Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,053 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zapojení projektu Škola písničkou do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ
Zelenková, Blanka ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá cíleným využitím autorských písní z projektu "Škola písničkou" k propojení všech výchovně vzdělávacích oblastí v mateřské škole s podporou vlastní tvořivosti dětí. Teoretická část pojednává o důležitých vývojových aspektech dítěte předškolního věku i mladšího školního věku, zabývá se hudebními činnostmi a tématem integrativní hudební výchovy v mateřských školách. Dále také přibližuje termín "projekt" a seznamuje s původním hudebním projektem "Škola písničkou", původně určeným dětem mladšího školního věku. Následně přibližuje i navazující projekt "Škola písničkou do mateřských škol", přepracovaný ve prospěch dětí předškolního věku s ohledem na jejich vývojová specifika. Praktická část se zaměřuje na ověřování přínosnosti projektu "Škola písničkou do mateřských škol". Písně byly zakomponovány do školního vzdělávacího programu, byl vytvořen nový didaktický materiál, který byl v průběhu dvou let realizován a ověřován v 59 mateřských školách. Cílem práce je ověření metodického materiálu z projektu "Škola písničkou do mateřských škol" v kmenové mateřské škole Tolstého, Praha 10 i v dalších mateřských školách z různých lokalit ČR. Dalším cílem je vyhodnotit přínosnost písní i metodických materiálů pro učitelky mateřských škol a děti předškolního věku. Pomocí metody dotazníku a...
Vytvoření projektu "Volejbal, jak ho neznáš"
Lenc, Ondřej ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Vytvoření projektu "Volejbal, jak ho neznáš" Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit návrh projektového plánu, jenž by mohl být okamžitě aplikován a realizován. Dílčím cílem diplomové práce je vytvořit pozadí návrhu projektového plánu, respektive dát dohromady ucelenou koncepci projektu náborového typu, a to včetně jeho názvu a základních parametrů, loga, přínosu, řešení a financování. Metody: Metodologicky se diplomová práce opírá o kvalitativní výzkum dat ve formě kvalitativního hloubkového dotazování, konkrétně pak polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami, uskutečněného na pěti respondentech. Záměrem rozhovorů bylo jednak zjistit, jak byl vytvořen a jak funguje projekt "Pojď hrát hokej" a to včetně náborové akce "Týden hokeje", a jednak zjistit možnosti přijetí projektu náborového typu v prostředí volejbalu v České republice. Za účelem těchto zjištění vybráni autor projektu "Pojď hrát hokej" a pořadatelka náborové akce "Týden hokeje", respektive vedoucí Úseku propagace a medializace při Českém volejbalovém svazu a dva sportovní manažeři ve volejbalových klubech. Výsledky: Za pomoci zjištění z výzkumu kvalitativních dat byla jednak sestavena ucelená koncepce projektu náborového typu se zaměřením na prostředí minivolebalu v České republice a jednak vytvořen návrh...
Národní úložiště šedé literatury v roce 2012
Pejšová, Petra
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) vzniklo v rámci projektu, který byl úspěšně zakončen v roce 2011. Od roku 2012 je provoz NUŠL standardní službou Národní technické knihovny. V příspěvku zazní souhrn dění, novinek a řešených problémů za rok 2012.
Prezentace: idr-506_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-506_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-506_3 - Stáhnout plný textMP4
Národní úložiště šedé literatury v roce 2012
Pejšová, Petra
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) vzniklo v rámci projektu, který byl úspěšně zakončen v roce 2011. Od roku 2012 je provoz NUŠL standardní službou Národní technické knihovny. V příspěvku zazní souhrn dění, novinek a řešených problémů za rok 2012.
Prezentace: idr-506_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-506_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-506_3 - Stáhnout plný textMP4
Zásady institucionálního financování VaV
Rákosník, Jiří
Systém financování výzkumných institucí z veřejných prostředků v České republice prošel od r. 1990 složitým vývojem a zejména v posledním desetiletí dospěl do velmi neuspokojivého stavu. Rozhodování o tom komu a v jaké výši přidělit institucionální podporu pro výzkum a vývoj postrádá strategické informace. Opírá se o pouhé mechanické sledování výstupů s pravidly měnícími se z roku na rok. Hrubé nedostatky rozhodovacího systému jsou kompenzovány nesystémovými opatřeními. Jedním z hlavních cílů individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI“ je navrhnout mechanismy efektivního financování výzkumných institucí z veřejných prostředků, které se budou opírat o nový systém hodnocení výzkumných organizací, budou klást důraz na excelenci, motivaci a střednědobou stabilitu.
Prezentace: idr-466_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-466_1 - Stáhnout plný textMP4
Zásady institucionálního financování VaV
Rákosník, Jiří
Systém financování výzkumných institucí z veřejných prostředků v České republice prošel od r. 1990 složitým vývojem a zejména v posledním desetiletí dospěl do velmi neuspokojivého stavu. Rozhodování o tom komu a v jaké výši přidělit institucionální podporu pro výzkum a vývoj postrádá strategické informace. Opírá se o pouhé mechanické sledování výstupů s pravidly měnícími se z roku na rok. Hrubé nedostatky rozhodovacího systému jsou kompenzovány nesystémovými opatřeními. Jedním z hlavních cílů individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI“ je navrhnout mechanismy efektivního financování výzkumných institucí z veřejných prostředků, které se budou opírat o nový systém hodnocení výzkumných organizací, budou klást důraz na excelenci, motivaci a střednědobou stabilitu.
Prezentace: idr-466_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-466_1 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,053 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.