Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trh práce v krajském srovnání - 2014
Český statistický úřad
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trh práce (krajské srovnání) - 2016
Český statistický úřad
Statistická data z výběrového šetření pracovních sil v krajích ČR. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Gender a pracovní síla ve výrobních podnicích na Chomutovsku
Kroupová, Michaela ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Diplomová práce "Gender a pracovní síla ve výrobních podnicích na Chomutovsku" je zaměřena na historicko-sociologicky orientovaný výzkum pracovního obsazení mužů a žen ve výrobních podnicích na Chomutovsku v porovnání uplynulých 50 a 70 let. Hlavními aspekty, které jsou zahrnuty v teoretické části této práce, jsou genderové vztahy ve výrobních podnicích, a to historie postavení žen, genderové horizontální a vertikální segregace včetně mezd a vzdělání pracovních sil. Analyzovaná data jsou čerpána v horizontu období poloviny 20. století a počátku 21. století a jsou zaměřena zejména na výrobní podniky Válcovny Trub a železa a jejich novodobou podobu společnost Sandvik. V diplomové práci jsou v metodické části, pomocí analýzy dat popsány odlišnosti a změny, které proběhly v horizontu 50 a 70 let, v obsazení pracovních sil ve výrobních podnicích s ohledem na gender. KLÍČOVÁ SLOVA Gender, Feminismus, Pracovní síla, Socialismus, Válcovny trub a železa, Výroba, Chomutov
On the limits of labour mobility within the EU
Jelínek, Martin ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Turnovec, František (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá mobilitou pracovní síly a klade si za cíl určit hlavní faktory ovlivňující pohyb pracovních sil v Evropské Unii (EU). Práce nejprve nabízí obsáhlý přehled pracovního trhu, mobility pracovních sil a politiky zaměstnanosti v EU. Poté se zaměřuje na rozbor teorií migrace a modelů týkajících se mobility. Hlavní část této diplomové práce spočívá v empirické analýze pohybu pracovních sil v zemích EU-25. Tato analýza má za cíl určit na základě statistických výsledků faktory, které jsou pro mobilitu určující. Oproti podobným pracím se tato soustředí nejen na ekonomické a finanční motivy, ale bere v potaz i sociální, psychologické, lingvistické a jiné méně hmatatelné faktory, které mohou hrát důležitou roli v tom, jak se pracovní síla pohybuje v EU. Práce posléze analyzuje motivy specifické pro staré a nové členské státy. Na základě výsledků regresní analýzy shrnuje limity mobility pracovních sil a navrhuje řešení, které by ji mělo podnítit.
Trh práce ve Zlínském kraji v roce 2013
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil ve Zlínském kraji. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce plně respektující definice a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle požadavků Eurostatu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trh práce ve Středočeském kraji v roce 2013
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil ve Středočeském kraji. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce plně respektující definice a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle požadavků Eurostatu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Trh práce v Ústeckém kraji v roce 2013
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil v Ústeckém kraji. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce plně respektující definice a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle požadavků Eurostatu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.