zkoumáno použití neuronové sítě jako nástroje pro řešení problému piškvorek. Neuronová síť zpracovává dané herní situace a nastavuje hodnoty výstupů podle předem naučených vzorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.