Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kontejner na vzdělávací materiál
Balková, Natálie ; Loprais, Miroslav (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je vzdělávací kontejner pro děti v galeriích a muzeích bez edukačních místností. Zvolené téma práce jsem řešila výpisem potřeb dětí a jejich pomůcek ke kreslení. Proto jsem vytvořila model, na který si děti můžou sednout, použít jej jako malý stoleček, a který navíc pod víkem ukrývá veškeré pomůcky pro kreslení. Kontejner je mobilní a dá se stohovat. Přínosem práce je lepší komfort dítěte při výukových programech v expozicích galerie nebo muzea.
Nábytek
Bocková, Markéta ; Mitura, Vojtěch (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Návrh nábytku ve formě modulárního policového systému, který je určen k úschově a vystavení lahví s alkoholem.
Židle z ohýbaného dřeva firmy Thonet
Kábelová, Aneta
Bakalářská práce se zabývá historií a vývojem firmy Thonet. Popisují se zde jednotlivé fáze firmy od první vídeňské dílny až po současnou firmu TON a. s. Součástí je vždy seznam nejdůležitějšího sedacího nábytku se stručným popisem a fotografií. Zároveň je zde do detailů popsaná jedna vybraná židle Michaela Thoneta, konkrétně křeslo 6009, ke kterému je doložena fotodokumentace s technickým popisem. Připojuji i pohled na historický vývoj a také přehled veřejných či soukromých interiérů, ve kterých se křeslo objevilo nebo objevuje. Získané informace jsou dále využity ke zpracování návrhu vlastního veřejného interiéru v podobě maloměstské víceúčelové kavárny včetně přiloženého půdorysu v programu AutoCAD 2012 a vizualizace v programu 3ds Max Studio 2015.
Venkovní mobiliář
Vejmolová, Marcela
Tato práce se zaměřuje na Venkovní mobiliář pro odpočinek, posezení a volný čas. Nejprve se zabývala rešerší, od stručné historie zahrad a venkovního nábytku, přes dnešní materiály pouţité na výrobu laviček s příklady moţného vývoje do budoucna aţ po prostředí, parametry a ukotvení samotné lavičky. Dále byla provedena rešerše stávajícího, jiţ nevhodného mobiliáře a dotazníkové šetření, určené jak pro návštěvníky, tak pro provozovatele parků. Získané informace byly následně vyuţity pro vlastní návrh lavičky do konkrétního exteriéru, v tomto případě okolí Hradu Veveří. Nakonec byly vytvořeny vizualizace a ceník materiálu pouţitého na jednu lavičku.
Use of additive manufacturing in interior product development
Linhartová, Iva
Diplomová práce Využití aditivní výroby při vývoji interiérového produktu je zaměřena na výzkum praktického využívání 3D tisku a souvisejících technologií při vývoji a výrobě interiérových produktů a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Zaměřuje se na možnosti využití 3D tisku a souvisejících technologií, zjištění a prověření materiálových možností a praktické aplikace v oblasti interiér-ových produktů. V praktické části se práce zabývá testováním materiálu a součástky vyrobené za po-mocí 3D tisku.
Typologie nábytku k jeho hmotnosti a práce žen v obchodě nábytkem
Kmoníčková, Petra
Bakalářská práce se zabývá studií vhodnosti práce v obchodech s nábytkem pro ženy. Hodnotí bezpečnost povolání pro ženy na základě hygienických předpisů. Text se v první části věnuje typologizaci nábytku a rovněž rozdělení materiálů využívaných při výrobě nábytku a v druhé části konkrétním požadavkům na zaměstnance na pozici prodavač nábytku. Závěr byl vyveden na základě poznatků získaných z teoretické studie dané problematiky, výpočtů hmotností konkrétních kusů nábytku dle použitého materiálu a výpovědí zaměstnanců vybraných maloobchodních jednotek.
Steampunk - nový styl designu
Wolná, Eva
Bakalářská práce se zabývá Steampunkem, novým stylem designu. Práce popisuje vznik nového stylu a jeho charakteristické znaky. Zabývá se analýzou jednotlivého nábytku, popisuje základní typy materiálů a dekorací. Součástí jsou ukázky vybraného nábytku, pocházející od nejrůznějších umělců po celém světě, popis jejich typických znaků a materiálů, včetně fotografií nábytku.
Období 50. a 60. let 20. století - inspirace pro dnešek
Přehnalová, Renáta
Záměrem této práce je strukturovaně popsat situaci v interiérové tvorbě a nábytkovém designu v období 50. a 60. let v Československu. Práce také stručně popisuje situaci v nábytkovém designu před válkou v zahraničí i v Československu, dále v období 50. a 60. let v zahraničí, aby si čtenář vytvořil ucelený kontext souvislostí, ze kterých vycházela tvorba ve sledovaném období. Ze stejného důvodu práce okrajově shrnuje životní podmínky v Československu, které měly na danou problematiku vliv. V poslední části práce zkoumá, jaký vliv má dané období na problematiku zařizování interiéru v dnešní době a představuje výběr produktů vycházejících ze zkoumaného období jako inspiračního zdroje.
Návrh nábytku do podkrovního pokoje
Kučírek, Michal
Bakalářská práce se zabývá návrhem nábytkového prvku do půdního prostoru bydlení, na její výhody a nevýhody. Dále je zde kladen důraz na historický vývoj šatních skříní, na jejich ergonomii a bezpečnost. V druhé části se práce zaměřuje na současný stav podkrovního pokoje a na následný návrh, který je zpracován pomocí vizualizací a technických výkresů.
Návrh interiéru nábytkové prodejny
Hubíková, Lucie
Bakalářská práce se stručně zabývá historií a současným stavem obchodu s nábytkem. Zaměřuje se na kategorizaci prodejen na území České republiky a rozdílem mezi kamennými a internetovými obchody s nábytkem. Pojednává o požadavcích nábytkových výstavních ploch. Nezbytnou část tvoří průzkum trhu a vlastní půdorysné řešení dané prodejny. Vybrané řešení je vyobrazeno vizualizací. Dále je vytvořen návrh řešeného výstavnického prvku včetně jeho cenové kalkulace, výkresové dokumentace a vizualizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.