Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zápisná způsobilost ochranných známek
Čada, Ondřej ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Jakl, Ladislav (oponent)
Práce se soustřeďuje na průzkum zápisu schopnosti ochranných známek do rejstříku ochranných známek a to nejen v kontextu České republiky, ale i Mezinárodního soudního dvora. Obsahem práce krom detailního popisu absolutních a relativních překážek zápisu schopnosti ochranných známek je i historie a porovnání přístupů schopnosti zápisu ochranných známek v Evropské unii.
Zápis ochranné známky
Talich, Tomáš ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Jakl, Ladislav (oponent)
Práce zpracovává vybrané aspekty zápisu ochranných známek podle současné i minulé zákonné úpravy ČR, ochranné známky Společenství a mezinárodní ochranné známky. Srovnává požadavky kladené nejen předpisy veřejného práva, ale i závazné pokyny úřadů na přihlašovatele a sleduje tak míru administrativní náročnosti zápisu ochranné známky podle vybraných systémů. Práce se soustředí na možnosti informační zdrojů týkajících se zápisu ochranné známky, na náležitosti správného a úplného podání přihlášky k zápisu, dále také na možné způsoby komunikace s úřady a na formální i věcný průzkum přihlášky.
Ochranná známka EU v podnikání
Šustr, Ondřej ; Jakl, Ladislav (vedoucí práce) ; Vacek, Petr (oponent)
Práce pojednává o komunitárním systému známkoprávní ochrany. Součástí práce je naznačení historie ochranných známke obecně a také CTM. Dále právní prameny CTM, nařízení o CTM a dále analýza judikátů ESD ohledně ochranných známek. Také zde popisuji postup při registraci CTM.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.