National Repository of Grey Literature 344 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
The Contemporary Musical Life in Cyprus
Chira, Kyriaki ; Kubátová, Gabriela (advisor) ; Pecháček, Stanislav (referee)
The bachelor thesis "Contemporary Musical Activities in Cyprus" is focusing on the most important organizations that contribute to the development of the field of classical music in Cyprus. It refers to the history, the goals and the development of each organization and the way they contribute to the musical life of Cyprus. Keywords: Cyprus, music, organizations
Remotely controlled multi-platform music player
Jurčo, Michal ; Kruliš, Martin (advisor) ; Kopecký, Michal (referee)
Music plays on many places as a primary or secondary tool to make people feel relaxed and in good mood. Most currently available applications focus on what is being played but do not adapt music choice based on who is currently listening to. The most precise way is to let the listeners decide which is what jukeboxes do but they have not caught up with the progress of technology yet. The goal of this thesis was to design and implement a music player where playback can be remotely controlled by multiple users. Application operator may create a music library from songs stored in local files (such as MP3) and organize these songs in playlists. Regular users may explore playlists and enqueue songs into playback. The application is ready for integration with mobile technologies, so regular users may control the playback via a mobile application. 1
Unknown.mp3
Ščudla, Marek ; Doležel, Matěj (referee) ; Šrámek, Jan (advisor)
My bachelor thesis is my next music project, followed by instalation and merchandise. I was solving the questions about trends, genre and its boundaries. I was inspired by past and I was trying to fit it into contemporary context.
Place of Pilgrimage 2020
Chrastilová, Sabina ; Šagát,, MA Peter Susan (referee) ; Klodová, Lenka (advisor)
Art, health and faith.. These three topics are the main elements of the thesis. I am interested in the point when faith and art meet and offer to a person support certainty or hope. In the thesis I deal with the phenomenon of searching places of pilgrimage, which spiritually fulfilled people and in time those places have become the reflection of culture and mentality of a nation. Exactly in these places happened miraculous recoveries the most often and because of it, the people started believing in strength and magic. The thesis examines if even today we visit cultural and artistic events with the same ambition and energy as the original pilgrims. The basic element of my final part is the video of my personal places of pilgrimage which I visited within the last year. The second part deals with my newly founded online gallery which maps modern forms of pilgrimage. The whole installation is supported by the third part which is my pilgrim coat which I customized during my last travels to suit my needs.
The music competition
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) vyhlásila Soutěž o nejpůsobivější hudební skladbu inspirovanou výtvarným dílem. Inspirací pro muzikanty bude malba českého surrealisty Josefa Istlera. Vítězové získají celoroční vstupenku do galerie a novou exkluzivní publikaci české umělkyně Kateřiny Šedé, která v GVUO vystavovala do letošního března.
Fulltext: Download fulltextPDF
Computer Games and the Human Brain
Hanuš, Marek ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají při vytváření her pro jejich cílovou skupinu zákazníků. Druhá kapitola se zaměřuje na lidské emoce a projevy, které developerům pomáhají, aby mohli vyhovět všem potencionálním uživatelům. Dále tato kapitola popisuje, jak mohou developeři prostřednictvím různých herních aspektů, jakými jsou hudba, narativ, grafický design a herní mód, v člověku evokovat určité emoce a donutit je podvědomě vnímat atmosféru hry. V práci je také popsán vliv těchto aspektů na lidské chování. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývá závislostí na hrách a s tím spojenou problematikou. Praktická část práce se věnuje dotazníkovému průzkumu, jehož účelem bylo potvrdit nebo vyvrátit tvrzení v teoretické části. Dále poukazuje na genderové rozdíly v průmyslu počítačových her a ukazuje preference respondentů, které by mohly developerům umožnit zdokonalit kvalitu počítačových her.
Automatic tagging of musical compositions using machine learning methods
Semela, René ; Galáž, Zoltán (referee) ; Kiska, Tomáš (advisor)
One of the many challenges of machine learning are systems for automatic tagging of music, the complexity of this issue in particular. These systems can be practically used in the content analysis of music or the sorting of music libraries. This thesis deals with the design, training, testing, and evaluation of artificial neural network architectures for automatic tagging of music. In the beginning, attention is paid to the setting of the theoretical foundation of this field. In the practical part of this thesis, 8 architectures of neural networks are designed (4 fully convolutional and 4 convolutional recurrent). These architectures are then trained using the MagnaTagATune Dataset and mel spectrogram. After training, these architectures are tested and evaluated. The best results are achieved by the four-layer convolutional recurrent neural network (CRNN4) with the ROC-AUC = 0.9046 ± 0.0016. As the next step of the practical part of this thesis, a completely new Last.fm Dataset 2020 is created. This dataset uses Last.fm and Spotify API for data acquisition and contains 100 tags and 122877 tracks. The most successful architectures are then trained, tested, and evaluated on this new dataset. The best results on this dataset are achieved by the six-layer fully convolutional neural network (FCNN6) with the ROC-AUC = 0.8590 ± 0.0011. Finally, a simple application is introduced as a concluding point of this thesis. This application is designed for testing individual neural network architectures on a user-inserted audio file. Overall results of this thesis are similar to other papers on the same topic, but this thesis brings several new findings and innovations. In terms of innovations, a significant reduction in the complexity of individual neural network architectures is achieved while maintaining similar results.
Parametrizable Music Instrument for Mobile Platforms
Řezáč, Martin ; Mlích, Jozef (referee) ; Černocký, Jan (advisor)
The goal of this thesis is to create an application, which will be primarily used as three-axis parametrizable musical instrument, respectively a modifi ed MIDI controller, suitable for Android devices. Firstly, several products, which are available on the market, are reviewed and the reader is introduced to the problematics of audio synthesis, available technologies and typical Android device potential. The next chapter is dedicated to application design. Few designs are mentioned with focus on the chosen design concept. A part of this chapter is also a speci cation of the original concept, its implementation and advantages/disadvantages. The next part is dedicated to implementation and optiomalization of some of the critical points. Also the tests are evaluated including a survey about application usability. At the end, the whole work is concluded and the further development is outlined.

National Repository of Grey Literature : 344 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.