National Repository of Grey Literature 387 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Life 3.0 - scientific non-fiction translation and its specifics
Pittnerová, Lenka ; Richterová, Jana (advisor) ; Ženíšek, Jakub (referee)
4 Abstract This bachelor thesis consists of two parts. The first is comprised of a side-by-side translation of the second chapter from book LIFE 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence by physicist and cosmologist Max Tegmark. The second part is a theoretical comment on the translation process with a scientific terminology glossary. The work focuses on the issue of insufficiently developed wordage of the Czech language in the means of fast-growing field of technology and informatics. The work pursues the methods of translation of words without a word-for-word variant in the Czech language. Keywords: translation, commented translation, non-fiction literature, English computer terminology, computer terminology
J. D. Salinger's "A Perfect Day for Bananafish" Translation. Linguo-stylistic Analysis
Válková, Veronika ; Hirschová, Milada (advisor) ; Holanová, Radka (referee)
This thesis aims to analyse several translations of J.D. Salinger's short story A Perfect Day for Bananafish: namely two translations and two edited versions of the latter one. The contrastive view is used to discern the main differences in meaning of the original and the translated texts. There are several points of view adopted to recognise the differences. On the syntactic level, the contrast between the texts was found to be present in the treatment of the author's style, predominantly in the narrative perspective. Not employing nominal structures a great deal, the author's style was not lost in the translation process. Comparing the translated texts, a tendency to adhere to the syntactic surface structure of the original text was found in the less recent versions. Another level of analysis explored the temporal relations of the texts, with the original text relying mostly on structures expressing sequences of events and also simultaneity of events, but not the perfective aspect to a great degree. These time relations are also found to be communicated in the translated texts successfully. It is not only the narrator that is discussed in this thesis, as a great portion of the short story consist of dialogues. The analysis aimed, using certain excerpts of the story, to find to what degree...
Grammar-Based Translation Framework
Vít, Radek ; Kolář, Dušan (referee) ; Meduna, Alexandr (advisor)
V této práci prozkoumáváme existující algoritmy pro přijímání jazyků definovaných bezkontextovými gramatikami. Na základě těchto znalostí navrhujeme nový model pro reprezentaci LR automatů a s jeho pomocí definujeme nový algoritmus LSCELR. Modifikujeme algoritmy pro přijímání jazyků k vytvoření algoritmů pro překlad založený na překladových gramatikách. Definujeme atributové překladové gramatiky jako rozšířené překladové gramatiky pro definici vztahů mezi vstupními a výstupními symboly překladu. Implementujeme překladový framework ctf založený na gramatikách, který implementuje překlad pomocí LSCELR. Definujeme jazyk pro popis atributových překladových gramatik a implementujeme překladač pro překlad této reprezentace do zdrojového kódu pro implementovaný framework.
The process of localisation and translation of videogames
Vynar, Illia ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Cílem této práce je analýza procesu lokalizace videoher. Na základě studované literatury je práce zaměřena na to, jak přizpůsobit softwarový produkt (v tomto případě videohru, Zaklínač 3: Divoký Hon) různým kulturám a jazykům, jak zavést novou terminologii a jak přeložit / lokalizovat nové koncepty softwarových produktů, zejména videoher. Bakalářská práce odhaluje problémy, ke kterým obvykle dochází v průběhu překladu a lokalizace názvů herních postav, názvů míst, idiomů, humorů, prokletých slov, příběhů, fixních výrazů, lokalizace slov nebo jmen, které byly vynalezeny ve zdrojovem jazyků. A řešení těchto problémů na příkladu lokalizace hry “Zaklínač 3: Divoký Hon”. Vysvětlujíce nejen způsob, jakým se CD Project RED zabýval těmito problémy, ale také analyzujíce, proč si vybrali lokalizovat právě tímto způsobem, a ne jiným. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z nichž první je teoretická, vysvětluje pojem obecně lokalizace a odkazuje na Bernal-Merino a jeho práci “Lokalizace videoher” (2013), Heather Chandler a Stephanie O'Malley a jejich práce 'Příručka hry o lokalizaci', také Dunne, (2006: 1), Cooke (1992: 212-3), Esselink (2000), O'Hagan (2007) a mnoho dalších. Praktická část na příkladu hry ukazuje obtíže, které byly popsány a vysvětleny v teoretické části.
Commented translation of a text on science and technology
Doležal, Martin ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá používáním technického jazyka v češtině i angličtině, v čem si jsou tyto jazyky podobné a v čem se naopak liší. Pro studování jazyků v elektrotechnice byl vybrán technicky zaměřený text k přeložení a poté byl přeložen do angličtiny. Po překladu byla provedena analýza jazyka, které se zaměřovala jak na lingvistické, tak extralingvistické vlastnosti, které jsou často specifické pro odborné texty. Tyto vlastnosti pokrývají širokou škálu lingvistických oborů, jako jsou například lexikologie, morfologie, stylistika, syntax, ale i extralingvistické záležitosti, jako třeba pragmatika. Analýza originálního a přeloženého textu odhalila spoustu rozdílů, jak malých, tak i velkých, které jsou výsledkem pokusu o přenos informace v jazyce, který je poměrně rozdílný oproti originálnímu jazyku.
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
Lexical analysis of names of Czech dishes and their translation into English
PEJŠKOVÁ, Gabriela
The aim of the thesis was lexical analysis of names of Czech dishes and their translation into English. The notions such as concept, translation or lexical relations were studied and in the analytical part applied. For this purpose Czech menus were collected. The thesis proves, that while translating unknown concept from source language into target language, there are two things that appear to be crucial, economy of the translation and its transparency. The transparency should always play the main role.
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
This bachelor thesis is concerned with examination, analysis and comparison of existing Czech translations of novels from contemporary British author, Bernard Cornwell, it searches for wrong, debatable and exemplary solutions of translation issues and suggests its own solutions. The thesis also involves author's own translation of the novel Redcoat.
Relative adjectives in a contrastive perspective.
BROMOVÁ, Lucie
My diploma thesis deal with relative adjectives and their translation. The aim of this thesis is to map out frequently used adjectives and their equivalents in Spanish. The thesis is divided into two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, the author discusses adjectives from the perspective of Czech and Spanish grammar. In the practical part, ananalysis of specific adjectives, chosen by the author herself, is carried out. In the conclusion, findings are evaluated and the thesis is concluded on the basis of corpus analysis. The thesis is written in Czech language.\\

National Repository of Grey Literature : 387 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.