Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Na dřevostavbu nemusíte být sami
Beránková, Jitka
Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stavebnictví na vzestupu?
Český statistický úřad
Informace o vývoji stavebnictví v přehledových analýzách stavební produkce, vydaných stavebních povolení, v členění na kraje a druh výstavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financování developerských projektů
Svoboda, Petr ; Bílá, Kateřina (oponent) ; Ivanička, Koloman (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o realitních developerských projektech. Mezi hlavní cíle patří analýza současné situace na poli realitního developmentu a možné způsoby financování takovýchto projektů. Jako výstup tento text přináší detailní pohled do problematiky řízení a posuzování projektů realitního developmentu.
Transformace realitního odvětví v postkrizovém období
Dvorská, Michaela ; Aigel, Petr (oponent) ; Ivanička, Koloman (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je realitní odvětví, jeho základní principy fungování, struktura a faktory vlivu. Diplomová práce analyzuje současné postkrizové trendy v realitním sektoru, jejich původ a příčiny se zvláštním důrazem na specifický vývoj realitního odvětví v České republice. V rámci výzkumu míry transformace odvětví je hledán i budoucí potenciál realitního odvětví, tendence vývoje i vhodná opatření vedoucí ke zdravému rozvoji odvětví a dlouhodobé udržitelnosti jeho projektů. Další z ústředních tematických linií díla je analýza změn chování poptávky vlivem cykličnosti realitního trhu. Analýza ukazuje souvislost mezi cyklem realitního odvětví a hospodářským cyklem a zkoumá typické projevy chování poptávky v různých fázích cyklu realitního sektoru.
Analýza bytové výstavby v roce 2014
Lukavcová, Silvie ; Český statistický úřad
V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené byty v bytových domech. Dokončeno bylo 23 954 nových bytů, nejvíce v rodinných a bytových domech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza výstavby nebytových budov v České republice v roce 2011
Český statistický úřad
Informace o nově dokončených nebytových budovách v roce 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza bytové výstavby v roce 2011
Český statistický úřad
Informace o bytové výstavbě v roce 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České Republice
Český statistický úřad
Statistická data o bytové výstavbě v územích ČR za jednotlivé bytové objekty v třídění podle krajů, okresů a obcí, kubatur domů a velikosti ploch stavebních pozemků. Uvedeny jsou také údaje o obytné a užitkové ploše bytů, počtu pokojů, o době výstavby a hodnotě bytů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza výstavby nebytových budov v České republice v roce 2012
Český statistický úřad
Informace o nově dokončených nebytových budovách v roce 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.