Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. až 3. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2014
Dubská, Drahomíra ; Kučera, Lukáš ; Kamenický, Jiří
Analýza se zabývá výkonností ekonomiky ČR, nerovnováhami a vybranými ukazateli konkurenceschopnosti a konvergenčních procesů v mezinárodním srovnání a středně- či dlouhodobém časovém horizontu. Ve stejném rámci sleduje i vývoj vybraných indikátorů kvality života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2017
Český statistický úřad
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí. Za některé ukazatele bude zveřejněna časová řada.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic Research Bulletin (2017, No.2). Volume 15, Number 2, November 2017, Effects of Monetary Policy
Česká národní banka
Monetary policy is a one of the core functions of modern central banks. The recent economic crisis –the “Great Recession”, as it is sometimes dubbed–created new challenges as regards properly understanding the functioning of monetary policy and its effects and interactions with other policies. This issue of the Economic Research Bulletin presents a sample of CNB staff research that contributes to the understanding of this important and exciting research agenda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Estimating Tax Revenue Elasticities in Slovakia
Ďurovčíková, Edita ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
1 Abstrakt Skúmanie efektu změny v daňovom základe na příslušný daňový příjem je užitočný nástroj pre lepšíc predpovedanie budúcich daňových príjmov. Táto vlastnost sa nazýva elasticita daňových príjmov, no vo všeobecnosti sa jej nedostává dostatok pozornosti, a ak aj áno, klúčové body ako použitie dát očištěných o efekty reforiem alebo odlíšenie krátkodobej (okamžitej) elastic­ ity od dlhodobej (rovnovážnej) elasticity bývajú zanedbané. Moja práca je prvá, ktorá odhaduje daňové elasticity na Slovensku. Používaní ojedinělé dáta očištěné o efekty reforiem a iných zmien v daňovom systéme na odhadnutie krátkodobej a dlhodobej elasticity pre tri druhy daní, ktoré každoročně velkou mierou prispievajú do celkového daňového příjmu - daň z príjmov fýzickej os­ oby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. Odhadnuté dlhodobé elasticity sa rovnajú 0.98, 1.28, 0.94 pre daň z príjmov fýzickej osoby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty v tomto poradí. Co sa týká krátkodobej elasticity, odhadnuté hodnoty sa rovnajú 3.51 a 1.93 pre daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. V případe dané z příjmu fýzickej osoby nie je mój odhad signihkantný. Ticž som zistila, že v případe všetkých troch kategorií trvá krátkodobej elasticitě viac než rok, než sa dostane na rovnovážnu...
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2015
Odbor Kancelář předsedkyně ; Oddělení svodných analýz
Pravidelná roční analýza Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku zasazeného časově do kontextu střednědobých či dlouhodobých trendů vývoje a doplněného o mezinárodní srovnání, především se zeměmi Evropské unie. Pokud nejsou v určitých zvolených tématech údaje předchozího roku k dispozici, končí časové řady a jejich hodnocení rokem, za který jsou data naposledy dostupná.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.