Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Penzion - jízdárna
Latochová, Marcela ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1, a to v obci Vávrovice, která spadá pod statutární město Opavu. Jedná se o novostavbu nepodsklepeného penzionu, který se řadí do staveb občanských, konkrétně do OB3 z hlediska požární bezpečnosti. Objekt má křížový tvar se střední vyvýšenou částí oproti bočním stranám. Střední část má 3 nadzemní podlaží a půdu, kterou lze později využívat jako podkroví, dvě boční části mají pouze 1.NP a podkroví. Tvar střechy je sedlový. Objekt je navržen z pórobetonových tvárnic YTONG a plně zateplen.
Stavebně technologický projekt revitalizace těžní věže Brno
Všetečka, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce bylo spracování stavebně-technologického projektu pro revitalizaci těžní věže z důvodu jejího současného zhoršeného stavu a následného upravení pro kulturní využití.
Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor
Jun, Martin ; Němčák, Oldřich (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně pozdějších změn). Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu restaurace v obci Lísek, č.p. 89. Objekt se nachází na parcele č. 49 v katastrálním území Lhota u Lísku. Půdorys stávajícího objektu je obdélníkového tvaru s téměř nevyužívaným podzemním podlažím a s jedním nadzemním podlažím. V 1.PP je v současnosti využívána pouze kotelna a garáž. V 1.NP je odbytový prostor restaurace, rozsáhlá kuchyň a zázemí pro personál. Stávající konstrukce nevykazují velké známky poškození. Rekonstrukce není vyvolána technickým stavem objektu, ale provozně nevyhovující dispozicí a požadavkem investora na provedení nástavby. Požadavek investora byl vybudovat pokoje pro ubytování 24 osob. Nosný konstrukční systém 2.NP je navržen z keramických tvárnic a 3.NP vzhledem k únosnosti stávajících konstrukcí jako sendvičová dřevostavba. V okenních otvorech budou osazena šestikomorová okna s izolačním trojsklem. Půdorysně odpovídá nástavba stávajícímu objektu. Střecha objektu bude sedlová s vikýři pro osvětlení 3.NP. Objekt je navržen tak, aby i po rekonstrukci odpovídal stávající zástavbě. Součástí stavebních úprav objektu jsou i terénní úpravy. Vzhledem k částečné změně účelu stavby bylo nutné navrhnout vhodné parkovací plochy s patřičnou kapacitou.
Rodinný dům
Staníková, Radka ; Majsniar, Michal (oponent) ; Škramlik, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve městě Boží Dar, který leží v horské oblasti. Rodinný dům je podsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen na tři dispoziční jednotky. První bytová jednotka se nachází v 1.NP a je navržena pro bydlení. Zbylé bytové jednotky jsou umístěné v podkroví a jsou určené jako apartmány pro krátkodobý či dlouhodobý pronájem. Objekt je navržen jako zděný z broušených cihelných bloků s keramickou stropní konstrukcí. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem a částečně obloženo kamenným obkladem. Střecha objektu je sedlová. Stavební pozemek ubíhá do svahu směrem k severovýchodní straně. Veškeré konstrukce odpovídají platným vyhláškám a normám ČSN.
Rodinný dům
Latochová, Marcela ; Gábrová, Lenka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený rodinný dům se nachází na parcele 2132/1 v obci Úvalno. Jedná se o novostavbu částečně podsklepeného RD s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Dům je nepravidelného půdorysu, postaven ze systému SUPER IZO od BS Klatovy. Je zastřešen plochou dvouplášťovou plochou a v části i plochou zelenou pochozí střechou.
Rodinný dům
Rycková, Silvie ; Gábrová, Lenka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele 121 v obci Dolní Benešov-Zábřeh. Jedná se o novostavbu podsklepeného RD se dvěmi nadzemními podlažími. Dům je pravidelného půdorysu, postaven ze systému PORTHERM a zastřešen sedlovou střechou.
Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci Otradov
Myška, Jan ; Sobotka, Jindřich (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci Otradov. Stavba je architektonicky řešena tak, aby nevyčnívala z venkovské architektury. Dům má nadzemní podlaží s obytným podkrovím a je částečně podsklepen. Zastřešení je pomocí dvou výškově rozdílných pultů. Stavba je řešena konstrukčním systémem Naturblock. Součástí této práce je seminární práce na téma vrstvy střešního pláště šikmých střech

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.