Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.
Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce
Zedník, Tomáš ; Zlámal, Martin (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Zadáním práce je posoudit monolitický železobetonový lokálně podepřený strop v admi-nistrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými stěnami, dvěma řadami sloupů a v prostředním podélném mezisloupovém pruhu se nachází dvě schodiště a několik ztužujících stěn. V blízkosti těchto stěn se nachází i několik otvorů pro technické šachty. Nad stropem se nachází hlavně kanceláře a skladovací prostory.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.