Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 220 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí
Kozáková, Aneta ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent)
V diplomové práci spojuji téma vzdělávacího systému v České republice s tématem sociálního vyloučení, jež je jedním z faktorů, který se podílí na tendenci ke vzniku segregovaných škol a v němž se u nás často nacházejí Romové, s tématem občanské společnosti a to jak z hlediska její organizované formy - neziskových organizací, tak z hlediska její subjektivně vnímané složky tzv. civility neboli občanskosti. V teoretické části uvádím poznatky z těchto oblastí potřebné k porozumění problematice a k zasazení výzkumné části do kontextu. V metodologické části práce sleduji činnosti nevládních neziskových organizací věnujících se předškolní přípravě dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejich vztahů a spolupráce se státními institucemi, jejich roli ve vzdělávacím procesu a faktorů, jež přispívají k tomu, že děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou ve velké míře v předškolní přípravě vzdělávány organizacemi občanského sektoru. Jedna z výzkumných otázek se týká role těchto neziskových organizací v inkluzi romských dětí do systému základního škol.
Role dobrovolníků v neziskových organizacích poskytujících péči seniorům z pohledu sociálních aktérů
Cízová, Natálie ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Průša, Ladislav (oponent)
Tato práce se věnuje roli dobrovolnictví v sociálních službách pro seniory v neziskových organizacích. Cílem práce je zjistit přínosy, které dobrovolníci mohou klientům zajistit. Zaměřila jsem se na neziskové organizace, pro které je typické využívání dobrovolníků. Data jsem získávala prostřednictvím hloubkových rozhovorů s klienty a dobrovolníky vybrané neziskové organizace poskytující pobytovou službu pro seniory. Tímto výzkumem jsem nabídla pohled na přínosy dobrovolnictví skrze požadavky na současné sociální služby. Bylo zjištěno, že dobrovolníci mohou přispět k vyšší kvalitě služeb. Klíčová slova: sociální služby, dobrovolnictví, neziskové organizace, třetí sektor, senioři, pobytové služby
Týraní senioři jako cílová skupina pro neziskové organizace
Špeldová, Martina ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
V teoretické části předkládané diplomové práce jsem se zaměřila na definici pojmů stárnutí, stáří a demografických aspektů spojených s tímto životním obdobím. Většinu teoretické části jsem věnovala syndromu EAN, jeho projevům a dopadům na život člověka. V posledních kapitolách jsem se zabývala legislativní úpravou syndromu EAN, neziskovými organizacemi, především telefonickou krizovou pomocí a její rolí v problematice týraných seniorů. Teoretickou část práce jsem rovněž doplnila o reálné příběhy týraných seniorů. Z důvodu zachování autentičnosti jsem v druhé, praktické části práce použila pět příkladů z praxe klientů krizové telefonické pomoci neziskové organizace Elpida. Další část šetření tvoří přepisy rozhovorů se zaměstnanci této organizace. Pro přehlednost byly vloženy vlastní komentáře a tabulky se souhrnnými výsledky. Šetřením bylo potvrzeno, že telefonická krizová pomoc je nedílnou součástí prevence a řešení syndromu EAN.
Výroční zpráva SIMI za rok 2016
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2015
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2014
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2013
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2012
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2012.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2011
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva SIMI za rok 2010
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2010.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 220 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.