National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Certified methodology for rapid evaluation of the current level of resistance of stored product infesting pests to phosphine gas based fumigants: Methodology for DDD, agriculture and food industry workers
Aulický, Radek ; Stejskal, Václav ; Frýdová, Barbora
The presented new methodology is a set of information and procedures for evaluation of the sensitivity/resistance of storage pests to the phosphine (PH3) which is plant protections and/or biocide active substance commonly used for fumigation of infested commodities and empty store spaces as a key pest control intervention. The procedure is based on the international tests Phosphine Resistance Test Kit (Detia DEGESH's) and on the originally scientifically developed findings and information. The regular assessment of the resistance or resistance of field populations is one of the pillars of IPM whose implementation into practice helps to reduce the consumption of chemical products.
Fulltext: Download fulltextPDF
Synthesis and characterization of ferrocenylated amidophosphine
Horký, Filip ; Štěpnička, Petr (advisor) ; Kubíček, Vojtěch (referee)
Title: Synthesis and characterization of ferrocenylated amidophosphine. Author: Filip Horký Department: Department of Inorganic chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstract: Complexes with amidophosphine donors have found interesting applications in catalysis and in medicinal chemistry. This led us to synthesize {[(2-(diphenylphosphino) ethyl)]-amino]carbonyl}ferrocene (compound 1) and the corresponding phosphine oxide (compound 2). This work describes three new synthetic routes to the target amidophosphine 1. The first one is a simple reaction of ferrocenecarboxylic acid with 2-(diphenylphosphino)ethylamine with reagents mediating amide bond formation. The second approach is based on the reaction of the mentioned amine with the respective acylbenzotriazole. Finally, the third way makes use of the reaction between the amine and an active ester, pentafluorophenyl ferrocencarboxylate. All products and intermediates were characterized by NMR spectra. The newly prepared phosphine oxide 2 was further characterized by infrared spectroscopy, elemental analysis, mass spectrometry and its crystal structure was determined by single-crystal X-ray crystallography. Keywords: ferrocene ligands, ferrocene, phosphine, amide, phosphineoxide, synthesis.
Characterization of VTR-7000 deposition furnace
Petrová, Lenka ; Ulrych, Jan (referee) ; Semiconductor, Vlastimil Hanáček, ON (advisor)
Tato práce je zaměřena na problém nastavení CVD pece pro produkci ve výrobním závodu. Problém je, že přesná zařízení jako depoziční pece musíbýt pro produkci nastaveny až na místě, kde budou provozovány. Toho je možno docílit pomocí statistických nástrojů jako například DOE (design of experiment). Vstupní hodnoty procesu ovlivňují výstupy. Úkolem DOE je definovat, jakým způsobem. Z předchozího DOE provedeného v závodě COM1 vyplývají některá nastavení proměnných. Jiné proměnné musí být nastaveny dle předchozích zkušeností. Úkolem práce je seznámit čtenáře se základy depozice z plynné fáze a konceptem DOE. Následně je navržen vlastní experiment. Tento je vyhodnocen a výstupem práce je pak ideální nastavení reaktoru. Čtenáři bude též nepřímo představen proces DMAIC, který byl použit při samotném experimentu a vyhodnocování v ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm, CZ4 WFAB.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.