Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 519 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu
Chlastáková, Jitka ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu Cíle: Zjistit a porovnat velikost pohybového zatížení hráček fotbalu v závislosti na týmu a hráčském postu. Zjistit rozdíly pohybového zatížení hráček v 1. a 2. poločase a rozdíly vítězného a nevítězného utkání. Metody: Testovaná skupina se skládala z 27 fotbalistek týmu SK Slavia Praha a reprezentace žen ČR. Měření proběhlo v osmi přátelských a jednom ligovém utkání během zimního přípravného období 2018 (leden - březen). Získávání dat probíhalo nepřímo (zprostředkovaně), tedy pozorováním, protože data byla zaznamenávána pomocí přístrojů. Data byla následně přenesena do počítače, kde došlo ke zpracování. Sběr dat proběhl s využitím přístroje GPSports a sporttesteru "Polar T34". Výsledky: Vyššího pohybového zatížení, ačkoliv ne tak patrného, dosáhly hráčky Slavie, o tom svědčí rozdíly v průměrné dosažené vzdálenosti (x̄ = 246, 54 m; 2,48%), dále pak běh ve vysoké intenzitě, kde rozdíl činil 30,42 m, tedy 2,92% a počet sprintů, ale i opakovaných se také nacházel u hráček Slavie na vyšší úrovni (rozdíl v počtu sprintů činil 10,65, tedy 9,66% a v počtu opakovaných sprintů 52, tedy 7,13%). Mezi nejvytíženější hráčky patří v průměrné celkové dosažené vzdálenosti střední záložnice x̄ = 10639,27 ± 1075,82 m, nejvíce sprintující...
Monitorování běhu OS Linux
Korček, Juraj ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Trchalík, Roman (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implementácia monitorovacieho nástroja pre operačné systémy GNU/Linux. Tento nástroj sleduje jednotlivé logy a taktiež vyťaženia zdrojov a pri zistení chyby, vysokého zaťaženia alebo abnormálneho správania systému notifikuje systémového administrátora o všetkých dôležitých incidentoch. Výsledný produkt je určený hlavne pre systémových administrátorov, ktorým zjednoduší prácu tým, že ich upozorňuje iba na dôležité zmeny v systéme. Nástroj je implementovaný v jazyku Python a je rozdelený do menších nezávislých skriptov z dôvodu ľahšej implementácie nových skriptov. Tento programovací jazyk bol zvolený kvôli bezproblémovej podpore medzi rôznymi distribúciami GNU/Linux.
Monitorování peerů BitTorrent na základě informací z distribuované hašovací tabulky
Vaško, Martin ; Pluskal, Jan (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je monitorovanie peerov v rámci siete BitTorrent. Pozornosť sa upiera na distribuované hašovacie tabuľky, konkrétne MLDHT. V poslednej dekáde sa pozornosť zameriava aj na to, ako efektívne dokážeme v tejto sieti monitorovať. Existujúce algoritmy vôbec nezaisťujú aktuálnu efektivitu, a preto sa odporúča zaviesť odhad presnosti pomocou Bernoulliho procesu. Cieľom monitorovania je zaistiť čo najvyššiu úspešnosť vyhľadávania peerov. Práca sa venuje návrhom aplikácie a implementácií metód s modelom Bernoulliho procesu. Z meraní vyplýva, že prehľadávanie do hĺbky (LIFO) je lepšie z krátkodobého hľadiska. Experimenty sa venujú efektivite monitorovania v čase, odhadom chyby prehľadávania a efektivite modelovanej pomocou Bernoulliho procesu. Výsledkom práce je odporúčaná doba monitorovania s vysokou efektivitou.
Alarm na aktivity v blockchainech kryptoměn
Vokráčko, Lukáš ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Popularita kryptoměn roste a s ní také poptávka po nástrojích, které umožňují monitorování transakcí. V této práci se zabývám několika nejrozšířenějšími kryptoměnami postavených na technologii blockchain a popisuji možnosti, jakými je možné detekovat výskyt specifických adres v transakcích. Zhodnotil jsem již existující nástroje a popisuji aplikaci Cryptoalarm, která je navržena pro systematické monitorování transakcí za účelem detekce zapojení specifických adres v transakcích. Cryptoalarm skenuje blockchainy kryptoměn Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcah, Dash, Ethereum a umožňuje zasílání notifikací v reálném čase.
