Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přehledná správa virtuálních strojů v projektu OVirt
Macko, Samuel ; Fiedor, Tomáš (oponent) ; Rogalewicz, Adam (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá myšlienkou virtualizácie a virtuálnych počítačov. Teoretická časť pokrýva základy virtualizácie z rôznych aspektov. Predstavuje koncept virtualizácie a rôzne architektúry využívané na jej dosiahnutie. Práca takisto skúma populárne implementácie spomenutých architektúr rovnako ako komerčne dostupné virtualizačné riešenia vyžívajúce tieto implementácie. Cieľom praktickej časti je navrhnúť a implementovať desktopovú aplikáciu pre administrátorskú úroveň prehľadu virtuálneho prostredia bežiacom v službe oVirt. Hlavným cieľom je vyriešiť niektoré z jeho známych problémov súvisiacich s prístupnosťou dát.
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Výpočtová únosnost pilotových základů
Michalčák, Jan ; Doněk, Michal (oponent) ; Glisníková, Věra (vedoucí práce)
Práce pojednává o výpočtu založení pilotových základů. V první části se autor zaměřuje na numerickou aplikace MKP metody pro výpočet vnitřních sil na pilotě a softwarovou implemetaci návrhu založení pilotou dle Masopusta (2. Mezní stav). Druhá, praktická část využívá předchozích poznatků a vytvořeného programu pro výpočet založení mostního pilíře na obchvatu kolem Opavy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.