National Repository of Grey Literature 835 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Research on the Strategy of Chinese Automobile Enterprises Entering Overseas Markets
Bai, Xuanbin ; Balcar, Petr (advisor) ; Stříteský, Vladimír (referee)
At present, Chinese auto companies face many opportunities and challenges when they enter overseas markets. How to determine a clear and appropriate overseas development strategy and implement it effectively is of great significance for Chinese auto companies to correctly realize the development of overseas markets and realize the development of China's auto industry. Based on the global automotive market, this paper analyzes their strategies by analyzing the precedents of Chinese auto companies entering overseas markets, comprehensively considering the choice of targets, markets and periods, and helping Chinese auto companies to choose their overseas strategies in light of their own development status. At the same time, by comparing the strategies of domestic and foreign well-known automobile companies to explore overseas markets, I summarize the suggestions on how to formulate overseas development strategies for auto companies at different stages of development. At the same time, this paper compares and analyzes the strategic choices of well-known automobile companies at home and abroad when expanding overseas markets, and considers how to apply enterprise resources to the strategy according to the objective environment of the target market at different stages of enterprise development. Finally,...
Suggestion of the Marketing Strategy of Chinese Students’ Acquisition
WU, Changli ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Akvizice čínských studentů na vysokých školách v České republice se v posledních letech značně rozšířila. Brno je však město, které má konkurenční výhodu ve vzdělávání, a to z hlediska výsledku náboru studentů v Číně neodpovídá těmto vzdělávacím zdrojům a reputaci. A klíčová otázka, jak udělat správnou a efektivní tržní strategii, se stává klíčovým úkolem VUT v Brně. Bude proveden primární výzkum a sekundární výzkum, autor využije makro a mikroprostředí k analýze pozadí tématu. Diplomová práce bude kriticky analyzovat spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Čínou a Českou republikou z pohledu přítomnosti a možných příležitostí ke zlepšení současné situace.
The Proposal of marketing strategy for the selected hotel
Ondrášek, Pavel ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce je rozdělena do třech části. První část se zaobírá teoretickými východisky vztahujícími se k marketingu a marketingové strategii. Poznatky z teoretických východisek jsou pak aplikovány k analýze současného stavu a prostředí hotelu. Na základě výsledků jednotlivých analýz je pak navrhnuta samotná marketingová strategie.
Marketing communications in a chosen company
SCHREIEROVÁ, Markéta
The basic goal of this thesis is to propose a communication campaign for a chosen firm by using modern tools in the communication mix. The theoretical part contains an explanation of basic concepts, tools and methods in marketing communication. The information is collected from secondary sources as are scholarly literature or internet sources. The practical part is focused on the analysis of the chosen company background and on analysis of communication tools that the company uses by encouraging information from the theoretical part. There is a proposal for a new communication campaign including the budget of the campaign in the last part of the thesis. The campaign is primarily focused on online communication and social networks.
Company Marketing Strategy
Ekrt, Nicole ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
This diploma thesis is focused on improvement of marketing company strategy on new well-established service - rental relaxing area with 8 summer houses. In the first part of diploma thesis are chosen theoretical knowledges which are afterwards used in practical part, and it is particularly focused on creation and assessment of questionnaire and improvement of marketing mix for selected company KALA TRANS, s.r.o.
Marketing Strategy Proposal
Ferenčák, Richard ; Maštera, František (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
This thesis deals with the design of marketing strategy for a company distributing medical supplies for patients with diabetes. The thesis contains theoretical basis of marketing strategies, analysis of the current situation of the company and the entire industry. Subsequently, suggestions and recommendations are made that will contribute to the company's higher profits and also to a higher market share.
Marketing Strategy Proposal for the Selected Company
Čadeni, Izabela ; Starostková, Dana (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Thesis on the topic of "Design of a marketing strategy for a selected company" deals with the clarification of concepts related to the current strategy and the basic concepts of marketing. The aim of the thesis is to propose a new marketing strategy, which will be based on the analysis of existing company strategies and from the questionnaire part. The work is divided into several parts. The first part is based on the theoretical background, the second part is focused on introducing the selected company, analyzes on the external and internal environment of the company and the third part deals with the proposals of the marketing strategy for higher profits or gaining new customers.
Marketing Strategy Proposal for the New Product of the Selected Construction Company
Valová, Aneta ; Čaputa, Jan (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The diploma thesis creates a marketing strategy proposal for a synergistic construction product for a selected company. Through theoretical knowledge, research is conducted that defines the main direction and target segments of the marketing strategy. Based on these attributes, market analyzes are conducted that lead to the mapping of potential opportunities and risks by which the process of launching the new Timbex building system is proposed
Marketing strategy
Krošíková, Markéta ; Jašková, Blanka (referee) ; Schüller, David (advisor)
The diploma thesis is focused on creating a marketing strategy for the company Novice Car, s.r.o. which offers international transport and car servis. Thesis is about analysis of current marketing activity and based on these results is suggesting how will be increased in efficiency of the company. The content is formed by theoretical and practical parts which is accompanied by research.
Marketing strategy
Kománková, Magdaléna ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Schüller, David (advisor)
Diploma thesis is focused on creating suitable marketing strategy for the firm of KOMÁNEK, s.r.o. based on external and internal environment analysis and own research. Thesis is divided into two parts. In the first part there is summarized existing theoretical knowledge so far and basic concepts of marketing. In the second part there is a description of the firm KOMÁNEK, s.r.o. and analysis of its external and internal environment using PESTE and SWOT analysis. At the end there are suggestions of marketing strategy based on the results.

National Repository of Grey Literature : 835 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.