National Repository of Grey Literature 152 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the Czech Economy - 1st half of 2012
Český statistický úřad
Evaluation of the development of the Czech Republic's real and monetary economy over the past period (performance of basic sectors, GDP, expenditures, pensions, external economic relations, prices, labor market, money supply, interest, state budget).
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the Czech Economy - 1st quarter 2012
Český statistický úřad
Evaluation of the development of the Czech Republic's real and monetary economy over the past period (performance of basic sectors, GDP, expenditures, pensions, external economic relations, prices, labor market, money supply, interest, state budget).
Fulltext: Download fulltextPDF
Development of the Czech Republic's Economy - 1st to 3rd Quarter 2012
Český statistický úřad
Evaluation of the development of the Czech Republic's real and monetary economy over the past period (performance of basic sectors, GDP, expenditures, pensions, external economic relations, prices, labor market, money supply, interest, state budget).
Fulltext: Download fulltextPDF
Trend of Macroeconomic Development and Quality of Life in the Czech Republic - 2014
Dubská, Drahomíra ; Kučera, Lukáš ; Kamenický, Jiří
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Republic in International Comparison (Selected indicators) - 2017
Český statistický úřad
International comparison of the Czech Republic with other countries, especially with the European Union member states. A wide range of data from many statistical domains, e.g. information on population, labour market, living standard, national accounts, finance, prices, industry, external trade, services and environment.
Fulltext: Download fulltextPDF
Economic Research Bulletin (2017, No.2). Volume 15, Number 2, November 2017, Effects of Monetary Policy
Česká národní banka
Monetary policy is a one of the core functions of modern central banks. The recent economic crisis –the “Great Recession”, as it is sometimes dubbed–created new challenges as regards properly understanding the functioning of monetary policy and its effects and interactions with other policies. This issue of the Economic Research Bulletin presents a sample of CNB staff research that contributes to the understanding of this important and exciting research agenda.
Fulltext: Download fulltextPDF
Estimating Tax Revenue Elasticities in Slovakia
Ďurovčíková, Edita ; Havránek, Tomáš (advisor) ; Janský, Petr (referee)
1 Abstract To study the effect a change in a tax base has on the corresponding tax revenue is a useful tool to better predict future tax revenues. This property is called a tax revenue elasticity but generally it does not get as much attention as it deserves, and when it does, key points like using data adjusted for the effects of tax reforms or distinguishing between the short-run (instantaneous) and the long-run (equilibrium) elasticity are often omitted. In my thesis, I am the first one to estimate the tax revenue elasticities for Slovakia. I use a unique dataset adjusted for the effects of tax reforms and tax changes to estimate both the short-run and the long-run elasticities for the three tax categories th at account for the majority of each year's tax revenue - Personal Income Tax, Corporate Income Tax and Value Added Tax. I obtain a long-run elasticity of 0.98, 1.28 and 0.94 for the Personal Income Tax, the Corporate Income Tax and the Value Added Tax respectively and a short-run elasticity of 3.51 and 1.93 for the Corporate Income Tax and the Value Added Tax respectively. I do not obtain a significant estimate in the case of the Personal Income Tax. Additionally, I find that it takes more than a year for the elasticity to reach its equilibrium value for all the three tax categories and that there...
Trend of macroeconomic development and quality of life in the Czech Republic - in 2015
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz
Regular annual analysis The tendency of macroeconomic development and quality of life in the Czech Republic is a more extensive empirical analysis of the previous year, which is time-bound in the context of medium- and long-term trends of development and supplemented by international comparison, especially with the countries of the European Union. If the data of the previous year are not available in certain selected topics, the time series and their evaluation end with the year for which the data are last available.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 152 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.