National Repository of Grey Literature 111 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Sustainable tourism development in the Brdy Protected Landscape Area
Petzová, Terezie ; Kouřilová, Jana (advisor) ; Pělucha, Martin (referee)
The diploma thesis deals with the development of sustainable tourism in protected areas. The aim of the thesis is to evaluate the possibilities of sustainable tourism development in the protected area. The theoretical part of the thesis deals with the issue in general terms. The problem is practically solved on the example of Brdy Protected Landscape Area (PLA). An identification for localization and implementation conditions for the development of sustainable tourism has been realized within the analysis of the examined areas potential. This identification was conducted as an empirical investigation with the representatives of the interested municipalities, local action groups and other organizations. The acquired knowledge has been reviewed with the PLA representatives opinions. Summarizing all gained knowledge, the PLA Brdy has been assessed as area that fulfils the prerequisites for the sustainable tourism development. Due to the character of the area, the development must be implemented only in the environment friendly forms.
Legal Regulation of Large-area protected Areas of Nature
Teršlová, Petra ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Humlíčková, Petra (referee)
Rigorosum Thesis deals with legal regulation of protected areas with emphasis on large-area protected areas legislation in the Czech Republic. The thesis consists of five chapters. Chapter one is introductory and provides general introduction to the law of nature conservation including the history of protected areas from the perspective of international, European and national law. Chapter two analyses legal regulation of protected areas by international law and explains the importance of the most significant international governmental and nongovernmental organizations as well as their role in conservation of protected areas. Chapter three deals with the law of protected areas in the European Union and analyses relevant case law of the Court of Justice. Chapter four explains and reviews the way in which the law promotes the conservation of protected areas in the Czech Republic. The analysis covers in detail legal regulation of large-area protected areas, i.e. national parks and protected countryside areas. The last chapter focuses on the comparison of the Czech and British large-area protected areas regulation. The aim of this thesis is to provide an outline and analysis of relevant international treaties and programmes promoting the conservation of protected areas; to describe, review the...
Legal regime of protected areas and protective zones by the water protection
Zíbrt, Daniel ; Sobotka, Michal (advisor) ; Humlíčková, Petra (referee)
84 ABSTRACT This thesis is concerned on the topic "Legal regime of protected areas and protective zones by the water protection." Water like environmental compartment has a key role to the existence of life on Earth. That is the reason for its protection. For achieving this protection could not be protected only this environmental compartment, but it is necessary to focus on other ones, which are related to this protection. The main aim of this thesis is to analyse the situation and the ways of ensuring the territorial water protection, to point out the basic types of them and their similar and different characteristics and provide a comprehensive explication of territorial water protection. For these reasons, the thesis is divided into two parts. The first is dealing with systematization of water protection and water protection relationship as a whole and territorial water protection as one of its important elements. This part is necessary for the orientation and the issue of inclusion territorial water protection to the entire system of water protection. The second part of this thesis at first reflects on the ways of promulgation of types of the territorial water protection and then is directly focused on them. The first type of territorial water protection represents the protected area of natural water...
Legal regime of protected areas and protective zones to protect water
Kašpar, Petr ; Franková, Martina (advisor) ; Snopková, Tereza (referee)
This diploma thesis deals with the legal regime of protected areas and protective zones used to protect water. The diploma thesis is composed of four chapters. Chapter one defines basic terms, a protected area and protective zone, in general. This chapter also contains a comparison of both institutes and their application in environmental protection. The second chapter deals with the sources of relevant legislation protected areas and protective zones to protect water. Chapters three and four are central of the thesis as they contain an interpretation of legislation of each types of protected areas and protective zones to protect water. For individual institutes is analyzed their concept, function, form and method of their determination and especially their special legal regime based namely on bans and restrictions regarding certain activities in the given area. Attention is also paid to various limitations of property rights to real estate in the protected areas and protective zones and to possible compensations for such limitations.
Legal regulation of the territorial protection of nature
Kývala, Martin ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Franková, Martina (referee)
This thesis deals with the historical development and the positive law of the territorial protection of nature. A lot of treaties and other documents were made on the international and the European level. The legislation of the European Union is also very important in Europe, especially two directives, that gives a basis to the creation of the Natura 2000 network. The Czech Act on the Protection of Nature and the Landscape regulates the general territorial protection of nature, the system of six catagories of the special territorial protection of nature and other related institutions of law.