Vyhledávání konkrétních osob na záznamech z bezpečnostních kamer
Jezerský, Matouš ; Hradiš, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který umožňuje vyhledávání a rozpoznávání osob ve videozáznamech. Nejprve je proveden teoretický rozbor související problematiky, poté je na základě tohoto rozboru proveden návrh a dle návrhu dále implementován systém. Pro rozpoznávání obličejů je využito konvolučních neuronových sítí a v implementaci především knihoven dlib a OpenFace. V systému je využito paralelizace a distribuce úkonů mezi více zařízeními a je také dbáno na způsob praktického využití, při kterém můžeme mít často k dispozici jen málo informací o vyhledávané osobě. Systém dosahuje celkové přesnosti detekce a rozpoznávání osob cca 70% až 80% dle úlohy. Lze jej využít např. k vyhledání konkrétní osoby v záznamu, odhadu počtu celkových průchodů či průchodů jedné osoby a také ke zjštění výskytů neznámých osob v daném prostředí.
Rozšíření pro webový prohlížeč zaměřené na ochranu soukromí
Červinka, Zbyněk ; Lichtner, Ondrej (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá bezpečností, soukromím a anonymitou uživatelů na internetu. V práci jsou popsány sledovací mechanismy a přístupy, které monitorují a odesílají informace o uživatelích. Takto uniknuté informace mohou být následně použity k identifikaci konkrétního uživatele, monitorování a analýze jeho chování na konkrétních webových stránkách nebo mohou být tyto informace zneužity jiným způsobem (např. odcizení a zneužití hesla nebo čísla platební karty). V rámci této práce je popsána a otestována funkcionalita a spolehlivost současných doplňků webových prohlížečů slibující uživatelům ochranu při pohybu na internetu. Následně je v rámci této práce navržen a implementován doplněk, který demonstruje přístup ke zvýšení soukromí a anonymity prostřednictvím techniky redefinování a zapouzdření původní implementace řady JavaScriptových funkcí a objektů, a to v době před začátkem zpracování načítané webové stránky. Spouštění obalovacího kódu v této době zajistí, že žádný jiný kód v načítané webové stránce nebude nikdy moci využívat původní implementaci. Doplněk je v rámci práce také důkladně testován. Závěr práce se zabývá celou řadou dalších možností rozšíření implementovaného doplňku.
Implementace služby poskytující frontu zpráv v technologii cloud computing
Hanus, Tomáš ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Práca hovorí o rôznych spôsoboch komunikácie medzi komponentami distribuovaného systému. Popisuje komunikáciu formou výmeny správ a zároveň pripomína, aké existujú alternatívy. Približuje rôzne modely výmeny správ, rôzne formáty správ a rôzne špecifikácie. Sú detailne predstavené komerčné nástroje ActiveMQ, RabbitMq a Kafka. Dôraz je kladený na predstavenie princípu, akým vymieňajú správy, možnosti ich škálovateľnosti a ďalšie. Na základe popísaných vlastností je navrhnutá webová služba. Jej účelom je správa a monitorovanie nástroja podľa používateľovho výberu a jednoduchá zmena použitého nástroja za iný. Navrhnutá aplikácia je implementovaná v jazyku Kotlin pre zvolený nástroj RabbitMQ. Implementované riešenie umožňuje jednoduchú výmenu správ cez REST api.
Monitorování síťového provozu s identifikátory obsahujícími národní abecedy
Talašová, Irena ; Vrána, Roman (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací podpory síťových identifikátorů obsahujících národní znaky v software projektu SProbe, který je navržen pro monitorování síťových toků. Bylo nutno otestovat a zhodnotit stav vybraných síťových aplikací pracujících nad protokoly SMTP, POP3, IMAP, FTP nebo SIP. Na základě získaných informací bylo navrženo rozšíření stávajícího software projektu SProbe o modul pro podporu monitorování síťového provozu se znaky národních abeced. Navržené řešení bylo následně naimplementováno a důkladně byla otestována funkčnost celého výsledného systému. Dále je v této práci navržena a implementována úprava testovacího prostředí pro rychlejší a efektivnější testování systému se zaměřením na testy obsahující diakritiku.
Monitoring jazykové bariéry při výuce lyžování předškolního věku
HELLUSOVÁ, Eliška
Cílem předložené kvalifikační práce je zjistit vliv jazykové bariéry na výuku lyžování dětí v předškolním věku. Teoretická část se věnuje zdraví, se zdravím souvisejícím zdravým životnímu stylem a pohybem, který je zakotvený jíž v kurikulu pro předškolní vzdělávání. Při popisu pohybových činností v předškolním věku se dostaneme až ke sportu jako je lyžování, kterému věnujeme samostatnou kapitolu. V rámci praktické části monitorujeme výuku lyžování předškolních dětí a sledujeme případný vliv jazykové bariéry u předem stanovených pozorovaných položek v průběhu celé výuky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 519 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.