Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Basic biomechanical characterization of polyurethane based artificial cancellous structures
Šleichrt, Jan ; Kytýř, Daniel ; Pithartová, Kateřina ; Senck, S. ; Fürst, D. ; Schrempf, A.
The main goal of this study is to validate elementary mechanical parameters of a newly designed open-cell foam. The purpouse for investigating artificial material is to approach the properties of the human bone in the case of its adequate replacement. Investigated material can be also used as an artificial bone to train surgical procedures and to improve the skills of the surgeons. Four sets of the foam with different chemical composition were subjected to an uniaxial quasi-static loading to describe basic mechanical behaviour of these samples. Based on these experiments, the stress-strain diagrams were created as a comparative tool including calculation of the effective Young’s modulus. The acquired knowledges will be used as input parameters of a follow-up study aimed at describing the morphology of presented structures and their response to mechanical experiments. A distortion effect of porosity on the results is not considered in this study.
Vliv nanočástic na vlastnosti tvrdých polyurethanových pěn
Eliáš, Filip ; Kotlík, Josef (oponent) ; Petrůj, Jaroslav (vedoucí práce)
Teoretická část práce se zaměřuje na obecné principy v chemií polyurethanů. Dále se věnuje nanotechnologiím, zejména využití nanočástic v produkci polyurethanových pěn. Jsou zde uvedeny vybrané metody příprav nanočástic stříbra a oxidu titaničitého. Experimentální část práce popisuje především nový způsob výroby vysoce koncentrovaného roztoku nanočástic oxidu titaničitého v glycerolu a jejich analýzu pomocí konfokálního mikroskopu, skenovacího elektronového mikroskopu, metodou dynamického rozptylu světla a UV-VIS spektrometrie. Závěrem je navržen následující postup výzkumu připravených nanočástic pro využití nejen v produkci tvrdých polyurethanových pěn, ale i pro další aplikace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.