Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dynamika populačního stárnutí ve světě
Bošková, Mariana ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Dynamika populačního stárnutí ve světě Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje trendů populačního stárnutí ve světě v období let 1950 až 2050. Proces stárnutí populace je analyzován prostřednictvím pěti ukazatelů: index stáří, index ekonomické závislosti, úhrnná plodnost, naděje dožití při narození a mediánový věk. Hodnoceny jsou země s největšími a nejmenšími hodnotami použitých ukazatelů. Dále jsou zkoumány nejhomogenější a nejheterogenější regiony pomocí směrodatné odchylky hodnot použitých ukazatelů. Hodnoceny jsou také země s největšími a nejmenšími rozdíly hodnot použitých ukazatelů mezi roky 1950-2015 a 2015-2050. Nejdynamičtější stárnutí populace proběhne do roku 2050 dle prognózy ve Východní a Jihovýchodní Asii. Tyto regiony budou s největší pravděpodobností zastávat světové prvenství v hodnotách indexu stáří i mediánového věku. Po celé sledované období zůstane s největší pravděpodobností Afrika populačně nejmladším světadílem světa. Klíčová slova: demografické stárnutí, populační vývoj, svět
Vývoj obyvatelstva České republiky - v roce 2011
Český statistický úřad
Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2011 a její porovnání s předchozím obdobím. Údaje za rok 2011 navazují na výsledky SLDB 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně ; Oddělení informačních služeb
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Pardubicích ; Dědič, Petr ; Fialová, Hedvika ; Mikanová, Monika
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Olomouci ; Oddělení informačních služeb
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Liberci ; Oddělení informačních služeb
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016
Dědič, Petr ; Fialová, Hedvika ; Mikanová, Monika ; Vávrová, Klára
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.