Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Siginificance of literary salons in Russia during the rule of Alexander I.
Melkonova, Anastasia ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Kosáková, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem literárního salonu v Rusku za doby vlády Alexandra I. a jeho rolí a významem pro ruskou společnost celkově a pro literaturu zvláště. V rámci této práce byly uvedeny hlavní příčiny tohoto jevu v Rusku, byla provedena analýza jeho historie od počátků až do ztráty významu, kde je zvláštní pozornost věnována literárnímu salónu za doby vlády Alexandra I. Pro stanovení specifiky literárního salonu byla provedena analýza rozdílů mezí salony a kroužky a jinými formami organizací literárního života, rozdílů mezí salony, jejichž majiteli jsou dámy či páni, a také rozdílů mezí petrohradskými a moskevskými literárními salony. Klíčová slova: Dějiny ruské kultury, 19. století, literární salón, ruská literatura
Růžena Svobodová: Žena v české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Kapitoly ze života a působení Růženy Svobodové.
Farková, Eva ; Kvaček, Robert (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Práce nastiňuje obraz spisovatelky Růženy Svobodové jako příklad možnosti realizace ženy v české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Spisovatelka Růžena Svobodová je zde představena svou mnohostrannou činností: Pozornost je věnována její beletrii, ve které pohlíží na obraz soudobé ženy a její místo ve společnosti. Práce proniká také do oblasti literárního salonu spisovatelky a shrnuje jeho působení v pražské společnosti přelomu 19. a 20. století. Obsažen je též portrét Růženy Svobodové jako publicistky, což je kapitola v jejím životě dosud opomíjená. Součástí práce je rovněž pohled na činnost spisovatelky v charitativní organizaci České srdce působící za první světové války.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.