Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 210 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Skládání a tone-mapping HDR obrazu
Guniš, Erik Anton ; Musil, Martin (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Bakalarská práca rozoberá problematiku spracovania HDR obrazu. Popisuje a rieši implementáciu skladania snímok s nízkym dynamickým rozsahom a vytvorenie snímky s vysokým dynamickým rozsahom. Ďalej sa zaoberá riešením problému zobrazenia snímky s vysokým dynamickým rozsahom. Táto problematika je riešená pomocou tónového mapovania.
Projekční mikroskop dr. Schuha a “daguerrotypie v praxi”
Trnková, Petra
Ústřední téma příspěvku představuje jedna ze tří mikrodaguerrotypií, které se dochovaly ve středoevropských sbírkách, a sice té, jež se dnes nachází v NTM v Praze a jejíž autorství je tradičně přisuzováno rektoru litomyšlského gymnázia Floru Ignáci Staškovi. Pozornost zde je věnována jak technickým podmínkám možného vzniku tohoto snímku, tak otázce autorství, přičemž je poukázáno na nepřehlédnutelnou roli jednoho z průkopníků fotografie a moderní mikroskopie v Rakousku Carla Schuha.
Moje okno
PAVLOVCOVÁ, Helena
Helena Pavlovcová, bakalářská práce Moje okno. Teoretická část bakalářské práce popisuje princip fotografie, mapuje obecnou historii fotografie až do 20. století. V závěru se věnuje tvorbě a životu Josefa Sudka, který je svou prací a především cyklem Okno mého ateliéru inspiračním zdrojem pro vytvoření souboru fotografií v praktické části.
Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy
Křištová, Adéla ; Arbanová, Linda (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
KŘIŠTOVÁ, A.; Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 110 s. ABSTRAKT Diplomová práce zkoumá vnímání a postavení identity ve společnosti v kontextu historie a současnosti, na základě přístupů zahraničních autorů věnujících se tématice. Téma identity je situováno do kontextu vizuální kultury, dějin vyobrazení člověka v rámci výtvarného umění a žánru portrétní fotografie. Koncepce teoretické části je podložena vybranými autoritami z dějin výtvarné kultury i z oblasti soudobého výtvarného umění. Z teoretické části práce vychází návrhy didaktických zadání a jejich následná realizace na základní a střední škole. Jako další východisko pro přípravu didaktických zadání jsou využity i podněty získané z realizace vlastního autorského projektu, který stejně jako didaktická zadání čerpá z teoretických východisek práce. KLÍČOVÁ SLOVA: identita, společnost, vizuální kultura, portrét, fotografie, digitální obraz, manipulace, zásah
Skupinový portrét v digitální době a jeho zpracování ve výtvarné výchově
Pilařová, Alžběta ; Arbanová, Linda (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Pilařová, A.: Skupinový portrét v digitální době a jeho zpracování ve výtvarné výchově. [Závěrečná diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 87 s Práce se zaměřuje na fotografii, možnosti její manipulace a schopnost diváka určit, do jaké míry byl konečný obraz upraven. Na teoretické i praktické úrovni se zabývá implementací sociálních sítí do výuky výtvarné výchovy a benefity online vzdělávání pro žáky. Didaktické úkoly se soustředí na skupinovou fotografickou činnost žáků, ve které aplikují své zkušenosti i vědomou práci s předlohou. Výtvarná práce autorky využívá fotografickou manipulaci jako prostředek ke vzniku obrazu, navazuje na práce žáků a sociální síť využívá jako prostor pro setkání autora s divákem. KLÍČOVÁ SLOVA manipulace fotografického obrazu, sociální sítě, využití sociálních sítí ve výuce, skupinový portrét, fotografování v hodinách vv
Každodennost
Rišiaňová, Zuzana ; Janoščík,, Václav (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
Slovenské Stanice
Fábryová, Veronika ; Viazanička Ján, Mgr. art (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
FÁBRYOVÁ, Veronika: Slovenské Stanice. [Bakalárska práca]. Vysoké Učení Technické V Brne. Fakulta výtvarných umění; AVI Intermediální a digitální tvorba. Vedúci práce: MgA. Jan Šrámek, Ph.D. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. Mesto obhajoby: Brno Cieľom práce je mapovať architektúru slovenských železničných staníc. Fotografický dokument sa sústreďuje na interiéry a poukázanie na architektúru doby socializmu na Slovensku - socialistický realizmus

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 210 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.