Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 228 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové
Kosařová, Michaela ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Brožová, Anežka (oponent)
bakalářské práce "Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové"; řešitel Michaela Kosařová Jedním z důležitých médií kolektivní paměti na Hlučínsku je literární tvorba Jany Schlossarkové (*1941). Cílem této bakalářské práce je analýza této tvorby. Za využití teorie o kolektivní paměti a jejích médiích Maurice Halbwachse, manželů Assmannových, Astrid Erll a dalších, je v hlavní části práce dílo Jany Schlossarkové charakterizováno. Především na vzorku dvou naposledy vydaných knih "Co na Prajzske se stalo" a "Co na Prajzse se povědalo", které představují druhé vydání shrnující autorčinu předešlou tvorbu, je dílo zařazeno do souvislostí těchto obecných teorií. Je přiblížen obsah díla, styl psaní i vliv autorky a její tvorby při utváření, udržování a archivaci kolektivní paměti na Hlučínsku. Konkrétní textová rovina je pak představena na základě rozboru básně "Jak to s nami bylo". Na tomto vzorku jsou rozpracována pro danou paměť a identitu klíčová paradigmata. Jádro práce ve formě analýzy doplňují rozšiřující informace o Hlučínsku a jeho paměti, tendencích udržování této paměti a literatury, která tuto paměť zachycuje. Blíže rozpracována je také biografie Jany Schlossarkové. Pro účely doplnění analýzy samotné literatury byl proveden řízený rozhovor se zkoumanou...
Profil nakladatelství Paseka a jeho mediální obraz (1990-2018)
Šimková, Karolína ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
- si klade za cíl zachytit obraz nakladatelství Paseka, které založil Ladislav Horáček před více než třiceti lety, a jež má své pevné místo na českém knižním trhu. První část práce si klade za cíl seznámit čtenáře se základními pojmy a představit této části popsána počáteční léta Pasekou neodmyslitelně spjaty. Druhá část se zaměřuje především na ediční politiku Paseky, jež se vyvíjela spolu ovna působil ve funkci ředitele nakladatelství. Třetí část práce je zaměřena na současnou Paseku. Součástí této části je seznámení nynější ediční politikou, významnými autory, publikacemi i spolupracovníky, ale také se svými čtenáři. A konečně závěrečná, praktická část, představuje kvantitativní analýzu vybraných médií, jež referovala o Pasece v období po smrti jejího zakladatele Ladislava Horáčka,

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 228 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.