Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních
Kruková, Laura ; Durdilová, Lucie (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
1 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zajištění logopedické intervence u seniorů v pobytových zařízeních. Práce je členěna do čtyř kapitol, které zahrnují teorii i empirický výzkum. V teoretické části jsou obsaženy informace o stáří a stárnutí, jednotlivých získaných neurogenních poruchách komunikace a dostupných sociálních službách pro seniory v České republice. Praktická část práce je založena na kvantitativní metodice, dotazníkovém šetření s cílem určit, zda je v domovech pro seniory v hlavním městě Praze v rámci komplexních služeb zajištěna i logopedická intervence. V práci byla použita analýza řady zahraničních i českých zdrojů. Cílem bakalářské práce je porovnat teoretická východiska s praktickou realizací logopedické intervence v pobytových zařízeních pro seniory. KLÍČOVÁ SLOVA senior, logopedická intervence, narušená komunikační schopnost, domov pro seniory, sociální služby

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.