Legal regulation of National Parcs in the Czech republic and Poland
Šajnová, Dita ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Snopková, Tereza (referee)
The purpose of my thesis is to analyze the legal regulation systems in the Czech Republic and Poland, compare them, show the attitudes of the two countries on this issue and propose potential changes in Czech legislation. The comparative method of research was chosen because of its suitability for the geographical, historical and social proximity between the Czech Republic and Poland. The thesis is composed of five chapters. Chapter One illustrates the historical development of legal regulation and is divided into three subchapters, the first dealing with Czech history, the second with Polish history and the last with the history of the Krkonoše/Karkonosze National Park, now a transboundary park (from the very beginning, the Czech and the Polish parts cooperated with each other). The second chapter consists of four parts and concerns international law. Subchapter One is about historical development, Subchapter Two focuses on IUCN, Subchapter Three contains two parts - examples of international and regional treaties. Subchapter Four describes transboundary cooperation and transnational forms of nature preservation in the Krkonoše/Karkonosze National Park. Chapter Three characterises EU legislation. Subchapter One is devoted to historical development, Subchapter Two is divided into four parts: Birds...
Legal regulation of wood plants growing outside the forest
Proček, David ; Damohorský, Milan (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
Resumé Právní úprava ochrany dřevin Tato práce se zabývá problematikou právní ochrany dřevin rostoucích mimo les. Okrajově je předmětem této práce i problematika právní ochrany lesa. Autor se ve své práci zaměřuje na praktické otázky zkoumané materie, s ohledem na své praktické zkušenosti a navrhuje některá dílčí řešení. Prioritním cílem autora není vyhledání všech problémových ustanovení, která se dotýkají zkoumané materie, ale posoudit úroveň právní úpravy v globálním měřítku. Blíže se zabývá těmi nedostatky, které považuje za závažné z pohledu předmětu ochrany a pokouší se o odstranění těchto nedostatků vlastními návrhy, případně zahraniční, konkrétně slovenskou legislativou, která z globálního pohledu upravuje zkoumanou problematiku v některých případech efektivněji a může tak sloužit jako inspirativní vzor pro Českou republiku. Klíčová slova: dřevina rostoucí mimo les, památný strom, zvláště chráněná rostlina, zvláště chráněný druh, významný krajinný prvek, chráněné území, územní plánování, les. Abstract Legal regulation of wood plants growing outside the forest This thesis deals with legal regulation of wood plants growing outside the forest. Marginally the thesis examines the issues og legal regulation of the forest. The author focuses on practical questions with regard to his practical experience...
Legal regulation of the protection of national parks in the CR and Germany
Kyzour, Jaromír ; Drobník, Jaroslav (referee) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
Zusammenfassung Die Rechtsregelung des Schutzes der Nationalparke in der Tschechischen Republik und Deutschland Der Gebietsschutz wird zu den wichtigsten Instrumenten des Naturschutzes gezählt. Die Schutzgebietskategorie "Nationalpark" (NP) ist ein etabliertes Instrument. Trotzdem wird die Diskussion über Nationalparke sehr angeregt geführt. Vor dem Hintergrund der Vorbereitungen eines neuen Gesetzes für den bestehenden Nationalpark Šumava (der größte tschechische Nationalpark) ist dieses Thema in der Tschechischen Republik sehr aktuell. Die vorliegende Arbeit vergleicht die Rechtsregelungen für Nationalparke in Tschechien und Deutschland. Ihr Ziel ist es, hiervon Rückschlüsse für mögliche Änderungen de lege ferenda zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit widmet sich allen tschechischen Nationalparken (České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí und Šumava). Obwohl in Deutschland die Grundlage der Regelung durch das Bunesnatuschutzgesetz (BNatSchG) geschaffen ist, spielt für die Durchführung der Regelungen das Landesrecht eine wichtige Rolle. Für die Arbeit wurden Landesregelungen für drei der insgesamt 14 deutschen Nationalparke als Fallbeispiele herangezogen: NP Bayerischer Wald (Bayern), NP Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) und NP Sächsische Schweiz (Sachsen). In den Einführungskapiteln wird die historische...
Large-area Protected Areas of Nature in Western Bohemia and Eastern Bavaria from Legal Perspective
Staněk, Lucián ; Damohorský, Milan (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
The topic of this thesis is Large-area protected areas of nature in western Bohemia and eastern Bavaria. Within this topic, the thesis focuses mainly on less strict categories of these areas, i.e. on Czech landscape protected areas ("chráněná krajinná oblast") and Bavarian nature parks ("Naturpark"). From each of these two categories, I chose one particular representative area to deal more in detail with. These representative areas are Český les Landscape Protected Area and the neighbouring Bavarian Nördlicher Oberpfälzer Wald (Northern Upper Palatinate Forest) Nature Park. The aim of this thesis is to describe, analyse and compare the aforementioned protected areas, and - as the result - to evaluate the level of protection of these on both sides of the Czech-Bavarian border, as well as to potentially find inspirations for improving the relevant Czech legislation. The thesis is composed of seven Parts, whereas Parts Three to Six are further divided into chapters and (except Part Six) subchapters. The first - introductory - Part is followed by Part Two, geographically determining the region subject to survey. Part Three contains a general treatise on legal regulation of large-area protected areas of nature in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany, including the Free State of...

National Repository of Grey Literature : 111 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.