National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Application of genetic algorithm for production scheduling of engineering company
Stariat, Jiří ; Skočdopolová, Veronika (advisor) ; Zouhar, Jan (referee)
This thesis is engaged in scheduling problem, his special types and methods of solving. Scheduling problem is a common operations research problem, which ranks among combinatorial problems. The aim of the scheduling problem is to assign certain activities and resources to individual time moments. Scheduling problem is NP-complete problem. Its computational complexity is thus so high, that there is currently no known algorithm that precisely solve its any instance in polynomial time. Is therefore used for its solution heuristics and metaheuristcs. In this thesis is described in detail metaheuristics of genetic algorithm. Application of genetic algorithm for production scheduling of specific engineering company is the main objective of this thesis.
Cloud Computing and its influence on the Business Agility
Podlipský, Šimon ; Lorenc, Miroslav (advisor) ; Koliš, Karel (referee)
The thesis focuses on the implementation of Cloud Computing automatization into the firm, on its development and influence on the Business Agility. The thesis shows the application process on LidskáSíla s.r.o., the company with a goal of dominating the market of services in the Czech Republic and possibly abroad as well. The company tries to achieve this aim using Cloud Computing and also using methods of Operations Research, primarily used for processes optimization and decision making. The thesis firstly explains necessary terms concerning Cloud Computing and Operations Research and describes used principles. After that presents the company and its activity, following with examining the implementation of automatization using Cloud Computing and methods of Operational Research. Finally, it comes to a conclusion that using Cloud Computing for process automatization have positive influence on the Business Agility under certain circumstances.
Simulation modelling and optimization in project management
Černý, Vít ; Kuncová, Martina (advisor) ; Borovička, Adam (referee)
In recent years, the project management is very popular tool for management of companies and their processes, and this system is utilized in companies of practically any specialisation. In this diploma paper the principles of the project management are applied on a real construction project, which is one of the most common applications. During project preparation, another two disciplines of the operations research are applied on the precarious parts of the project; namely simulation modelling, and optimization via mathematical programming. Simulation modelling allows the analyst to predict behaviour of the modelled real system without the need for any time or costs to be spent on its observation. In this paper the simulation covers the system of vertical transport during execution of the project. Optimization is meant to set such parameters of any model in order for the watched criteria to reach optimal values. In this paper, the optimization is applied on total budget of the project to minimize the total costs.
Solution of selected problems from operations research in Matlab
Dubový, Vojtěch ; Zouhar, Jan (advisor) ; Borovička, Adam (referee)
The bachelor thesis is dealing with the solution of optimalization tasks selected from operational research within the framework of the general computing environment Matlab. The reader is given information about working environment, basic procedure of dealing with practical tasks and problem solving within operational research. Tasks solutions were achieved by taking advantage of some Toolboxes, for example Optimalisation Toolbox and Yalmip Toolbox. The focus of the work is to present readers with a compact volume of knowledge so that they are able to deal with optimalization tasks in the computing environment Matlab.
Operational Research at Secondary Schools
Mančíková, Táňa ; Šindelářová, Irena (advisor) ; Kuncová, Martina (referee)
Operational research is a complex of different disciplines which, due to the appliance of mathematical methods, seek for optimal solutions of complicated problems. The basics of particular disciplines or the whole subject are commonly being taught at universities in the Czech republic. The operational research curriculum was omitted from secondary education twenty years ago. This thesis deals with topics such as why and how the subject of operational research could once again be presented to secondary school students. This thesis discusses theoretical background as well as purely practical questions. That is why this thesis includes the parts of didactics and methodology of the subject. The result offers a complex perspective of a possible reimplementation of the operational research subject to secondary schools and to their students' awareness.
Methods and possibilities of operation analysis use in logistics
ERHART, Jan
Main purpose of this thesis is finding the possibilities of operation analysis methods{\crq} use in logistics, proposition of specific situation{\crq}s optimal solution in specific company, confrontation of the above with reality and proposition of possible improvements. The use of scientific methods during decision making should have been the reason of this thesis. The theoretical knowledge that has been gained from literature research has been verified in factual conditions at company CSAD JIHOTRANS, Inc. To gain the knowledge of the environment I used the consultations with company management, system studying based on provided data and collective service{\crq}s trading conditions. ABC analysis and MODI and VAM methods were used as a scientific approach. In the thesis I processed data given to me concerning shipments that had been registered in collection centers for each month of the year 2008. 6 possible alternatives evaluating the basic and also sub-optimal solutions came out from solved problems of methods VAM and MODI. Option I is the most suitable from the point of optimization standard {--} minimal value of special-purpose function. Option VI will be the most suitable if I proceed from the current system functioning. But option VI satisfies the optimization standard the least. Therefore I suggest shifting the original pick-ups S5 into the competence of S2 and then to place it in between the 8 regional centers that are connected by the central trucktransport.
Operational Risk and Scenario Analysis as One Method of Its Management
Ondřich, Libor ; Blahová, Naděžda (advisor) ; Soukeníková, Lucie (referee)
Práce se zabývá problematikou spojenou s rozšířením konceptu kapitálové přiměřenosti o prvek operačního rizika. Rámcově popisuje novou basilejskou dohodu Basel II a způsob, jakým je do ní operační riziko zasazeno. Detailněji pak popisuje nejpokročilejší přístup pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku, tzv. AMA přístup. Na závěr je podrobně charakterizována jedna ze složek nejpokročilejšího přístupu, analýza scénářů, pomocí které je také vypočítán kapitálový požadavek a identifikovány některé kvalitativní dopady na modelovou banku.
Využití metod operačního výzkumu v prostředí strojírenského závodu
Pytlík, Martin ; Šmídová, Milada (advisor) ; Jablonský, Josef (referee) ; Nováček, Jan (referee)
Práce vybírá devět metod operačního výzkumu, které by bylo možné aplikovat ve strojírenském závodě EvoBus Bohemia, s.r.o. v Holýšově, ověřuje jejich použitelnost na reálných příkladech a mapuje problémy spojené s jejich případnou implementací. Taktéž hodnotově vyčísluje přínosy jednotlivých metod za určité časové období, zpravidla za rok. Na závěr jsou uvedena doporučení, jejich splnění by mělo vést k optimalizaci dílčích součástí celého výrobního systému.
Postal Transport Network on the territory of the Capital Prague
Hodonský, Josef ; Černý, Jan (advisor)
Práce popisuje a analyzuje poštovní přepravní síť na území hlavního města Prahy, ukazuje aplikace operačního výzkumu v dopravě a nastiňuje možnosti řešení, které by snížilo počet ujetých kilometrů na daném území.
Řízení skladových zásob ve firmě Superkancelář s.r.o.
Formánek, Dominik ; Černý, Jan (advisor) ; Černý, Jan (referee)
Cílem práce je podat co nejširší rozbor řízení skladových zásob a jejich vliv na ekonomiku celé firmy. Rozbor řízení zásob před zavedením nového způsobu bude porovnán s očekávaným stavem. Obě fáze jsou vyhodnocovány z hlediska změny (zlepšení nebo zhoršení) ekonomiky firmy.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.