Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace literárního a filmového vyprávění (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol)
Kapitolová, Zuzana ; Činátlová, Blanka (vedoucí práce) ; Mravcová, Marie (oponent)
Tématem této bakalářské práce byla analýza literárního textu a jeho filmové adaptace a následné porovnání obou děl. Materiálem pro konkrétní komparace byla novela Ladislava Fukse Spalovač mrtvol a její stejnojmenný filmový přepis režírovaný Jurajem Herzem. Roz-bor Fuksovy knihy proběhl na základě monografie Seymoura Chatmana Příběh a diskurs, filmovou adaptaci jsme se pak pokoušeli rozčlenit na podobné roviny, jaké jsme vydělili u literárního textu, a ty jsme dále popisovali. V závěrečné kapitole jsme nastínili některé problémy, které se při adaptování literárního textu mohou vyskytnout, a nakonec jsme provedli srovnání obou děl. Na základě komparace literární a filmové podoby Spalovače mrtvol jsme dospěli k zá-věru, že Herzův snímek je jednou z nejzdařilejších českých adaptací a jedním z našich nejlépe hodnocených filmů vůbec.