Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důvěra stranickým představitelům – prosinec 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.
Důvěra stranickým představitelům – listopad 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v listopadovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.
Důvěra vrcholným politikům – září 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména devětadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů parlamentních politických stran, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu.
Důvěra stranickým představitelům – květen 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v květnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.
Vliv na politické rozhodování - duben 2018
Hanzlová, Radka
V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory české veřejnosti na vliv voličů, občanů, vybraných institucí a dalších faktorů na rozhodování politiků. Podle českých občanů mají z vybraných faktorů na rozhodování politiků největší vliv úplatky a korupce.
Důvěra vrcholným politikům – únor 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v únorovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů parlamentních politických stran, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu.
Důvěra vrcholným politikům – únor 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v únorovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů parlamentních politických stran, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu.
Důvěra stranickým představitelům – leden 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v lednovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové, případně ti, kdo po demisi předsedy ČSSD tyto pozice dočasně de facto zastávají.
Mediální trénink - rétorika pro praxi
Ouahdjinová, Tereza ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Diplomová práce: Mediální trénink - rétorika pro praxi Tereza Ouahdjinová Abstrakt český Předmětem této diplomové práce je uchopit koncept mediálního tréninku v současné praxi, přičemž se text soustředí na jedince, kteří při interakci s médii nejenže zastupují firemní, politické a další organizace, ale také skrze média působí na širokou veřejnost. Vzhledem k mediální pozornosti, která je směrem k těmto reprezentantům upíraná, je pro ně nutné vědět, jak se před médii chovat a jak s nimi zacházet s cílem účinně a efektivně působit na zaměřená publika. Z tohoto důvodu se mediální trénink soustředí na různé formy projevy jedince, přičemž velkou část zabírá mluvený projev. Práce se opírá o základní rétorická východiska, která slouží jako teoretické zázemí pro mediální trénink z hlediska schopnosti správně mluvit, přístupu k publiku a působení na něj. Znalost rétoriky je klíčová pro přesvědčující argumentaci a pohotové reakce a zároveň je jednou ze schopností, která se tříbí postupně v čase. Mediální trénink její poznatky propojuje s principy a procesy fungování médií a učí, jak formulovat svá sdělení a co v komunikaci s novináři dělat nebo naopak nedělat. Součástí práce je i analýza vystoupení několika vybraných osob, u kterých je z dostupných zdrojů zřejmé, že mediální trénink podstoupily, a s ohledem na tyto...
Důvěra stranickým představitelům – září 2017
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 26 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a také vybraní místopředsedové.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.