Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 213 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Portrét a identita ve výtvarné výchově
Tomková, Zuzana ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
NÁZEV: Portrét a identita ve výtvarné výchově AUTOR: Zuzana Tomková, BcA. KATEDRA (ÚSTAV): Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D ABSTRAKT: Cílem této diplomové práce je na základě poznatků z teoretické části vytvořit fungující didaktický projekt aplikovatelný do různých typů škol. Práce analyzuje vývoj portrétu v dějinách umění, především ve fotografii. Dále se zabývá identitou žáka a různými přístupy k ní. Hlavním předmětem zájmu je didaktický projekt "Jak se vidím já, jak mě vidí ostatní" ukotvený v kutikulárních dokumentech doplněn o jeho analýzu. Součástí práce je výtvarná část popisující autorskou knihu "My učitelky", věnující se nalezení identity autorky skrze její spolužačky. V příloze práce jsou obsaženy reprodukce autorské knihy, kopie výtvarných prací žáků, tabulka se zanesenými daty analyzující tyto práce. KLÍČOVÁ SLOVA: Portrét; Autoportrét; Identita; Zuzana Tomková; Fotografie; koláž; základní vzdělávání; Jak se vidím já, jak mě vidí ostatní; koláž; My učitelky; 2018
Medium of doubt
Pištorová, Petra ; Klodová, Lenka (oponent) ; Gravlejs, Ivars (vedoucí práce)
Within the textual part, I was trying to describe the character of my project and explain both my working style and work essentials using particular examples. I have given a description of the initial points and the interconnection between individual parts and the base thoughts of this project.
Čas ve fotografii
Kubiková, Darina ; Klusová, Katarína (oponent) ; Gravlejs, Ivars (vedoucí práce)
Obsahem a tematem teto diplomove prace je projev casu ve fotografickem mediu. Hledám cestu k vzpomínkám, na které si nepamatuji. Výsledkem je manipulace s fotografií.
Skládání a tone-mapping HDR obrazu
Guniš, Erik Anton ; Musil, Martin (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Bakalarská práca rozoberá problematiku spracovania HDR obrazu. Popisuje a rieši implementáciu skladania snímok s nízkym dynamickým rozsahom a vytvorenie snímky s vysokým dynamickým rozsahom. Ďalej sa zaoberá riešením problému zobrazenia snímky s vysokým dynamickým rozsahom. Táto problematika je riešená pomocou tónového mapovania.
Projekční mikroskop dr. Schuha a “daguerrotypie v praxi”
Trnková, Petra
Ústřední téma příspěvku představuje jedna ze tří mikrodaguerrotypií, které se dochovaly ve středoevropských sbírkách, a sice té, jež se dnes nachází v NTM v Praze a jejíž autorství je tradičně přisuzováno rektoru litomyšlského gymnázia Floru Ignáci Staškovi. Pozornost zde je věnována jak technickým podmínkám možného vzniku tohoto snímku, tak otázce autorství, přičemž je poukázáno na nepřehlédnutelnou roli jednoho z průkopníků fotografie a moderní mikroskopie v Rakousku Carla Schuha.
Moje okno
PAVLOVCOVÁ, Helena
Helena Pavlovcová, bakalářská práce Moje okno. Teoretická část bakalářské práce popisuje princip fotografie, mapuje obecnou historii fotografie až do 20. století. V závěru se věnuje tvorbě a životu Josefa Sudka, který je svou prací a především cyklem Okno mého ateliéru inspiračním zdrojem pro vytvoření souboru fotografií v praktické části.
Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy
Křištová, Adéla ; Arbanová, Linda (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
KŘIŠTOVÁ, A.; Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 110 s. ABSTRAKT Diplomová práce zkoumá vnímání a postavení identity ve společnosti v kontextu historie a současnosti, na základě přístupů zahraničních autorů věnujících se tématice. Téma identity je situováno do kontextu vizuální kultury, dějin vyobrazení člověka v rámci výtvarného umění a žánru portrétní fotografie. Koncepce teoretické části je podložena vybranými autoritami z dějin výtvarné kultury i z oblasti soudobého výtvarného umění. Z teoretické části práce vychází návrhy didaktických zadání a jejich následná realizace na základní a střední škole. Jako další východisko pro přípravu didaktických zadání jsou využity i podněty získané z realizace vlastního autorského projektu, který stejně jako didaktická zadání čerpá z teoretických východisek práce. KLÍČOVÁ SLOVA: identita, společnost, vizuální kultura, portrét, fotografie, digitální obraz, manipulace, zásah

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 213 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.