Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 553 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice: Ročenka programu ICP Forests 2002
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Lomský, Bohumír ; Buriánek, V. ; Damašková, J. ; Fabiánek, P. ; Fadrhonsová, V. ; Hejdová, J. ; Šrámek, V. ; Vejpustková-Kroupová, M.
V ročence jsou uvedeny metody hodnocení a výsledky, získané při hodnocení stavu lesa na plochách úrovně I i úrovně II.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice: Ročenka programu ICP Forests - Data 2003
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Lomský, Bohumír ; Buriánek, V. ; Damašková, J. ; Fabiánek, P. ; Fadrhonsová, V. ; Hejdová, J. ; Novotný, R. ; Neumann, L. ; Šrámek, V.
V ročence jsou uvedeny metody hodnocení a výsledky získané při hodnocení stavu lesa na plochách úrovně I i úrovně II.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice: Ročenka programu Forest Focus – Data 2004
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Fabiánek, P. ; Hejdová, J. ; Kapitola, P. ; Lachmanová, Z. ; Lomský, B. ; Neumann, L. ; Novotný, R.
V ročence jsou uvedeny metody hodnocení a výsledky získané při hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice: Ročenka programu Forest Focus/ICP Forests 2005
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Čapek, M. ; Fabiánek, P. ; Hejdová, J. ; Kapitola, P. ; Lachmanová, Z. ; Lomský, B. ; Maxa, M. ; Vortelová, L.
V ročence jsou uvedeny metody hodnocení a výsledky získané při hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice: Ročenka programu ICP Forests/Forest Focus 2006 a 2007
Boháčová, Ludmila ; Lomský, Bohumír ; Šrámek, Vít ; Čapek, M. ; Fabiánek, P. ; Fadrhonsová, V. ; Lachmanová, Z. ; Novotný, R. ; Uhlířová, H. ; Vortelová, L.
Ročenka uvádí metody hodnocení a získané výsledky hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice: Ročenka programu ICP Forests/ FutMon data 2008 a 2009
Boháčová, Ludmila ; Lomský, Bohumír ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Čapek, M. ; Fabiánek, P. ; Fadrhonsová, V. ; Lachmanová, Z. ; Novotný, R. ; Uhlířová, H. ; Vortelová, L.
Ročenka uvádí metody hodnocení a získané výsledky hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitorovací systém Nagios pro dohled síťových a serverových služeb
Beťko, David
Bakalářská práce se zabývá konfigurací monitorovacího systému Nagios tak, aby pokrýval veškeré definované služby ve firemním prostředí. Celý monitorovací systém je založen na open source řešení. V praktické části je ukázka instalace a konfigurace systému Nagios a ověření jeho funkčnosti na bázi testování.
Monitoring zdravotního stavu douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii na ŠLP ML Křtiny
Slezáková, Hana
Bakalářská práce se zabývá monitoringem zdravotního stavu douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii na ŠLP ML Křtiny. Monitoring byl proveden během vegetační doby v 55 porostech. Poškození porostů bylo zdokumentováno. Zaznamenala se terénní symptomatika, rozsah poškození, jeho popis a vyhodnocení zdravotního stavu do terénního deníku. V laboratoři se odebraný materiál determinoval a mikroskopicky zpracoval. Švýcarská sypavka se nejvíce objevila v porostech od 1 do 40 let. V pozdějším věku už nebyla zaznamenána nebo nemohla být determinována kvůli vysoko nasazené koruně. Celkově ze všech porostů bylo 35 % zdravých, 18 % napadených švýcarskou sypavkou, 11 % oslabených rezinózou, 10 % poškozených škodami zvěří, v 9 % se vyskytla defoliace a v 7 % korovnice douglasková.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 553 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.