Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Standardy a kódování zdrojového kódu PHP
Pospíšilík, Oldřich ; Kužela, Alois (oponent) ; Marušinec, Jaromír (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt pojednává o metodice psaní zdrojových kódu a jejich vlivu na efektivitu programování. Dále potom možností odhalování metodických chyb ve zdrojovém kódu PHP. Konkrétně je rozebrána možnost integrace nástroje pro statickou analýzu v rámci vybraného vývojového týmu. Jako vývojový tým byl konzultantem Ing. Michalem Juroszem zvolen programátorský tým, který má na starosti vývoj a rozšiřování internetového informačního systému VUT v Brně. V této prácí jsou uvedeny nejzajímavější současné nástroje pro statickou analýzu jazyka PHP. Po zhodnocení a následném výběru nástroje a dalšího postupu je vypracována analýza a neformální specifikace nástroje. Následuje podrobný návrh, popis implementace a integrace.. V závěru najdeme zhodnocení celé této práce, přínos pro programátorský tým a pokračování vývoje nástroje.
Kauzální analýza chyb řídících programů
Čapková, Hana ; Vojáček, Zdeněk (oponent) ; Lacko, Branislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik softwarových chyb vedoucí k typologii příčin chyb inspirované kognitivní psychologií a srovnání technik a metodik softwarového vývoje z hlediska validace a verifikace produktu. Bakalářská práce byla zpracována s ohledem na potřeby a požadavky zadavatelské firmy zaměřené na vývoj softwarových produktů v oblasti technologie Voice over IP (VoIP) a poskytuje náměty k modifikacím stávajícího systému evidence softwarových chyb a jejich příčin.
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie ; Olšan, Jiří ; Ehrlich, Marek
Plný text: nusl-204295_01 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_02 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_03 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_04 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_05 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_07 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_08 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_09 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_10 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_11 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_12 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_13 - Stáhnout plný textPDF; nusl-204295_14 - Stáhnout plný textPDF
Příloha 4a Oponentura: nusl-204295_06 - Stáhnout plný textPDF
Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří ; Šnejd, Daniel ; Ehrlich, Marek ; Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.