National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Determination of absolute quantum yield of luminescence
Smísitel, Petr ; Valenta, Jan (advisor) ; Herynková, Kateřina (referee)
In this bachelor thesis we will study the determination of absolute quantum yields (efficiency) of photoluminiscence, which is equal to the ratio of number of emitted photons and number of absorbed photons. The common approach is to compare the absorption and luminescence spectrum. The main experimental problem is to eliminate the influence of angular dependence of reflection, emission and scattering. Therefore it is convenient to use the integrating sphere which eliminate most of the problems of relative measurements of quantum yield. In detail we will describe the method to determine the quantum yields of luminescence using the integrating sphere including the description of the experimental equipment and the procedure of processing data and estimation of uncertainty. Finally, we apply the procedure to solid and liquid samples containing silicon nanocrystals. We will measure the dependence of quantum yields on the applied excitation wavelength. 1
Immobilization of protein macromolecules onto polymer carriers: An overview
Badalcová, Helena ; Holas, Ondřej (advisor) ; Svačinová, Petra (referee)
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Helena Badalcová Title of Thesis: Immobilization of protein macromolecules onto polymer carriers: An overview Since the 70s, the immobilised enzymes have been getting the attention of not only scientific and laboratory workers, but also industrial companies. Enzymes are unique biocatalysts, which are distinguished by their specificity, environment-friendliness and the ability to react under mild conditions can be easily subject of denaturation or inhibition. With regard to the usually high cost of purchase, the use of these enzymes could often be disadvantageous. Immobilization techniques offer an efficient solution to this problem and greatly simplify the use of enzymes in industry and research. Compared to the free forms, immobilized enzymes show greater activity, stability and allow repeated use as well as easier separation from products. This thesis contains an overview of the basic methods of immobilization - physical absorption and covalent bonds to the carrier, entrapment, encapsulation and carrier- free techniques using cross-linking. Finally, we outline possible biomedical applications as well as the use of immobilised enzymes in biosensors.
Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings
Shelemin, Artem ; Biederman, Hynek (advisor) ; Čech, Vladimír (referee) ; Vyskočil, Jiří (referee)
Title: Plasma polymers in the nanostructured and nanocomposite coatings Author: Artem Shelemin Department / Institute: Department of the Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. Abstract: The thesis represents the main results of my research work aimed to study nanostructured and nanocomposite films of plasma polymer. A few alternative experimental approaches were developed and investigated which ranged from low pressure (gas aggregation cluster sources and glancing angle deposition) to atmospheric pressure (dielectric barrier discharge and plasma jet) plasma processing. The metal/metal oxide Ti/TiOx, AlOx and plasma polymer SiOx(CH), Nylon 6,6 nanoparticles were prepared. The analysis of morphology of deposited plasma polymer coatings was performed by AFM and SEM. The chemical composition of films was studied by XPS and FTIR. Keywords: plasma polymer, nanoparticle, thin film, nanostructures
Self-assembly of boron cluster compounds and their coassembly with polymers
Ďorďovič, Vladimír ; Matějíček, Pavel (advisor) ; Adamczyk-Wozniak, Agnieszka (referee) ; Nunez Aguilera, Maria Rosario (referee)
This thesis focuses on the self-assembly of the boron cluster compounds and the coassembly of metallacaborane cobalt bis(dicarbollide), COSAN, with hydrophilic polymers. The research was motivated by the discovery of HIV inhibition by COSAN and its conjugates. Therefore, we decided to study in detail the behavior of boron cluster compounds in water. We demonstrated the amphiphilic character of several boranes and carboranes by the study of surface tension and self-assembly despite the absence of classical amphiphilic topology. The behavior of COSAN showed similarities with classical surfactants, such as SDS, whereas the behavior of smaller clusters with high charge density reminded of hydrotropes or chaotropes. Furthermore, we searched for the most suitable carriers of COSAN for drug delivery. Based on the earlier findings that COSAN interacts with both poly(ethylene oxide), PEO, and poly(2-oxazoline), POX, we prepared nanoparticles by mixing COSAN with block copolymers of various types of POX. Comparing linear and star-like block copolymers, we showed that the polymer architecture has a crucial role in the morphology of nanoparticles. In addition, we proved different selectivity of alkaline cations towards PEO and POX, resulting in the different structures of nanoparticles depending on the present...
Ultrafast laser spectroscopy of semiconductor nanostructures
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (advisor)
In this work we investigate changes in dynamics of CdSe nanocrystalline films caused by different annealing temperatures and different conditions during films growth. We use methods of time-resolved laser spectroscopy like time-resolved pump and probe and streak camera to study these dynamics. We also measured linear absorption and luminiscence. Our goal is to match measured dynamics with dynamics of other samples with different annealing temperatures and discuss the microscopic origin of these dynamics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Ultrafast laser spectroscopy of semiconductor nanostructures
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
In this work we investigate changes in dynamics of CdSe nanocrystalline films caused by different annealing temperatures and different conditions during films growth. We use methods of time-resolved laser spectroscopy like time-resolved pump and probe and streak camera to study these dynamics. We also measured linear absorption and luminiscence. Our goal is to match measured dynamics with dynamics of other samples with different annealing temperatures and discuss the microscopic origin of these dynamics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Study of physical properties of nanostructures using magneto-optical techniques
Beran, Lukáš ; Veis, Martin (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
Magneto-optical spectroscopy methods are used to study magnetic pro- perties of materials down to nanometer dimensions due to its high sensiti- vity and non-contact nature. This requires sophisticated experimental setup, advanced technical equipment and precise optical components arrangement. This thesis describes the basic physical principles of magneto-optical Kerr spectroscopy. On the basis of these principles is designed and developed a new, much simpler experimental setup with crossed polarizers. This arran- gement has the same order of sensitivity and accuracy of measurement as commonly used modulation techniques to which it is compared in this work. Finally, this arrangement is applied to the study magneto-optical properties of selected magnetic structures and these properties are discussed. 1
Nanotechnology: Implementation of contemporary progress into science education at secondary school and in education of future chemistry teachers
Hájková, Zdeňka ; Šmejkal, Petr (advisor) ; Procházka, Marek (referee)
This rigorous thesis is focused on possible ways how to implement interesting and important findings from the field called "nanoworld" into the curriculum of science subjects at secondary school. For this purpose the following materials were prepared: an educational text (which also serves as a theoretical base that summarises basic information about nanotechnology and nanoscience), a multimedia Power- Point presentation, a concept of a project "When you say NANOTECHNOLOGY...", a concept of an excursion, motivational and developing interdisciplinary tasks with the theme "nano", two tests aimed at nanotechnology and advanced microscopy techniques (electron microscopy and scanning probe microscopy) and simply demonstrations. The proposed project was tested at two grammar schools in Prague. The excursion was also realized and evaluated. Both the project as well as the excursion met with an average response from students. This thesis is accompanied by a CD with the presentation and print versions of the project, pre-test, post-test and worksheets for the excursion, interdisciplinary tasks and test items. In addition, the CD contains photos and students work from the realization of the pro- ject. Furthermore, this thesis includes the questionnaire "Teach (learn) about "nano" - YES or NO?" (with...

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.